1

Během hovoru klikněte na Další.

Pokud nevidíte možnosti nahrávání hovorů, znamená to, že jste nakonfigurováni s prostředím Záznam hovorů vždy. Během hovoru se zobrazí indikace, že nahrávání probíhá.


 

Můžete také slyšet zvukové oznámení nebo pípnutí, pokud je nahrávání spuštěno, v závislosti na tom, jak vás správce nastavil.

Pokud se zobrazí možnost pozastavení, jste v prostředí záznamu hovoru Vždy s podporou pozastavení/obnovení a můžete postupovat podle dalšího kroku.

2

Klikněte na Pozastavit, pokud chcete nahrávání dočasně pozastavit.

Zobrazí se indikace, že nahrávání je pozastaveno. Až budete připraveni nahrávání znovu obnovit, můžete kliknout na Obnovit nahrávání.


Pokud je vaše telefonní služba hostována poskytovatelem služeb, máte také tyto možnosti nahrávání:

  • Na vyžádání – Při zahájení hovoru sena serveru automaticky spustí nahrávání hovorů. Pokud stisknete Start nahrávání , záznamhovoru se uloží na server. Nahrávání můžete také pozastavit a obnovit.

  • Spuštění na vyžádání s uživatelem iniciovanýmspuštěním – Tento režim umožňuje kdykoli spustit, zastavit, pozastavit a obnovit nahrávání hovorů. Při každém spuštění nahrávání se na server uloží samostatný záznam.

1

Během hovoru klikněte na Dalšía potom klikněte na Spustit nahrávání .

Pokud nevidíte možnosti nahrávání hovorů, znamená to, že jste nakonfigurováni s prostředím Záznam hovorů vždy. Během hovoru se zobrazí indikace, že nahrávání probíhá.

Hlas oznamuje, že nahrávání začalo, a v okně hovoru se zobrazí indikátor, který vás informuje, že nahrávání probíhá.

2

Po dokončení nahrávání hovoru klikněte na Dalšía potom klikněte na Zastavit nahrávání .

1

Během hovoru klepněte na Další.

Pokud nevidíte možnosti nahrávání hovorů, znamená to, že jste nakonfigurováni s prostředím Záznam hovorů vždy. Během hovoru se zobrazí indikace, že nahrávání probíhá.


 

Můžete také slyšet zvukové oznámení nebo pípnutí, pokud je nahrávání spuštěno, v závislosti na tom, jak vás správce nastavil.

Pokud se zobrazí možnost pozastavení, jste v prostředí záznamu hovoru Vždy s podporou pozastavení/obnovení a můžete postupovat podle dalšího kroku.

2

Klepněte na Pozastavit, pokud chcete nahrávání dočasně pozastavit.

Zobrazí se indikace, že nahrávání je pozastaveno. Až budete připraveni nahrávání znovu obnovit, můžete kliknout na Obnovit nahrávání.


Pokud je vaše telefonní služba hostována poskytovatelem služeb, máte také tyto možnosti nahrávání:

  • Na vyžádání – Při zahájení hovoru sena serveru automaticky spustí nahrávání hovorů. Pokud stisknete Start nahrávání , záznamhovoru se uloží na server. Nahrávání můžete také pozastavit a obnovit.

  • Spuštění na vyžádání s uživatelem iniciovanýmspuštěním – Tento režim umožňuje kdykoli spustit, zastavit, pozastavit a obnovit nahrávání hovorů. Při každém spuštění nahrávání se na server uloží samostatný záznam.

1

Během hovoru klepněte na Dalšía potom klepněte na Začít nahrávat.

Pokud nevidíte možnosti nahrávání hovorů, znamená to, že jste nakonfigurováni s prostředím Záznam hovorů vždy. Během hovoru se zobrazí indikace, že nahrávání probíhá.

Hlas oznamuje, že nahrávání začalo, a v okně hovoru se zobrazí indikátor, který vás informuje, že nahrávání probíhá.


 

Indikátor zmizí po třech sekundách, ale můžete jej kdykoli během nahrávání vrátit klepnutím kamkoli do okna hovoru.

2

Po dokončení nahrávání hovoru klepněte na Dalšía potom klepněte na Zastavit nahrávání .