Yükleme Dizini

Kurulum Yöntemi

İşletim Sistemi

WBS39.10 öncesi

WBS39.10'dan başlayın

Toplu dağıtım ve manuel yükleme

Windows

C:\Program Files (x86)\Webex\Webex\Applications

Üretkenlik Araçları: C:\Program Files (x86)\Webex\Plugins

Masaüstü uygulaması (toplantı öncesi): C:\Program Files (x86)\Webex\Webex\Applications

Mac

/Uygulamalar/Webex

Üretkenlik Araçları: /Uygulamalar/Webex Hızlı Erişim Araçları

Masaüstü uygulaması (toplantı öncesi): /Uygulamalar

Toplantı bittikten sonra otomatik yükleme

Windows

C:\Kullanıcılar\username\AppData\ Yerel\WebEx\WebEx\Uygulamalar

Üretkenlik Araçları: C:\Users\username\AppData\Local\WebEx\Plugins

Masaüstü uygulaması (toplantı öncesi): C:\Users\username\AppData\Local\WebEx\Applications

Mac

/Uygulamalar/Webex

Üretkenlik Araçları: /Uygulamalar/Webex Hızlı Erişim Araçları

Masaüstü uygulaması (toplantı öncesi): /Uygulamalar

Cisco Webex Meetings Masaüstü Uygulaması Yükleme Matrisi hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Gelecekteki kurulum ve yükseltme

Uygulama

Windows’da sağ yönetici

Yönetici sağ Mac'te

Manuel yükleme için (Webex sitesinde Indirmeler kısmına gidin)

Masaüstü Uygulaması

Evet

Evet

Hızlı Erişim Araçları

Evet

Evet

Toplu dağıtım (yeni yükleme veya yükseltme)

Masaüstü Uygulaması

Evet*

Evet*

Hızlı Erişim Araçları

Evet*

Evet*

Otomatik güncellemeler

Masaüstü Uygulaması

Hayır

Hayır (40.8 güncellemesinden itibaren)

Hızlı Erişim Araçları

Hayır

Evet

Toplantıya Katıl (otomatik indirme/yükleme)

Masaüstü Uygulaması

Hayır

Hayır *1

Hızlı Erişim Araçları

Uygulanamaz

Uygulanamaz


 

* BT Yöneticisi kullanıcısı

*1 Yönetici grubu kullanıcıları kullanıcı adı veya parola girmeden yükseltebilir, standart grup kullanıcısı açılır açılmaz önceki sürümde kalır ancak güncelleme gösterilir, güncellemeye manuel tıklama yönetici kullanıcı adı veya parola sorulur, bu daha sonra düzeltilecektir

Müşteri Türü

Bilgisayar Yönetici Hakları Olmayan Son Kullanıcılar

Bilgisayar Yönetici Haklarına Sahip Son Kullanıcılar

Notlar

Webex Meetings toplantı öncesi veya toplantı içi masaüstü uygulaması veya Hızlı Erişim Araçları olmayan yeni kullanıcılar

Masaüstü uygulaması, bir toplantıya katılırken veya toplantı başlatırken Windows ve Mac’e otomatik olarak yüklenir.

Hızlı Erişim Araçları toplu olarak dağıtılır.

Masaüstü uygulaması, bir toplantıya katılırken veya toplantı başlatırken Windows ve Mac’e otomatik olarak yüklenir.

Kullanıcı, Hızlı Erişim Araçları'nı yükleyebilir veya toplu şekilde dağıtabilir.

Toplantı öncesi uygulama gereklidir ve Masaüstü uygulama paketinin bir parçası olduğu için otomatik olarak yüklenir.

Bu nedenle, müşteri toplu dağıtım yapmazsa toplantı öncesi uygulama otomatik olarak yüklenecektir. Toplantı öncesi uygulamasının sürümleri, toplantının düzenlendiği siteye bağlı olarak değişebilir.

Microsoft Outlook eklentisi veya Outlook eklentisi + masaüstü uygulamasına sahip kullanıcılar (WBS33.x-WBS39.9)

IKY 39.10 güncellemesinden itibaren, BT yöneticilerinin Microsoft Office entegrasyonlarını korumak için hem Webex Meetings masaüstü uygulamasını hem de Webex Hızlı Erişim Araçlarını dağıtması gerekir. Webex sitenizdeki Indirmeler sayfasından ayrı masaüstü uygulaması ve Hızlı Erişim Araçları paketleri kullanılabilir.

Hızlı Erişim Araçları'nın WBS39.10 sürümünde kalmasını sağlamak için Webex Site Yönetimi veya Webex Control Hub'da yeni sürümler kullanılabilir olduğunda Webex Hızlı Erişim Araçları'nı otomatik olarak yükseltin. BT yöneticilerinin Hızlı Erişim Araçları’nın desteklenen sürümünü düzenli olarak dağıtması gerekecektir.

BT yöneticileri, kullanıcıları Windows ortamındaysa Hızlı Erişim Araçları'nı otomatik olarak yükseltmeyi seçebilir. Bununla birlikte, Hızlı Erişim Araçları yükseltmesi Mac için yönetici hakları gerektirir. Bu nedenle Mac kullanıcılarınız varsa otomatik yükseltmeyi açmayın.

Çözüm 1 (Önerilen):

Webex Site Yönetimi veya Webex Control Hub’da yeni sürümler kullanılabilir olduğunda Webex Hızlı Erişim Araçları’nı otomatik olarak yükseltme seçeneğini işaretleyin.

Outlook entegrasyonları ve masaüstü uygulaması, yükseltmeden sonra tutulur.

2. Çözüm:

Microsoft Office entegrasyonlarını korumak için hem Webex Meetings masaüstü uygulamasını hem de Webex Hızlı Erişim Araçlarını toplu olarak dağıtın. Webex sitenizdeki Indirmeler sayfasından ayrı masaüstü uygulaması ve Hızlı Erişim Araçları paketleri kullanılabilir.

Çözüm 3:

Kullanıcı, Webex sitenizdeki Indirmeler sayfasına gidebilir ve ayrı Webex Meetings masaüstü uygulamasını ve Hızlı Erişim Araçları paketlerini manuel olarak yükleyebilir.

Toplantı öncesi masaüstü uygulaması gereklidir, ancak parametre kullanılarak gizlenebilir. Bilgi için Cisco Webex Meetings Masaüstü Uygulamasının Toplu Uygulanması için BT Yönetici Kılavuzuna bakın.

Toplantı öncesi masaüstü uygulaması, toplantı içi masaüstü uygulamasıyla aynı ayarla kontrol edilir. Bu nedenle her ikisi de aynı sürümde kalır.

Webex Meetings masaüstü uygulamasını veya Hızlı Erişim Araçları paketini yüklemek, masaüstü uygulamasının önceki sürümünü kaldıracaktır.

Toplantı içi masaüstü uygulaması önceki sürüme sahip, ancak Microsoft Outlook eklentisi ve toplantı öncesi masaüstü uygulaması olmayan kullanıcılar

Çözüm 1 (Önerilen):

Hem toplantı öncesi hem de toplantı içi deneyimleri içeren Webex Meetings masaüstü uygulama paketini toplu olarak dağıtın. Masaüstü uygulama paketi, Webex sitenizdeki Indirmeler sayfasından edinilebilir.

2. Çözüm:

Sitenizi WBS39.10’a yükseltin. WBS39.10 sitesinde bir Webex toplantısı başlattığınızda veya Webex toplantısına katıldığınızda, Webex Meetings masaüstü uygulama paketi otomatik olarak yüklenir. Paket hem toplantı öncesi hem de toplantı içi deneyimleri içerir.

Çözüm 1 (Önerilen):

Hem toplantı öncesi hem de toplantı içi deneyimleri içeren WBS39.10 Webex Meetings masaüstü uygulama paketini toplu olarak dağıtın.

2. Çözüm:

Sitenizi WBS39.10’a yükseltin. WBS39.10 sitesinde bir Webex toplantısı başlattığınızda veya toplantıya katıldığınızda, Webex Meetings toplantı öncesi uygulamasını otomatik olarak yükleyecektir.

Çözüm 3:

Kullanıcılar, Webex sitenizdeki Indirmeler sayfasına gidebilir ve Webex Meetings masaüstü uygulamasını manuel olarak yükleyebilir.

Müşteri Türü

Bilgisayar Yönetici Hakları Olmayan Son Kullanıcılar

Bilgisayar Yönetici Haklarına Sahip Son Kullanıcılar

Notlar

Webex Meetings toplantı öncesi veya toplantı içi masaüstü uygulaması veya Hızlı Erişim Araçları olmayan yeni kullanıcılar

Masaüstü uygulaması, bir toplantıya katılırken veya toplantı başlatırken Windows ve Mac’e otomatik olarak yüklenir.

Office 365 adresi toplu olarak dağıtılmıştır.

Masaüstü uygulaması, bir toplantıya katılırken veya toplantı başlatırken Windows ve Mac’e otomatik olarak yüklenir.

Kullanıcı, Office 365 addin'i yükleyebilir veya toplu olarak dağıtabilir.

Toplantı öncesi uygulama varsayılan olarak sağlanır ve otomatik olarak Masaüstü uygulama paketinin bir parçası olarak yüklenir.

Bu nedenle, müşteri toplu dağıtım yapmazsa toplantı öncesi uygulama otomatik olarak yüklenecektir. Toplantı öncesi uygulamasının sürümleri, toplantının düzenlendiği siteye bağlı olarak değişebilir.

Microsoft Outlook eklentisi veya Outlook eklentisi + masaüstü uygulamasına sahip kullanıcılar (WBS33.x-WBS39.9)

Microsoft Office 365 eklentisini dağıtın ve hem toplantı öncesi hem de toplantı içi deneyimleri içeren Webex Meetings masaüstü uygulama paketlerini toplu olarak dağıtın. Masaüstü uygulama paketi, Webex sitenizdeki Indirmeler sayfasından edinilebilir.

Yönetici haklarına ihtiyaç yoktur. Office 365 adresi ile toplantı öncesi ve toplantı içi masaüstü uygulaması en son sürümlerde kalacaktır.

Çözüm 1 (Önerilen):

Hem Microsoft Office 365 addin'ini (Microsoft AppSource mağazasından) hem de toplantı öncesi hem de toplantı içi deneyimleri içeren Webex Meetings masaüstü uygulama paketlerini toplu olarak dağıtın. Masaüstü uygulama paketi, Webex sitenizdeki Indirmeler sayfasından edinilebilir.

2. Çözüm:

Kullanıcılar, hem toplantı öncesi hem de toplantı içi deneyimleri içeren Office 365 eklentisini (Microsoft AppSource mağazasından) ve Webex Meetings masaüstü uygulama paketlerini manuel olarak yükleyebilir. Masaüstü uygulama paketi, Webex sitenizdeki Indirmeler sayfasından edinilebilir.

Office 365 yöneticisinin son kullanıcının bilgisayarlarına dağıtılması gerekmez.

Office 365 eklenti yükseltmelerini yönetmeniz gerekmez. Yeni bir sürüm kullanıma sunulduktan sonra en son sürümde kalırsınız.

Toplantı öncesi masaüstü uygulaması, toplantı içi masaüstü uygulamasıyla aynı ayarla kontrol edilir. Bu nedenle her ikisi de aynı sürümde kalır.

Webex Meetings masaüstü uygulamasını veya Hızlı Erişim Araçları paketini yüklemek, masaüstü uygulamasının önceki sürümünü kaldıracaktır.

Toplantı öncesi masaüstü uygulaması gereklidir, ancak parametre kullanılarak gizlenebilir. Bilgi için Cisco Webex Meetings Masaüstü Uygulamasının Toplu Uygulanması için BT Yönetici Kılavuzuna bakın.