1

Under et opkald skal du klikke på Mere.

Hvis du ikke kan se valgmuligheder for optagelse af opkald, betyder det, at du er konfigureret med et miljø for altid opkaldsoptagelse. Du vil se en indikation af, at optagelsen er i gang, når du er i et opkald.


 

Du vil eventuelt også høre en lydmeddelelse eller bip, hvis en optagelse er startet, afhængigt af hvordan din administrator har konfigureret dig.

Hvis du ser en valgmulighed for pause, er du i en opkaldsoptegnelse altid med et supportmiljø til pause/genoptag og kan følge næste trin.

2

Klik Pause, hvis du vil sætte optagelsen på pause midlertidigt.

Der er tegn på, at optagelsen er sat på pause. Du kan klikke på Genoptag optagelse, når du er klar til at genoptage optagelsen.


Hvis din telefontjeneste er hostet af en Tjenesteudbyder, har du også disse optagelsesvalgmuligheder:

  • On-demand– Når et opkald starter, starter opkaldsoptagelsen automatisk på en server. Hvis du trykker på Start optagelse , gemmes optagelse af opkaldet påserveren. Du kan også pause og genoptage optagelsen.

  • On-demand med start af bruger —Denne tilstand lader digstarte, stoppe, pause og genoptage optagelse af opkald når som helst. Hver gang en optagelse startes, gemmes en separat optagelse på serveren.

1

Under et opkald skal du klikke på Mere og derefter klikke på Start optagelse.

Hvis du ikke kan se valgmuligheder for optagelse af opkald, betyder det, at du er konfigureret med et miljø for altid opkaldsoptagelse. Du vil se en indikation af, at optagelsen er i gang, når du er i et opkald.

En stemme viser, at optagelsen er startet, og en indikator vises i opkaldsvinduet for at lade dig vide, at optagelsen er i gang.

2

Når du er færdig med at optage opkaldet, skal du klikke på Mere og derefter klikke på Stop optagelse.

1

Under et opkald skal du trykke på Mere.

Hvis du ikke kan se valgmuligheder for optagelse af opkald, betyder det, at du er konfigureret med et miljø for altid opkaldsoptagelse. Du vil se en indikation af, at optagelsen er i gang, når du er i et opkald.


 

Du vil eventuelt også høre en lydmeddelelse eller bip, hvis en optagelse er startet, afhængigt af hvordan din administrator har konfigureret dig.

Hvis du ser en valgmulighed for pause, er du i en opkaldsoptegnelse altid med et supportmiljø til pause/genoptag og kan følge næste trin.

2

Tryk Pause, hvis du vil sætte optagelsen på pause midlertidigt.

Der er tegn på, at optagelsen er sat på pause. Du kan klikke på Genoptag optagelse, når du er klar til at genoptage optagelsen.


Hvis din telefontjeneste er hostet af en Tjenesteudbyder, har du også disse optagelsesvalgmuligheder:

  • On-demand– Når et opkald starter, starter opkaldsoptagelsen automatisk på en server. Hvis du trykker på Start optagelse , gemmes optagelse af opkaldet påserveren. Du kan også pause og genoptage optagelsen.

  • On-demand med start af bruger —Denne tilstand lader digstarte, stoppe, pause og genoptage optagelse af opkald når som helst. Hver gang en optagelse startes, gemmes en separat optagelse på serveren.

1

Tryk på Mere under et opkald, og tryk derefter på Start optagelse.

Hvis du ikke kan se valgmuligheder for optagelse af opkald, betyder det, at du er konfigureret med et miljø for altid opkaldsoptagelse. Du vil se en indikation af, at optagelsen er i gang, når du er i et opkald.

En stemme viser, at optagelsen er startet, og en indikator vises i opkaldsvinduet for at lade dig vide, at optagelsen er i gang.


 

Indikatoren forsvinder efter tre sekunder, men du kan altid bringe den tilbage under optagelsen ved at trykke hvor som helst i opkaldsvinduet.

2

Når du er færdig med at optage opkaldet, skal du trykke på Mere og derefter trykke på Stop optagelse.