Objašnjene integracije i botovi

Svi korisnici Aplikacije Webex mogu da pregledaju dostupnu listu u Čvorištu aplikacije Webex i da odaberu bota ili integraciju. Botovi i integracije su grupisani u kategorije, na primer, odnose sa klijentima, alatke za projektante.

Ne morate da znate kodiranje ili da koristite API za korišćenje botova ili integracija. Ali ako želiš da izgradiš svoj, vidi developer.webex.com naučiš kako.

Integracije

Integracije možete da koristite za povezivanje drugih alatki sa aplikacijom Webex. Za svaku integraciju koju dodate, predstavljena vam je stranica saglasnosti koja navodi funkcionalnost koja je potrebna integraciji za rad u Webex aplikaciji.

Kada uklonite integraciju, ovaj pristup će takođe biti uklonjen.

Funkcionalnost zavisi od integracije i načina na koji je konfigurisana. Slede neke stvari koje treba znati o integracijama:

  • Možda će moći da vide listu svih naslova prostora u kojima se vi koristite.

  • Možda će moći da objave poruke ili sadržaj u ime osobe koja ih postavlja u prostor.

  • Možda će moći da odgovore na komande.

  • Možda će moći da vas ukaћu svaki put kada neko uređuje ili konfiguriљe neљto.

Botovi

Bot se ponaša kao i svaki drugi korisnik Webex aplikacije. Mada ima posebnu značku za botove, tako da se može reći da nije ljudska.

Bot može da postavlja poruke, odgovara na vaša pitanja, da vas obavesti kada se nešto desi ili da uradi vaše nadmetanje kao asistent u aplikaciji.

Imajte na umu kada radite sa botom:

  • Bot samo čita informacije koje mu šaljete direktno. Ako ste u prostoru grupe, koristite @mention kada želite da odgovori. Ako ste u prostoru samo sa botom, onda bot cita svaku poruku.

  • Neki botovi reaguju samo na određene komande. Drugi mogu da razumeju pitanja i zahteve prirodnog jezika.

Podrška

Ako imate problema sa integracijom ili botom, obratite se kompaniji koja ga je stvorila. Ime kompanije ispod imena bota ili integracije možete pronaći u Webex App Hub-u. Ako primetite nešto hitno, molimo vas da prijavite probleme devsupport@webex.com. Cisco pregleda svaku integraciju i bota navedenog u Webex App Hub-u.

Dodavanje botova i integracija

Ako alatka koju želite da integrišete zahteva da kreirate nalog, kreirajte ga pre dodavanja integracije.

1

Idite na Webex App Hub i kliknite na dugme Prijavi sekoristeći korisničko ime i lozinku webex aplikacije.


 

Kliknite na sliku profila i izaberite stavku Moje Webex integracije da biste videli trenutne integracije.

2

Izaberite stavku Webex aplikacija.

3

Kliknite na ikonu integracije ili bota sa kojima želite da dodate ili se povežete:

  • Kliknite na dugme "Poveži se" da biste dodali integraciju.

    Neke integracije mogu imati jedinstvene zahteve, pregledajte detalje u Webex App Hub-u.

  • Da biste dodali bot klik dodajte u razmak. Navedeni prostori su prostori sa dve ili više osoba ili prostorom za tim. Međutim, možete da započnete razgovor direktno sa botom, napravite prostor i dodate bota koristeći ime bota i @webex.bot. Na primer, dodajte bota za pomoć koristeći help@webex.bot.
4

Sledite odzive da biste dodali bota ili integraciju u prostor u Webex aplikaciji.

Uklanjanje integracije

Za sve integracije navedene u Webex App Hub-u možete da pregledate dozvole za pristup i uklonite integracije.

1

Prijavite se u Webex App Hub koristeći korisničko ime i lozinku webex aplikacije.

2

Kliknite na sliku profila i izaberite stavku Moje Webex integracije da biste videli listu svih integracija koje ste dodali.

3

Izaberite integraciju koju želite da uklonite i kliknite na dugme Prekini vezu.

Integracija je uklonjena iz svih prostora i dozvole za pristup su prekinute.

Uklanjanje bota

Botove možete ukloniti iz timova i prostora na isti način na koji uklanjate članove iz timova i prostora.