Instalační adresář

Způsob instalace

Operační systém

Před verzí WBS39.10

Spustit od verze WBS39.10

Hromadné nasazení a ruční instalace

Windows

C:\Program Files (x86)\Webex\Webex\Applications

Nástroje produktivity: C:\Program Files (x86)\Webex\Plugins

Aplikace pro počítač (před schůzkou): C:\Program Files (x86)\Webex\Webex\Applications

Mac

/Aplikace/Webex

Nástroje produktivity: /Aplikace/Nástroje produktivity Webex

Aplikace pro počítač (před schůzkou): /Aplikace

Automatická instalace po skončení schůzky

Windows

C:\Uživatelé\uživatelské jméno\ Data\ Místní\Webex\Webex\Aplikace

Nástroje produktivity: C:\Uživatelé\uživatelské jméno\ Data\Local\Webex\Plugins

Aplikace pro počítač (před schůzkou): C:\Uživatelé\uživatelské jméno\ Data\Local\Webex\Applications

Mac

/Aplikace/Webex

Nástroje produktivity: /Aplikace/Nástroje produktivity Webex

Aplikace pro počítač (před schůzkou): /Aplikace

Další informace o instalaci aplikace Cisco Webex Meetings pro počítače získáte kliknutím sem.

Budoucí instalace a upgrade

Aplikace

Správce přímo v systému Windows

Správce přímo na počítači Mac

Pro ruční instalaci (přejděte na možnost Stahování na webu služby Webex)

Aplikace pro počítač

Ano

Ano

Nástroje ke zvýšení produktivity

Ano

Ano

Hromadné nasazení (nová instalace nebo upgrade)

Aplikace pro počítač

Ano*

Ano*

Nástroje ke zvýšení produktivity

Ano*

Ano*

Automatické aktualizace

Aplikace pro počítač

Ne

Ne (počínaje aktualizací 40.8)

Nástroje ke zvýšení produktivity

Ne

Ano

Připojit se ke schůzce (automatické stažení/instalace)

Aplikace pro počítač

Ne

Číslo *1

Nástroje ke zvýšení produktivity

Nelze použít

Nelze použít


 

* Uživatel správce IT

*1 Uživatelé skupiny správců mohou upgradovat bez zadání uživatelského jména nebo hesla, standardní uživatel skupiny zůstane na předchozí verzi bez vyskakovacího okna, ale zobrazí se aktualizace, ruční kliknutí na aktualizaci se zeptá na uživatelské jméno nebo heslo správce, to bude opraveno později

Typ zákazníka

Koncoví uživatelé bez práv správce počítače

Koncoví uživatelé s právy správce počítače

Poznámky

Noví uživatelé bez aplikace Webex Meetings pro počítače před schůzkou nebo během schůzky nebo nástrojů produktivity

Aplikace pro počítač se při připojení ke schůzce nebo zahájení schůzky automaticky nainstaluje v systémech Windows a Mac.

Nástroje produktivity jsou hromadně využívány.

Aplikace pro počítač se při připojení ke schůzce nebo zahájení schůzky automaticky nainstaluje v systémech Windows a Mac.

Uživatel může instalovat nebo hromadně nasazovat nástroje produktivity.

Aplikace před schůzkou je povinná a automaticky se nainstaluje, protože je součástí balíčku aplikace pro počítače.

Pokud tedy zákazník hromadně nenasazuje, aplikace před schůzkou se nainstaluje automaticky. Verze aplikace před schůzkou se mohou lišit v závislosti na webu, kde byla schůzka hostována.

Uživatelé se zásuvným modulem aplikace Microsoft Outlook nebo zásuvným modulem aplikace Outlook + aplikace pro počítač (WBS33.x-WBS39.9)

Počínaje aktualizací WBS39.10 musí správci IT nasadit aplikaci Webex Meetings pro počítače a nástroje produktivity Webex, aby si zachovali integraci sady Microsoft Office. Samostatné balíčky aplikací pro počítač a nástrojů produktivity jsou k dispozici na stránce Ke stažení na webu služby Webex.

Zachovat, automaticky upgradovat nástroje produktivity Webex, pokud jsou k dispozici nové verze , které nejsou zaškrtnuté v aplikaci Webex Site Administration nebo Webex Control Hub, aby nástroje produktivity zůstaly na verzi WBS39.10. Správci IT pak budou muset pravidelně nasazovat podporovanou verzi nástrojů produktivity.

Správci IT se mohou rozhodnout automaticky upgradovat nástroje produktivity, pokud jsou jejich uživatelé v prostředí systému Windows. Upgrade nástrojů produktivity však vyžaduje práva správce pro systém Mac, takže pokud máte uživatele systému Mac, nezapínejte automatický upgrade.

Řešení 1 (doporučeno):

Zaškrtněte možnost Automaticky upgradujte nástroje produktivity služby Webex, pokud jsou v aplikaci Webex Site Administration nebo Webex Control Hub k dispozici nové verze.

Integrace aplikace Outlook a aplikace pro počítače jsou po upgradu zachovány.

Řešení 2:

Hromadně nasaďte aplikaci Webex Meetings pro počítače a nástroje produktivity Webex k zachování integrací sady Microsoft Office. Samostatné balíčky aplikací pro počítač a nástrojů produktivity jsou k dispozici na stránce Ke stažení na webu služby Webex.

Řešení 3:

Uživatel může přejít na stránku Stahování na webu služby Webex a ručně nainstalovat samostatné balíčky aplikace Webex Meetings pro počítače a nástrojů produktivity.

Počítačová aplikace před schůzkou je povinná, ale pomocí parametru ji lze skrýt. Informace najdete v Příručce správce IT pro hromadné nasazení aplikace Cisco Webex Meetings pro počítače.

Počítačová aplikace před schůzkou je řízena stejným nastavením jako počítačová aplikace během schůzky, takže obě zůstanou ve stejné verzi.

Instalací aplikace Webex Meetings pro počítače nebo balíčku nástrojů produktivity odinstalujete předchozí verzi aplikace pro počítače.

Uživatelé s předchozí verzí aplikace pro počítače během schůzky, ale bez zásuvného modulu aplikace Microsoft Outlook a aplikace pro počítače před schůzkou

Řešení 1 (doporučeno):

Hromadně nasaďte balíček aplikace Webex Meetings pro počítače, který zahrnuje prostředí před schůzkou i během schůzky. Balíček aplikace pro počítač je k dispozici na stránce Stahování na webu služby Webex.

Řešení 2:

Upgradujte svůj web na verzi WBS39.10. Jakmile zahájíte schůzku Webex nebo se k ní připojíte na webu verze WBS39.10, balíček aplikace Webex Meetings pro počítače se automaticky nainstaluje. Balíček obsahuje jak prostředí před schůzkou, tak i prostředí během schůzky.

Řešení 1 (doporučeno):

Hromadně nasaďte balíček desktopové aplikace WBS39.10 Webex Meetings, který obsahuje jak prostředí před schůzkou, tak i během schůzky.

Řešení 2:

Upgradujte svůj web na verzi WBS39.10. Jakmile zahájíte schůzku Webex nebo se k ní připojíte na webu verze WBS39.10, aplikace Webex Meetings automaticky nainstaluje aplikaci před schůzkou.

Řešení 3:

Uživatelé mohou přejít na stránku Stahování na webu služby Webex a ručně nainstalovat počítačovou aplikaci Webex Meetings.

Typ zákazníka

Koncoví uživatelé bez práv správce počítače

Koncoví uživatelé s právy správce počítače

Poznámky

Noví uživatelé bez aplikace Webex Meetings pro počítače před schůzkou nebo během schůzky nebo nástrojů produktivity

Aplikace pro počítač se při připojení ke schůzce nebo zahájení schůzky automaticky nainstaluje v systémech Windows a Mac.

Office 365 addin je hromadně nasazen.

Aplikace pro počítač se při připojení ke schůzce nebo zahájení schůzky automaticky nainstaluje v systémech Windows a Mac.

Uživatel může nainstalovat nebo hromadně nasadit Office 365 addin.

Aplikace před schůzkou je ve výchozím nastavení poskytována a je automaticky nainstalována jako součást balíčku aplikace pro počítače.

Pokud tedy zákazník hromadně nenasazuje, aplikace před schůzkou se nainstaluje automaticky. Verze aplikace před schůzkou se mohou lišit v závislosti na webu, kde byla schůzka hostována.

Uživatelé se zásuvným modulem aplikace Microsoft Outlook nebo zásuvným modulem aplikace Outlook + aplikace pro počítač (WBS33.x-WBS39.9)

Distribuujte doplněk Microsoft Office 365 a hromadně nasaďte balíčky aplikací Webex Meetings pro počítače, které obsahují prostředí před schůzkou i během schůzky. Balíček aplikace pro počítač je k dispozici na stránce Stahování na webu služby Webex.

Práva správce nejsou potřebná. Addin sady Office 365 a počítačová aplikace před schůzkou a během schůzky zůstanou v nejnovějších verzích.

Řešení 1 (doporučeno):

Hromadně nasaďte jak addin sady Microsoft Office 365 (z obchodu Microsoft Source), tak balíčky aplikací Webex Meetings pro počítače, které obsahují prostředí před schůzkou i během schůzky. Balíček aplikace pro počítač je k dispozici na stránce Stahování na webu služby Webex.

Řešení 2:

Uživatelé mohou ručně nainstalovat addin sady Office 365 (z obchodu Microsoft Source) a balíčky aplikací Webex Meetings pro počítače, které obsahují prostředí před schůzkou i během schůzky. Balíček aplikace pro počítač je k dispozici na stránce Stahování na webu služby Webex.

Doplněk Office 365 nemusí být nasazen do počítačů koncového uživatele.

Nemusíte spravovat upgrady Office 365 addin. Jakmile bude k dispozici nová verze, zůstanete u nejnovější verze.

Počítačová aplikace před schůzkou je řízena stejným nastavením jako počítačová aplikace během schůzky, takže obě zůstanou ve stejné verzi.

Instalací aplikace Webex Meetings pro počítače nebo balíčku nástrojů produktivity odinstalujete předchozí verzi aplikace pro počítače.

Počítačová aplikace před schůzkou je povinná, ale pomocí parametru ji lze skrýt. Informace najdete v Příručce správce IT pro hromadné nasazení aplikace Cisco Webex Meetings pro počítače.