Vysvětlené integrace a roboti

Všichni uživatelé Aplikace Webex mohou procházet dostupný seznam v centru Webex App Hub a zvolit robota nebo integraci. Roboti a integrace jsou seskupeni do kategorií, například vztahy se zákazníky, nástroje pro vývojáře.

K používání robotů nebo integrací nepotřebujete znát kódování ani používat rozhraní API. Ale pokud si chcete vytvořit vlastní, podívejte se developer.webex.com, abyste se dozvěděli, jak na to.

Integrace

Pomocí integrací můžete k připojení dalších nástrojů k aplikaci Webex. Pro každou integraci, kterou přidáte, se zobrazí stránka souhlasu, která uvádí funkce, které integrace potřebuje k práci v aplikaci Webex.

Když odeberete integraci, tento přístup se také odebere.

Funkčnost závisí na integraci a způsobu její konfigurace. O integracích je třeba vědět několik věcí:

  • Mohou vidět seznam všech názvů vesmíru, ve které se právě naštáte.

  • Mohou být schopni zveřejňovat zprávy nebo obsah jménem osoby, která je nastaví v prostoru.

  • Mohou být schopni reagovat na příkazy.

  • Mohou vás upozornit vždy, když někdo něco upraví nebo nakonfiguruje.

Roboti

Robot se chová jako každý jiný uživatel aplikace Webex. Má však speciální odznak bota, takže můžete říct, že to není člověk.

Robot může zveřejňovat zprávy, odpovídat na vaše otázky, inkasovat vás, když se něco stane, nebo přihazovat jako asistent v aplikaci.

Při práci s robotem mějte na paměti:

  • Robot čte pouze informace, které mu pošlete přímo. Pokud se nacházíte ve skupinovém prostoru, použijte @mention, když chcete, aby reagovala. Pokud jste v prostoru jen s robotem, pak bot přečte každou zprávu.

  • Někteří roboti reagují pouze na konkrétní příkazy. Jiní mohou rozumět otázkám a požadavkům přirozeného jazyka.

Podpora

Pokud máte problémy s integrací nebo robotem, obraťte se na společnost, která ji vytvořila. Název společnosti najdete pod názvem robota nebo integrace v Centru aplikací Webex. Pokud si všimnete něčeho naléhavého, nahlaste problémy devsupport@webex.com. Společnost Cisco kontroluje každou integraci a robota uvedené v centru Aplikací Webex.

Přidání robotů a integrací

Pokud nástroj, který chcete integrovat, vyžaduje vytvoření účtu, vytvořte jej před přidáním integrace.

1

Přejděte do Centra Aplikací Webex a klikněte na Přihlásit se pomocíuživatelského jména a hesla aplikace Webex.


 

Klikněte na svůj profilový obrázek a vyberte Moje integrace Webexu, abyste viděli své aktuální integrace.

2

Klikněte na Webex App.

3

Klikněte na ikonu integrace nebo robota, ke kterým chcete přidat nebo se připojit:

  • Pokud chcete přidat integraci, klikněte na Připojit.

    Některé integrace mohou mít jedinečné požadavky, přečtěte si podrobnosti v Centru Webovýex App Hub.

  • Pokud chcete přidat robota, klikněte na Přidat do prostoru. Uvedené prostory jsou prostory se dvěma nebo více lidmi nebo týmovými prostory. Můžete však zahájit konverzaci přímo s robotem, vytvořit prostor a přidat robota pomocí názvu robota a @webex.bot. Přidejte například robota nápovědy pomocí help@webex.bot.
4

Podle pokynů přidejte robota nebo integraci do mezery ve Webex Appu.

Odebrání integrace

U všech integrací uvedených v Centru Webovýex App Hub můžete zkontrolovat přístupová oprávnění a odebrat integrace.

1

Přihlaste se do Webex App Hub pomocí svého uživatelského jména a hesla Webex Appu.

2

Kliknutím na svůj profilový obrázek a výběrem Možnosti Moje integrace Webex zobrazíte seznam všech integrací, které jste přidali.

3

Vyberte integraci, kterou chcete odebrat, a klikněte na Odpojit.

Integrace je odebrána ze všech prostorů a přístupová oprávnění jsou odpojena.

Odebrání robota

Roboty můžete odebrat z týmů a prostorů stejným způsobem, jakým odeberete členy z týmů a prostorů.