1

Under ett samtal klickar du på Mer.

Om du inte ser något alternativ för samtalsinspelning är du konfigurerad med en miljö för att alltid spela in samtal. Du får en visuell indikation på att samtalet spelas in.


 

Om ditt samtal spelas in kan det hända att du även hör ett ljudmeddelande eller pip, beroende på hur din administratör har angett dig.

Om du ser ett pausalternativ kan du alltid spela in samtal med pausa/återuppta supportmiljöer och följa nästa steg.

2

Klicka Pausa om du vill pausa inspelningen.

Du ser en indikation på att inspelningen har pausats. Du kan klicka på Återuppta inspelning när du är redo att återuppta inspelningen igen.


 

Du har också följande inspelningsalternativ:

  • På begäran– när ett samtal startar startar en inspelning automatiskt på en server. Om du väljer Starta inspelning, lagras samtalsinspelningen på servern. Du kan pausa och återuppta inspelningen också.

  • På begäran med användarinitierad start– med det här läget kan du starta, stoppa, pausa och återuppta samtalsinspelningen när som helst. Varje gång en inspelning startas, sparas en separat inspelning på servern.

1

Under ett samtal klickar du på Meroch sedan på Starta inspelning.

Om du inte ser alternativen för samtalsinspelningar innebär det att du har konfigurerats för en miljö för att alltid spela in samtal. Du ser en indikation på att inspelningen pågår när du är i ett samtal.

En röst tillkännager att inspelningen har startat och en indikator visas i samtalsfönstret och meddelar dig om att inspelningen pågår.

2

När du har spelat in samtalet klickar du på Mer ochsedan på Stoppa inspelning.

1

Under ett samtal trycker du på Mer.

Om du inte ser alternativen för samtalsinspelningar innebär det att du har konfigurerats för en miljö för att alltid spela in samtal. Du ser en indikation på att inspelningen pågår när du är i ett samtal.


 

Du kan även höra ett ljudmeddelande eller pip om en inspelning startas, beroende på hur din administratör har angett dig.

Om du ser ett pausalternativ kan du alltid spela in samtal med pausa/återuppta supportmiljöer och följa nästa steg.

2

Knacka Pausa om du tillfälligt vill pausa inspelningen.

Du ser en indikation på att inspelningen har pausats. Du kan klicka på Återuppta inspelning när du är redo att återuppta inspelningen igen.


Du har också följande inspelningsalternativ:

  • På begäran– när ett samtal startar startas automatiskt samtalsinspelningen på en server. Om du trycker på Startainspelning, lagras samtalsinspelningen på servern. Du kan pausa och återuppta inspelningen också.

  • På begäran med användarinitierad start– med det här läget kan du starta, stoppa, pausa och återuppta samtalsinspelningen när som helst. Varje gång en inspelning startas, sparas en separat inspelning på servern.

1

Under ett samtal trycker du på Meroch sedan på Starta inspelning.

Om du inte ser alternativen för samtalsinspelningar innebär det att du har konfigurerats för en miljö för att alltid spela in samtal. Du ser en indikation på att inspelningen pågår när du är i ett samtal.

En röst tillkännager att inspelningen har startat och en indikator visas i samtalsfönstret och meddelar dig om att inspelningen pågår.


 

Indikatorn försvinner efter tre sekunder, men du kan ta den tillbaka när som helst under inspelningen genom att knacka var som helst i samtalsfönstret.

2

När du har spelat in samtalet knackar du på Mer ochsedan på Stoppa inspelning.