Installations katalog

Installations metod

OPERATIVSYSTEM

Före WBS-39.10

Starta från WBS 39.10

Mass distribution och manuell installation

Windows

C:\Program Files (x86) \Webex\Webex\Applications

Produktivitetsverktyg: C:\Program Files (x86) \Webex\Plugins

Skriv bords program (före möte): C:\Program Files (x86) \Webex\Webex\Applications

Mac

/Applications/Webex

Produktivitetsverktyg: /Applications/Webex-produktivitetsverktyg

Skriv bords program (före möte): /Applications

Installera automatiskt efter att mötet har avslut ATS

Windows

C:\Users\username\AppData\ Local\Webex\Webex\Applications

Produktivitetsverktyg: C:\Users\username\AppData\Local\Webex\Plugins

Skriv bords program (före möte): C:\Users\username\AppData\Local\Webex\Applications

Mac

/Applications/Webex

Produktivitetsverktyg: /Applications/Webex-produktivitetsverktyg

Skriv bords program (före möte): /Applications

Klicka här om du vill ha mer information om installations mat ris för Cisco Webex Meetings Skriv bords program https://help.webex.com/n48ia1o/.

Framtida installation och uppgradering

Program

Administratörs behörighet i Windows

Administratörs behörighet på Mac

För manuell installation (gå till hämtnings bara filer på Webex-webbplatsen)

Skrivbordsprogram

Ja

Ja

Produktivitetsverktyg

Ja

Ja

Mass distribution (ny installation eller uppgradering)

Skrivbordsprogram

Ja*

Ja*

Produktivitetsverktyg

Ja*

Ja*

Automatiska uppdateringar

Skrivbordsprogram

Nej

Nej (från 40,8-uppdateringen)

Produktivitetsverktyg

Nej

Ja

Delta i möte (Hämta automatiskt/installera)

Skrivbordsprogram

Nej

Det1

Produktivitetsverktyg

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt


* IT admin-användare

*1 Admin-gruppanvändare kan uppgradera utan att ange användar namn eller lösen ord. standard gruppen kommer att finnas kvar på den tidigare versionen utan popup, men om du klickar på Uppdatera kommer du att uppmanas att ange administratörens användar namn eller lösen ord. Detta kommer att åtgärdas senare.

Kundtyp

Slutanvändare utan dator administratörs rättigheter

Avsluta användare med dator administratörs rättigheter

Anteckningar

Nya användare utan Webex Meetings före mötet eller i ett pågående Skriv bords program eller produktivitetsverktyg

Skriv bords program installeras automatiskt på Windows och Mac när man ansluter till eller startar ett möte.

Produktivitetsverktyg är Mass distribuerad.

Skriv bords program installeras automatiskt på Windows och Mac när man ansluter till eller startar ett möte.

Användare kan installera eller Masskapa produktivitetsverktyg.

Appen före mötet är obligatorisk och installeras automatiskt när den är en del av Skriv bords programmet.

Om kunden inte använder Mass distribution installeras appen före mötet automatiskt. Versionerna av appen före mötet varierar beroende på vilken webbplats mötet var värd för.

Användare med Microsoft Outlook-plugin eller Outlook-plugin + Skriv bords program (WBS33. x-WBS-39.9)

Från och med WBS-39.10 måste IT-administratörer distribuera både Webex Meetings Skriv bords program och Webex-produktivitetsverktyg för att behålla Microsoft Office-integreringar. Separata Skriv bords program och produktivitetsverktyg paket är tillgängliga från sidan hämtnings bara filer på din Webex-webbplats.

Fortsätt, Uppgradera automatiskt Webex-produktivitetsverktyg när nya versioner är tillgängliga avmarkera Webex webbplatsadministration eller Webex Control Hub, för att tillåta att produktivitetsverktyg stannar på version WBS-39.10. IT-administratörer måste sedan distribuera den version av produktivitetsverktyg som stöds.

IT-administratörer kan välja att automatiskt uppgradera produktivitetsverktyg om deras användare är i en Windows-miljö. Men produktivitetsverktyg uppgradering kräver administratörs rättigheter för Mac så aktivera inte automatisk uppgradering om du har Mac-användare.

Lösning 1 (rekommenderas):

Markera uppgradera automatiskt Webex-produktivitetsverktyg när nya versioner finns tillgängliga i Webex webbplatsadministration eller Webex Control Hub.

Outlook-integreringar och skriv bords program finns kvar efter uppgraderingen.

Lösning 2:

Mass distribuera både Webex Meetings Skriv bords program och Webex-produktivitetsverktyg för att behålla Microsoft Office-integreringar. Separata Skriv bords program och produktivitetsverktyg paket är tillgängliga från sidan hämtnings bara filer på din Webex-webbplats.

Lösning 3:

Användaren kan gå till hämtnings sidan på din Webex webbplats och manuellt installera separat Webex Meetings Skriv bords programmet och produktivitetsverktyg paket.

Skriv bords programmet före mötet krävs, men det kan döljas med en parameter. Se IT administratörs guide för Mass distribution av Skriv bords programmet för Cisco Webex Meetings att få information.

Skriv bords programmet före mötet kontrol leras på samma sätt som i ett-mötes skriv bord, så båda kommer att finnas kvar på samma-version.

Om du installerar antingen Webex Meetings Skriv bords programmet eller produktivitetsverktyg paketet avinstalleras den tidigare versionen av Skriv bords programmet.

Användare som har den tidigare versionen av Skriv bords programmet i mötet, men utan plugin-program för Microsoft Outlook och pre-Meeting

Lösning 1 (rekommenderas):

Mass distribution av Webex Meetings Skriv bords program, som inkluderar både Mötes-och mötes upplevelsen. Paketet med Skriv bords program finns tillgängligt på sidan hämtnings bara filer på din Webex webbplats.

Lösning 2:

Uppgradera din webbplats till WBS-39.10. När du startar eller deltar i ett Webex-möte på en WBS 39.10-webbplats installeras automatiskt paketet för Webex Meetings Skriv bords programmet. Paketet inkluderar både före-och mötes upplevelsen.

Lösning 1 (rekommenderas):

Mass distribution av WBS 39.10 Webex Meetings Skriv bords program, som inkluderar både Mötes-och mötes upplevelsen.

Lösning 2:

Uppgradera din webbplats till WBS-39.10. När du startar eller deltar i ett Webex-möte på en WBS 39.10-webbplats kommer Webex Meetings automatiskt att installera appen före mötet.

Lösning 3:

Användare kan gå till sidan hämtnings bara filer på din Webex webbplats och manuellt installera det Webex Meetings Skriv bords programmet.

Kundtyp

Slutanvändare utan dator administratörs rättigheter

Avsluta användare med dator administratörs rättigheter

Anteckningar

Nya användare utan Webex Meetings före mötet eller i ett pågående Skriv bords program eller produktivitetsverktyg

Skriv bords program installeras automatiskt på Windows och Mac när man ansluter till eller startar ett möte.

Office 365-tillägg är Mass distribuerat.

Skriv bords program installeras automatiskt på Windows och Mac när man ansluter till eller startar ett möte.

Användare kan installera eller Masskapa Office 365-tillägg.

Appen före mötet tillhandahålls som standard och installeras automatiskt som en del av Skriv bords programmet.

Om kunden inte använder Mass distribution installeras appen före mötet automatiskt. Versionerna av appen före mötet varierar beroende på vilken webbplats mötet var värd för.

Användare med Microsoft Outlook-plugin eller Outlook-plugin + Skriv bords program (WBS33. x-WBS-39.9)

Distribuera tilläggsprogrammet för Microsoft Office 365 och Mass distribution av Webex Meetings Skriv bords program, som inkluderar både Mötes-och mötes upplevelsen. Paketet med Skriv bords program finns tillgängligt på sidan hämtnings bara filer på din Webex webbplats.

Administratörs behörighet behövs inte. Office 365-tillägg och ett-mötes Skriv bords program kommer att finnas kvar på de senaste versionerna.

Lösning 1 (rekommenderas):

Mass distribution av både Microsoft Office 365-tillägget (från Microsoft AppSource Store) och Webex Meetings Skriv bords program paket, som inkluderar både Mötes-och mötes upplevelsen. Paketet med Skriv bords program finns tillgängligt på sidan hämtnings bara filer på din Webex webbplats.

Lösning 2:

Användare kan manuellt installera Office 365-tillägget (från Microsoft AppSource Store) och Webex Meetings Skriv bords program paket, som inbegriper både Mötes-och mötes upplevelsen. Paketet med Skriv bords program finns tillgängligt på sidan hämtnings bara filer på din Webex webbplats.

Office 365-tillägget behöver inte distribueras till användarens datorer.

Du behöver inte hantera Office 365 tillägg-uppgraderingar. Du kommer att stanna kvar den senaste versionen när en ny version finns tillgänglig.

Skriv bords programmet före mötet kontrol leras på samma sätt som i ett-mötes skriv bord, så båda kommer att finnas kvar på samma-version.

Om du installerar antingen Webex Meetings Skriv bords programmet eller produktivitetsverktyg paketet avinstalleras den tidigare versionen av Skriv bords programmet.

Skriv bords programmet före mötet krävs, men det kan döljas med en parameter. Se IT administratörs guide för Mass distribution av Skriv bords programmet för Cisco Webex Meetings att få information.