ספריית התקנה

שיטת התקנה

OS

לפני WBS39.10

החל מ-WBS39.10

פריסה המונית והתקנה ידנית

Windows

C:\Program Files (x86)\Webex\Webex\Applications

כלי פרודוקטיביות: C:\Program Files (x86)\Webex\Plugins

יישום שולחן עבודה (לפני פגישה): C:\Program Files (x86)\Webex\Webex\Applications

Mac

‎/Applications/Webex

כלי פרודוקטיביות: ‎/Applications/Webex Productivity Tools

שולחן עבודה (לפני פגישה): ‎/Applications

התקנה אוטומטית בסיום הפגישה

Windows

C:\Users\username\AppData\ Local\WebEx\WebEx\Applications

כלי פרודוקטיביות: C:\Users\username\AppData\Local\WebEx\Plugins

יישום שולחן עבודה (לפני פגישה): C:\Users\username\AppData\Local\WebEx\Applications

Mac

‎/Applications/Webex

כלי פרודוקטיביות: ‎/Applications/Webex Productivity Tools

שולחן עבודה (לפני פגישה): ‎/Applications

למידע נוסף על מטריצת ההתקנה של יישום שולחן העבודה של Cisco Webex Meetings, לחץ כאן.

התקנה ושדרוג עתידיים

יישום

הרשאת מנהל ב-Windows

הרשאת מנהל ב-Mac

להתקנה ידנית (עבור אל הורדות באתר Webex)

יישום שולחן עבודה

כן

כן

כלי פרודוקטיביות

כן

כן

פריסה המונית (התקנה חדשה או שדרוג)

יישום שולחן עבודה

כן*

כן*

כלי פרודוקטיביות

כן*

כן*

עדכונים אוטומטיים

יישום שולחן עבודה

לא

לא (החל מעדכון 40.8)

כלי פרודוקטיביות

לא

כן

הצטרפות לפגישה (הורדה אוטומטית/התקנה)

יישום שולחן עבודה

לא

לא *1

כלי פרודוקטיביות

לא חל

לא חל


* משתמש מנהל IT

*1 משתמשים בקבוצה 'מנהלי מערכת' יכולים לשדרג מבלי להזין שם משתמש או סיסמה, משתמש בקבוצה הרגילה יישאר בגרסה הקודמת ללא חלון מוקפץ אך העדכון מוצג, לחיצה ידנית על העדכון תציג בקשה להזנת שם המשתמש או הסיסמה של מנהל המערכת, בעיה זו תתוקן מאוחר יותר

סוג לקוח

משתמשי קצה ללא הרשאות מנהל מחשב

משתמשי קצה עם הרשאות מנהל מחשב

הערות

משתמשים חדשים ללא יישום שולחן העבודה או כלי פרודוקטיביות לפני פגישה או בתוך פגישה של Webex Meetings

יישום שולחן העבודה מותקן באופן אוטומטי ב-Windows וב-Mac בעת הצטרפות לפגישה או התחלת פגישה.

מתבצעת פריסה המונית של כלי פרודוקטיביות.

יישום שולחן העבודה מותקן באופן אוטומטי ב-Windows וב-Mac בעת הצטרפות לפגישה או התחלת פגישה.

המשתמש יכול להתקין או לבצע פריסה המונית של כלי פרודוקטיביות.

היישום לפני פגישה נדרש ומותקן באופן אוטומטי מכיוון שהוא מהווה חלק מחבילת יישום שולחן העבודה.

אם הלקוח לא מבצע פריסה המונית, היישום לפני הפגישה יותקן באופן אוטומטי. גרסאות היישום לפני פגישה עשויות להשתנות, בהתבסס על האתר שבו הפגישה התארחה.

משתמשים עם תוסף Microsoft Outlook או תוסף Outlook + יישום שולחן העבודה (WBS33.x-WBS39.9)

החל מהעדכון של WBS39.10, מנהלי IT חייבים לפרוס את יישום שולחן העבודה של Webex Meetings ואת כלי פרודוקטיביות של Webex כדי לשמור על השילובים של Microsoft Office. חבילות נפרדות של יישום שולחן העבודה וכלי פרודוקטיביות זמינות בדף 'הורדות' באתר Webex.

השאר את האפשרות שדרג באופן אוטומטי את כלי הפרודוקטיביות של Webex כשגרסאות חדשות זמינות לא מסומנת בניהול אתר Webex או ב-Webex Control Hub, כדי שכלי הפרודוקטיביות יוכלו להישאר בגרסה WBS39.10. לאחר מכן, מנהלי ה-IT יצטרכו לפרוס את הגרסה הנתמכת של כלי פרודוקטיביות על בסיס קבוע.

מנהלי ה-IT יכולים לבחור לשדרג באופן אוטומטי את כלי פרודוקטיביות אם המשתמשים שלהם נמצאים בסביבת Windows. עם זאת, השדרוג של כלי פרודוקטיביות דורש הרשאות ניהול עבור Mac, לכן אל תפעיל שדרוג אוטומטי אם יש לך משתמשי Mac.

פתרון 1 (מומלץ):

סמן את האפשרות '‬‏‫שדרג באופן אוטומטי את כלי הפרודוקטיביות של Webex כשגרסאות חדשות זמינות' בניהול אתר Webex או ב-Hub Webex Control.

השילובים של Outlook ויישום שולחן העבודה נשמרים לאחר השדרוג.

פתרון 2:

בצע פריסה המונית של יישום שולחן העבודה של Webex Meetings ושל כלי פרודוקטיביות של Webex כדי לשמור על השילובים של Microsoft Office. חבילות נפרדות של יישום שולחן העבודה וכלי פרודוקטיביות זמינות בדף 'הורדות' באתר Webex.

פתרון 3:

המשתמש יכול לעבור דף 'הורדות' באתר Webex ולהתקין באופן ידני את החבילות הנפרדות של יישום שולחן העבודה וכלי הפרודוקטיביות של Webex Meetings.

יישום שולחן העבודה לפני הפגישה נדרש, אך ניתן להסתיר אותו באמצעות פרמטר. למידע, עיין במדריך למנהל ה-IT לפריסה המונית של יישום שולחן העבודה של Cisco Webex Meetings‬‏‫.

יישום שולחן העבודה לפני הפגישה נשלט על-ידי אותה הגדרה של יישום שולחן העבודה בתוך הפגישה, כך ששניהם יישארו באותה גרסה.

התקנת יישום שולחן העבודה או חבילת כלי הפרודוקטיביות של Webex Meetings תסיר את ההתקנה של הגרסה הקודמת של יישום שולחן העבודה.

משתמשים עם גרסה קודמת של יישום שולחן העבודה בתוך פגישה, אך ללא התוסף של Microsoft Outlook ויישום שולחן העבודה לפני פגישה

פתרון 1 (מומלץ):

בצע פריסה המונית של חבילת יישום שולחן העבודה של Webex Meetings, שכוללת חוויות לפני הפגישה ובתוך הפגישה. חבילת יישום שולחן העבודה זמינה בדף 'הורדות' באתר Webex.

פתרון 2:

שדרג את האתר ל-WBS39.10. לאחר שתתחיל פגישה של Webex או תצטרף אליה באתר WBS39.10, חבילת יישום שולחן העבודה של Webex Meetings תותקן באופן אוטומטי. החבילה כוללת את שני סוגי החוויות, לפני פגישה ובתוך פגישה.

פתרון 1 (מומלץ):

בצע פריסה המונית של חבילת יישום שולחן העבודה של Webex Meetings WBX39.10, שכוללת חוויות לפני הפגישה ובתוך הפגישה.

פתרון 2:

שדרג את האתר ל-WBS39.10. לאחר שתתחיל פגישה של Webex או תצטרף אליה באתר WBS39.10, ‏Webex Meetings יתקין באופן אוטומטי את היישום לפני הפגישה.

פתרון 3:

משתמשים יכולים לעבור לדף 'הורדות' באתר Webex ולהתקין באופן ידני את יישום שולחן העבודה של Webex Meetings.

סוג לקוח

משתמשי קצה ללא הרשאות מנהל מחשב

משתמשי קצה עם הרשאות מנהל מחשב

הערות

משתמשים חדשים ללא יישום שולחן העבודה או כלי פרודוקטיביות לפני פגישה או בתוך פגישה של Webex Meetings

יישום שולחן העבודה מותקן באופן אוטומטי ב-Windows וב-Mac בעת הצטרפות לפגישה או התחלת פגישה.

מתבצעת פריסה המונית של התוספת של Office 365.

יישום שולחן העבודה מותקן באופן אוטומטי ב-Windows וב-Mac בעת הצטרפות לפגישה או התחלת פגישה.

המשתמש יכול להתקין או לבצע פריסה המונית של התוספת של Office 365.

היישום לפני פגישה מסופק כברירת מחדל ומותקן באופן אוטומטי כחלק מחבילת יישום שולחן העבודה.

אם הלקוח לא מבצע פריסה המונית, היישום לפני הפגישה יותקן באופן אוטומטי. גרסאות היישום לפני פגישה עשויות להשתנות, בהתבסס על האתר שבו הפגישה התארחה.

משתמשים עם תוסף Microsoft Outlook או תוסף Outlook + יישום שולחן העבודה (WBS33.x-WBS39.9)

הפץ את התוספת Microsoft Office 365 ובצע פריסה המונית של חבילות יישום שולחן העבודה של Webex Meetings, שכוללת את החוויות לפני פגישה ובתוך פגישה. חבילת יישום שולחן העבודה זמינה בדף 'הורדות' באתר Webex.

אין צורך בהרשאות ניהול. התוספת של Office 365 ויישום שולחן העבודה לפני פגישה ובתוך פגישה יישארו בגרסאות העדכניות ביותר.

פתרון 1 (מומלץ):

בצע פריסת המונית של התוספת של Microsoft Office 365 (מתוך Microsoft AppSource ) ושל החבילות של יישום שולחן העבודה של Webex Meetings, שכוללות את שני סוגי החוויות, לפני פגישה ואחרי פגישה. חבילת יישום שולחן העבודה זמינה בדף 'הורדות' באתר Webex.

פתרון 2:

המשתמשים יכולים להתקין באופן ידני את התוספת של Office 365 (מתוך חנות Microsoft AppSource) ואת חבילות יישום שולחן העבודה של Webex Meetings, שכוללות את שני סוגי החוויות, לפני פגישה ובתוך פגישה. חבילת יישום שולחן העבודה זמינה בדף 'הורדות' באתר Webex.

אין צורך לפרוס את התוספת של Office 365 במחשבים של של משתמש הקצה.

אין צורך לנהל את שדרוגי התוספת של Office 365. תישאר בגרסה העדכנית ביותר ברגע שגרסה חדשה תהיה זמינה.

יישום שולחן העבודה לפני הפגישה נשלט על-ידי אותה הגדרה של יישום שולחן העבודה בתוך הפגישה, כך ששניהם יישארו באותה גרסה.

התקנת יישום שולחן העבודה או חבילת כלי הפרודוקטיביות של Webex Meetings תסיר את ההתקנה של הגרסה הקודמת של יישום שולחן העבודה.

יישום שולחן העבודה לפני הפגישה נדרש, אך ניתן להסתיר אותו באמצעות פרמטר. למידע, עיין במדריך למנהל ה-IT לפריסה המונית של יישום שולחן העבודה של Cisco Webex Meetings‬‏‫.