1

Během hovoru klikněte na Další .

Pokud možnost nahrávání hovorů nevidíte, jste nakonfigurováni s prostředím Záznam hovoru vždy. Zobrazí se vizuální indikace, že hovor je nahráván.


 

Pokud je hovor nahráván, můžete také slyšet zvukové oznámení nebo pípnutí v závislosti na tom, jak vás správce nastavil.

Pokud se zobrazí možnost pozastavení, jste v prostředí záznamu hovoru Vždy s podporou pozastavení/obnovení a můžete postupovat podle dalšího kroku.

2

Pokud chcete nahrávání pozastavit, klikněte na Pozastavit .

Zobrazí se indikace, že nahrávání je pozastaveno. Až budete připraveni nahrávání znovu obnovit, můžete kliknout na Obnovit nahrávání .


 

Máte také tyto možnosti nahrávání:

  • Na vyžádání– Při zahájení hovoru se na serveru automaticky spustí nahrávání. Pokud vyberete možnost Spustit nahrávání, záznam hovoru se uloží na server. Nahrávání můžete také pozastavit a obnovit.

  • Na vyžádání se spuštěníminiciovaným uživatelem – Tento režim umožňuje kdykoli spustit, zastavit, pozastavit a obnovit nahrávání hovorů. Při každém spuštění nahrávání se na server uloží samostatný záznam.

1

Během hovoru klikněte na Dalšía potom klikněte na Spustit nahrávání.

Pokud nevidíte možnosti nahrávání hovorů, znamená to, že jste nakonfigurováni s prostředím Záznam hovorů vždy. Během hovoru se zobrazí indikace, že nahrávání probíhá.

Hlas oznamuje, že nahrávání začalo, a v okně hovoru se zobrazí indikátor, který vás informuje, že nahrávání probíhá.

2

Až hovor dokončíte, klikněte na Další a potom klikněte na Zastavit nahrávání.

1

Během hovoru klepněte na Další.

Pokud nevidíte možnosti nahrávání hovorů, znamená to, že jste nakonfigurováni s prostředím Záznam hovorů vždy. Během hovoru se zobrazí indikace, že nahrávání probíhá.


 

Můžete také slyšet zvukové oznámení nebo pípnutí, pokud je nahrávání spuštěno, v závislosti na tom, jak vás správce nastavil.

Pokud se zobrazí možnost pozastavení, jste v prostředí záznamu hovoru Vždy s podporou pozastavení/obnovení a můžete postupovat podle dalšího kroku.

2

Klepněte na Pozastavit , pokud chcete nahrávání dočasně pozastavit.

Zobrazí se indikace, že nahrávání je pozastaveno. Až budete připraveni nahrávání znovu obnovit, můžete kliknout na Obnovit nahrávání .


Máte také tyto možnosti nahrávání:

  • Na vyžádání– Při zahájení hovoru se na serveru automaticky spustí nahrávání hovorů. Pokud stisknete Tlačítko Spustit nahrávání, záznam hovoru se uloží na server. Nahrávání můžete také pozastavit a obnovit.

  • Na vyžádání se spuštěníminiciovaným uživatelem – Tento režim umožňuje kdykoli spustit, zastavit, pozastavit a obnovit nahrávání hovorů. Při každém spuštění nahrávání se na server uloží samostatný záznam.

1

Během hovoru klepněte na Dalšía potom na Začít nahrávat.

Pokud nevidíte možnosti nahrávání hovorů, znamená to, že jste nakonfigurováni s prostředím Záznam hovorů vždy. Během hovoru se zobrazí indikace, že nahrávání probíhá.

Hlas oznamuje, že nahrávání začalo, a v okně hovoru se zobrazí indikátor, který vás informuje, že nahrávání probíhá.


 

Indikátor zmizí po třech sekundách, ale můžete jej kdykoli během nahrávání vrátit klepnutím kamkoli do okna hovoru.

2

Až hovor dokončíte, klepněte na Další a potom klepněte na Zastavit nahrávání.