1

Klikk Mer under en samtale.

Hvis du ikke ser alternativer for samtaleopptak, betyr det at du er konfigurert med et Call Record Always-miljø. Du ser en indikasjon på at innspillingen pågår når du er i en samtale.


 

Du kan også høre en lydkunngjøring eller pipelyder hvis en innspilling startes, avhengig av hvordan administratoren har konfigurert deg.

Hvis du ser et pausealternativ, er du i en samtaleoppføring alltid med støttemiljøet Pause/gjenopptakelse, og du kan følge neste trinn.

2

Klikk Stans midlertidig hvis du vil stanse innspillingen midlertidig.

Du ser en indikasjon på at innspillingen er satt på pause. Du kan klikke Fortsett innspillingen når du er klar til å fortsette innspillingen på nytt.


Hvis telefontjenesten driftes av en tjenesteleverandør, har du også disse innspillingsalternativene:

  • Ved behov–Når en samtale starter, starter samtaleopptak automatisk på en server. Hvis du trykker Start innspilling , lagressamtaleopptaket på serveren. Du kan også pause og gjenoppta innspillingen.

  • Ved behov med start av bruker– Med denne modusen kan du når som helst starte, stoppe, stanse midlertidig og gjenoppta samtaleopptak. Hver gang en innspilling startes, lagres en separat innspilling på serveren.

1

Klikk Mer under en samtale, og klikk deretter Start innspilling.

Hvis du ikke ser alternativer for samtaleopptak, betyr det at du er konfigurert med et Call Record Always-miljø. Du ser en indikasjon på at innspillingen pågår når du er i en samtale.

En stemme kunngjør at innspillingen har startet, og en indikator vises i samtalevinduet for å fortelle deg at innspillingen pågår.

2

Når du er ferdig med innspillingen av samtalen, klikker du Mer , og deretter klikker du Stopp innspilling.

1

Tapp Mer under en samtale.

Hvis du ikke ser alternativer for samtaleopptak, betyr det at du er konfigurert med et Call Record Always-miljø. Du ser en indikasjon på at innspillingen pågår når du er i en samtale.


 

Du kan også høre en lydkunngjøring eller pipelyder hvis en innspilling startes, avhengig av hvordan administratoren har konfigurert deg.

Hvis du ser et pausealternativ, er du i en samtaleoppføring alltid med støttemiljøet Pause/gjenopptakelse, og du kan følge neste trinn.

2

Trykk pause hvis du vil stanse innspillingen midlertidig.

Du ser en indikasjon på at innspillingen er satt på pause. Du kan klikke Fortsett innspillingen når du er klar til å fortsette innspillingen på nytt.


Hvis telefontjenesten driftes av en tjenesteleverandør, har du også disse innspillingsalternativene:

  • Ved behov–Når en samtale starter, starter samtaleopptak automatisk på en server. Hvis du trykker Start innspilling , lagressamtaleopptaket på serveren. Du kan også pause og gjenoppta innspillingen.

  • Ved behov med start av bruker– Med denne modusen kan du når som helst starte, stoppe, stanse midlertidig og gjenoppta samtaleopptak. Hver gang en innspilling startes, lagres en separat innspilling på serveren.

1

Trykk Mer under en samtale, og tapp deretter Start innspilling.

Hvis du ikke ser alternativer for samtaleopptak, betyr det at du er konfigurert med et Call Record Always-miljø. Du ser en indikasjon på at innspillingen pågår når du er i en samtale.

En stemme kunngjør at innspillingen har startet, og en indikator vises i samtalevinduet for å fortelle deg at innspillingen pågår.


 

Indikatoren forsvinner etter tre sekunder, men du kan bringe den tilbake når som helst under innspillingen ved å trykke hvor som helst i samtalevinduet.

2

Når du er ferdig med å ta opp samtalen, trykker du Mer , og deretter tapper du Stopp innspilling.