Instalační adresář

Způsob instalace

Operační systém

Před WBS39.10

Začněte od WBS39.10

Hromadné nasazení a ruční instalace

Windows

C:\Program Files (x86)\Webex\Webex\Applications

Nástroje produktivity: C:\Program Files (x86)\Webex\Plugins

Desktopová aplikace (předběžná schůzka): C:\Program Files (x86)\Webex\Webex\Applications

Mac

/Aplikace/Webex

Nástroje produktivity: /Aplikace/Webex Nástroje pro produktivitu

Desktopová aplikace (předběžná schůzka): /Aplikace

Automatická instalace po skončení schůzky

Windows

C:\Users\username\AppData\ Local\WebEx\WebEx\Applications

Nástroje produktivity: C:\Users\username\AppData\Local\WebEx\Plugins

Desktopová aplikace (předběžná schůzka): C:\Users\username\AppData\Local\WebEx\Applications

Mac

/Aplikace/Webex

Nástroje produktivity: /Aplikace/Webex Nástroje pro produktivitu

Desktopová aplikace (předběžná schůzka): /Aplikace

Další informace o aplikaci Cisco Webex Meetings Desktop App Installation Matrix naleznete zde.

Budoucí instalace a upgrade

Aplikace

Správce přímo ve Windows

Správce přímo na Macu

Ruční instalace (přejděte ke stažení na webu Webex)

Aplikace pro počítač

Ano

Ano

Nástroje ke zvýšení produktivity

Ano

Ano

Hromadné nasazení (nová instalace nebo upgrade)

Aplikace pro počítač

Ano*

Ano*

Nástroje ke zvýšení produktivity

Ano*

Ano*

Automatické aktualizace

Aplikace pro počítač

Ne

Ne (Počínaje aktualizací 40.8)

Nástroje ke zvýšení produktivity

Ne

Ano

Připojit se ke schůzce (automatické stahování/instalace)

Aplikace pro počítač

Ne

Ne *1

Nástroje ke zvýšení produktivity

Nelze použít

Nelze použít


* Uživatel správce IT

*1 Uživatelé skupiny správců mohou upgradovat bez zadání uživatelského jména nebo hesla, standardní uživatel skupiny zůstane na předchozí verzi bez vyskakovacího okna, ale zobrazuje aktualizaci, ruční kliknutí na aktualizaci požádá o uživatelské jméno nebo heslo správce, to bude opraveno později

Typ zákazníka

Koncoví uživatelé bez práv správce počítače

Koncoví uživatelé s právy správce počítače

Poznámky

Noví uživatelé bez aplikace Webex Meetings před schůzkou nebo v zasedacích stolních počítačích nebo v nástrojích pro produktivitu

Desktopová aplikace se automaticky nainstaluje do Windows a Macu při připojení nebo zahájení schůzky.

Nástroje pro produktivitu jsou hromadně nasazeny.

Desktopová aplikace se automaticky nainstaluje do Windows a Macu při připojení nebo zahájení schůzky.

Uživatel může instalovat nebo hromadně nasazovat nástroje pro produktivitu.

Aplikace před schůzkou je povinná a automaticky se nainstaluje, protože je součástí balíčku aplikací pro stolní počítače.

Pokud tedy zákazník hromadně nenasadí, aplikace před schůzkou se nainstaluje automaticky. Verze aplikace před schůzkou se mohou lišit v závislosti na webu, kde byla schůzka hostována.

Uživatelé s pluginem Microsoft Outlook nebo pluginem Outlook + desktopovou aplikací (WBS33.x-WBS39.9)

Počínaje aktualizací WBS39.10 musí správci IT nasadit desktopovou aplikaci Webex Meetings i nástroje Webex Productivity Tools, aby zachovali integraci Microsoft Office. Samostatné balíčky desktopových aplikací a nástrojů pro produktivitu jsou k dispozici na stránce Ke stažení na webu Webex.

Zachovat, Automaticky upgradovat Nástroje pro produktivitu Webex, pokud jsou nové verze k dispozici nekontrolovaně v nástroji Webex Site Administration nebo Webex Control Hub, aby nástroje pro produktivitu zůstaly ve verzi WBS39.10. Správci IT pak budou muset pravidelně nasazovat podporovanou verzi nástrojů pro produktivitu.

Správci IT se mohou rozhodnout automaticky upgradovat nástroje produktivity, pokud jsou jejich uživatelé v prostředí Windows. Upgrade nástrojů produktivity však vyžaduje pro Mac práva správce, takže pokud máte uživatele Macu, nezapínejte automatický upgrade.

Řešení 1 (doporučeno):

Pokud jsou nové verze k dispozici v centru Webex Site Administration nebo Webex Control Hub, zaškrtněte políčko Automaticky upgradovat nástroje Webex Productivity Tools.

Integrace Outlooku a desktopová aplikace se uchovávají i po upgradu.

Řešení 2:

Hromadně nasaďte desktopovou aplikaci Webex Meetings i Nástroje pro produktivitu Webex, abyste zachovali integraci Microsoft Office. Samostatné balíčky desktopových aplikací a nástrojů pro produktivitu jsou k dispozici na stránce Ke stažení na webu Webex.

Řešení 3:

Uživatel může přejít na stránku Ke stažení na webu Webex a ručně nainstalovat samostatnou desktopovou aplikaci Webex Meetings a balíčky Nástrojů pro produktivitu.

Aplikace pro stolní počítače před schůzkou je vyžadována, ale může být skryta pomocí parametru. Informace najdete v příručce správce IT pro hromadné nasazení desktopové aplikace Cisco Webex Meetings Desktop.

Desktopová aplikace před schůzkou je řízena stejným nastavením jako desktopová aplikace na schůzce, takže obě zůstanou ve stejné verzi.

Instalace desktopové aplikace Webex Meetings nebo balíčku Nástroje produktivity odinstaluje předchozí verzi desktopové aplikace.

Uživatelé s předchozí verzí desktopové aplikace pro schůzky, ale bez pluginu Microsoft Outlook a desktopové aplikace před schůzkou

Řešení 1 (doporučeno):

Hromadné nasazení balíčku desktopové aplikace Webex Meetings, který zahrnuje prostředí před schůzkou i na schůzce. Balíček aplikace pro stolní počítače je k dispozici na stránce Ke stažení na webu Webex.

Řešení 2:

Upgradujte svůj web na WBS39.10. Jakmile zahájíte schůzku Webexu nebo se k ní připojíte na webu WBS39.10, balíček desktopové aplikace Webex Meetings se automaticky nainstaluje. Balíček obsahuje prostředí před schůzkou i setkáním.

Řešení 1 (doporučeno):

Hromadné nasazení balíčku desktopové aplikace WBS39.10 Webex Meetings, který zahrnuje prostředí před schůzkou i setkáním.

Řešení 2:

Upgradujte svůj web na WBS39.10. Jakmile zahájíte schůzku Webexu nebo se k ní připojíte na webu WBS39.10, webexové schůzky automaticky nainstalují aplikaci před schůzkou.

Řešení 3:

Uživatelé mohou přejít na stránku Ke stažení na webu Webex a ručně nainstalovat desktopovou aplikaci Webex Meetings.

Typ zákazníka

Koncoví uživatelé bez práv správce počítače

Koncoví uživatelé s právy správce počítače

Poznámky

Noví uživatelé bez aplikace Webex Meetings před schůzkou nebo v zasedacích stolních počítačích nebo v nástrojích pro produktivitu

Desktopová aplikace se automaticky nainstaluje do Windows a Macu při připojení nebo zahájení schůzky.

Addin Office 365 je hromadně nasazený.

Desktopová aplikace se automaticky nainstaluje do Windows a Macu při připojení nebo zahájení schůzky.

Uživatel může nainstalovat nebo hromadně nasadit doplněk Office 365.

Aplikace před schůzkou je ve výchozím nastavení k dispozici a automaticky se nainstaluje jako součást balíčku aplikace pro stolní počítače.

Pokud tedy zákazník hromadně nenasadí, aplikace před schůzkou se nainstaluje automaticky. Verze aplikace před schůzkou se mohou lišit v závislosti na webu, kde byla schůzka hostována.

Uživatelé s pluginem Microsoft Outlook nebo pluginem Outlook + desktopovou aplikací (WBS33.x-WBS39.9)

Distribuujte doplněk Microsoft Office 365 a hromadně nasaďte balíčky desktopových aplikací Webex Meetings, které zahrnují prostředí před schůzkou i během schůzky. Balíček aplikace pro stolní počítače je k dispozici na stránce Ke stažení na webu Webex.

Práva správce nejsou potřeba. Doplněk Office 365 a desktopová aplikace před schůzkou a schůzkami zůstanou v nejnovějších verzích.

Řešení 1 (doporučeno):

Hromadné nasazení doplňku Microsoft Office 365 (z obchodu Microsoft AppSource) i balíčků desktopových aplikací Webex Meetings, které zahrnují prostředí před schůzkou i schůzky. Balíček aplikace pro stolní počítače je k dispozici na stránce Ke stažení na webu Webex.

Řešení 2:

Uživatelé mohou ručně nainstalovat addin Office 365 (z obchodu Microsoft AppSource) a balíčky desktopových aplikací Webex Meetings, které zahrnují prostředí před schůzkou i během schůzky. Balíček aplikace pro stolní počítače je k dispozici na stránce Ke stažení na webu Webex.

Doplněk Office 365 není nutné nasazovat do počítačů koncového uživatele.

Nemusíte spravovat upgrady doplňků Office 365. Nejnovější verzi zůstanete, jakmile bude k dispozici nová verze.

Desktopová aplikace před schůzkou je řízena stejným nastavením jako desktopová aplikace na schůzce, takže obě zůstanou ve stejné verzi.

Instalace desktopové aplikace Webex Meetings nebo balíčku Nástroje produktivity odinstaluje předchozí verzi desktopové aplikace.

Aplikace pro stolní počítače před schůzkou je vyžadována, ale může být skryta pomocí parametru. Informace najdete v příručce správce IT pro hromadné nasazení desktopové aplikace Cisco Webex Meetings Desktop.