1

По време на разговор щракнете върху Още.

Ако не виждате опции за запис на обаждания, това означава, че сте конфигурирани с среда на Запис на обаждания винаги. Ще видите индикация, че записът е в ход, когато сте в повикване.


 

Може също да чуете аудио съобщение или звуков сигнал, ако е стартиран запис, в зависимост от начина, по който администраторът ви е настроил.

Ако видите опция за пауза, намирате се в среда "Запис на обаждания винаги с поддръжка на пауза/възобновяване" и можете да следвате следващата стъпка.

2

Кликнете върху Пауза, ако искате временно да поставите записа на пауза.

Ще видите индикация, че записът е на пауза. Можете да щракнете върху Възобновяване на записа, когато сте готови да възобновите записа отново.


Ако телефонната ви услуга се хоства от Доставчик на услуги, имате и тези опции за запис:

  • По заявка— Когато се стартира повикване, записът на обаждания автоматично се стартира на сървър. Ако натиснете Старт на записа ,записът на обажданията се съхранява на сървъра. Можете също да поставите на пауза и възобновите записа.

  • При поискване с Иницииран от потребителя Старт– Този режим ви позволява да стартирате, спирате, поставяте на пауза и възобновявате записа на обажданията по всяко време. Всеки път, когато се стартира запис, на сървъра се записва отделен запис.

1

По време на разговор щракнете върху още , след което щракнете върху Старт на записа.

Ако не виждате опции за запис на обаждания, това означава, че сте конфигурирани с среда на Запис на обаждания винаги. Ще видите индикация, че записът е в ход, когато сте в повикване.

Глас обявява, че записът е започнал и в прозореца за обаждания се появява индикатор, за да ви уведоми, че записът е в ход.

2

Когато приключите със записа на обаждането, щракнете върху "Още"и след това щракнете върху "Спризаписа".

1

По време на разговор докоснете Още.

Ако не виждате опции за запис на обаждания, това означава, че сте конфигурирани с среда на Запис на обаждания винаги. Ще видите индикация, че записът е в ход, когато сте в повикване.


 

Може също да чуете аудио съобщение или звуков сигнал, ако е стартиран запис, в зависимост от начина, по който администраторът ви е настроил.

Ако видите опция за пауза, намирате се в среда "Запис на обаждания винаги с поддръжка на пауза/възобновяване" и можете да следвате следващата стъпка.

2

Докоснете Пауза, ако искате временно да поставите записа на пауза.

Ще видите индикация, че записът е на пауза. Можете да щракнете върху Възобновяване на записа, когато сте готови да възобновите записа отново.


Ако телефонната ви услуга се хоства от Доставчик на услуги, имате и тези опции за запис:

  • По заявка— Когато се стартира повикване, записът на обаждания автоматично се стартира на сървър. Ако натиснете Старт на записа ,записът на обажданията се съхранява на сървъра. Можете също да поставите на пауза и възобновите записа.

  • При поискване с Иницииран от потребителя Старт– Този режим ви позволява да стартирате, спирате, поставяте на пауза и възобновявате записа на обажданията по всяко време. Всеки път, когато се стартира запис, на сървъра се записва отделен запис.

1

По време на разговор докоснете "Още"и след това докоснете Старт на записа.

Ако не виждате опции за запис на обаждания, това означава, че сте конфигурирани с среда на Запис на обаждания винаги. Ще видите индикация, че записът е в ход, когато сте в повикване.

Глас обявява, че записът е започнал и в прозореца за обаждания се появява индикатор, за да ви уведоми, че записът е в ход.


 

Индикаторът изчезва след три секунди, но можете да го върнете по всяко време по време на записа, като докоснете навсякъде на прозореца за обаждания.

2

Когато приключите със записа на обаждането, докоснете "Още", след което докоснете Спиране на записа.