1

Under ett samtal klickar du på Mer.

Om du inte ser alternativen för samtalsinspelningar innebär det att du har konfigurerats för en miljö för att alltid spela in samtal. Du ser en indikation på att inspelningen pågår när du är i ett samtal.


 

Du kan även höra ett ljudmeddelande eller pip om en inspelning startas, beroende på hur din administratör har angett dig.

Om du ser ett pausalternativ kan du alltid spela in samtal med pausa/återuppta supportmiljöer och följa nästa steg.

2

Klicka Pausa om du tillfälligt vill pausa inspelningen.

Du ser en indikation på att inspelningen har pausats. Du kan klicka på Återuppta inspelning när du är redo att återuppta inspelningen igen.


Om en värd har telefontjänsten på en tjänsteleverantör har du även följande inspelningsalternativ:

  • På begäran– När ett samtal startar startas automatiskt samtalsinspelningen på en server. Om du trycker på Startainspelning, lagras samtalsinspelningen på servern. Du kan pausa och återuppta inspelningen också.

  • På begäran med användarinitierad start – med det här läget kan dustarta, stoppa, pausa och återuppta samtalsinspelningen när som helst. Varje gång en inspelning startas, sparas en separat inspelning på servern.

1

Under ett samtal klickar du på Mer och sedan på Starta inspelning.

Om du inte ser alternativen för samtalsinspelningar innebär det att du har konfigurerats för en miljö för att alltid spela in samtal. Du ser en indikation på att inspelningen pågår när du är i ett samtal.

En röst tillkännager att inspelningen har startat och en indikator visas i samtalsfönstret och meddelar dig om att inspelningen pågår.

2

När du har spelat in samtalet klickar du på Mer och sedan på Stoppainspelning.

1

Under ett samtal trycker du på Mer.

Om du inte ser alternativen för samtalsinspelningar innebär det att du har konfigurerats för en miljö för att alltid spela in samtal. Du ser en indikation på att inspelningen pågår när du är i ett samtal.


 

Du kan även höra ett ljudmeddelande eller pip om en inspelning startas, beroende på hur din administratör har angett dig.

Om du ser ett pausalternativ kan du alltid spela in samtal med pausa/återuppta supportmiljöer och följa nästa steg.

2

Knacka Pausa om du tillfälligt vill pausa inspelningen.

Du ser en indikation på att inspelningen har pausats. Du kan klicka på Återuppta inspelning när du är redo att återuppta inspelningen igen.


Om en värd har telefontjänsten på en tjänsteleverantör har du även följande inspelningsalternativ:

  • På begäran– När ett samtal startar startas automatiskt samtalsinspelningen på en server. Om du trycker på Startainspelning, lagras samtalsinspelningen på servern. Du kan pausa och återuppta inspelningen också.

  • På begäran med användarinitierad start – med det här läget kan dustarta, stoppa, pausa och återuppta samtalsinspelningen när som helst. Varje gång en inspelning startas, sparas en separat inspelning på servern.

1

Under ett samtal trycker du på Mer och sedan på Starta inspelning.

Om du inte ser alternativen för samtalsinspelningar innebär det att du har konfigurerats för en miljö för att alltid spela in samtal. Du ser en indikation på att inspelningen pågår när du är i ett samtal.

En röst tillkännager att inspelningen har startat och en indikator visas i samtalsfönstret och meddelar dig om att inspelningen pågår.


 

Indikatorn försvinner efter tre sekunder, men du kan ta den tillbaka när som helst under inspelningen genom att knacka var som helst i samtalsfönstret.

2

När du har spelat in samtalet knackar du på Mer och sedan på Stoppainspelning.