1

במהלך שיחה, לחץ על עוד .

אם אינך רואה אפשרות להקלטת שיחות, הגדרתך מוגדרת באמצעות סביבת 'רשומת שיחה תמיד'. אתה מקבל אינדיקציה חזותית לכך שהשיחה מוקלטת.


 

אם השיחה שלך מוקלטת, ייתכן שתשמע גם הודעת שמע או צפצופים, בהתאם לאופן שבו מנהל המערכת שלך הגדיר אותך.

אם אתה רואה אפשרות השהיה, אתה נמצא בסביבת 'רשומת שיחה תמיד עם תמיכה בהשהיה/חידוש פעולה' ויכול לבצע את השלב הבא.

2

לחץ על השהה אם ברצונך להשהות את ההקלטה.

אתה רואה אינדיקציה לכך שההקלטה מושהית. באפשרותך ללחוץ על המשך הקלטה כשתהיה מוכן לחדש את ההקלטה שוב.


 

יש לך גם את אפשרויות ההקלטה הבאות:

  • לפי דרישה– כאשר שיחה מתחילה, הקלטה מופעלת באופן אוטומטי בשרת. אם תבחר באפשרות התחל הקלטה, הקלטת השיחה תישמר בשרת. ניתן להשהות ולחדש גם את ההקלטה.

  • לפי דרישה עם 'התחליזום משתמש' – מצב זה מאפשר לך להתחיל, לעצור, להשהות ולחדש את הקלטת השיחות בכל עת. בכל פעם שמתחילה הקלטה, הקלטה נפרדת נשמרת בשרת.

1

במהלך שיחה, לחץ על עוד , ולאחר מכן לחץ על התחל הקלטה.

אם אינך רואה אפשרויות הקלטת שיחות, משמעות הדבר היא שתצורתך מוגדרת באמצעות סביבת Call Record Always. תראה אינדיקציה לכך שההקלטה מתבצעת כשאתה בשיחה.

קול מכריז שההקלטה החלה ומחוון מופיע בחלון השיחה כדי ליידע אותך שההקלטה בעיצומה.

2

כשתסיים להקליט את השיחה, לחץ על עוד ולאחר מכן לחץ על הפסק להקליט.

1

במהלך שיחה, הקש על עוד .

אם אינך רואה אפשרויות הקלטת שיחות, משמעות הדבר היא שתצורתך מוגדרת באמצעות סביבת Call Record Always. תראה אינדיקציה לכך שההקלטה מתבצעת כשאתה בשיחה.


 

ייתכן גם שתשמע הודעת שמע או צפצופים אם הקלטה מופעלת, בהתאם לאופן שבו מנהל המערכת שלך הגדיר אותך.

אם אתה רואה אפשרות השהיה, אתה נמצא בסביבת 'רשומת שיחה תמיד עם תמיכה בהשהיה/חידוש פעולה' ויכול לבצע את השלב הבא.

2

הקש על השהה אם ברצונך להשהות את ההקלטה באופן זמני.

תראה אינדיקציה לכך שההקלטה מושהית. באפשרותך ללחוץ על המשך הקלטה כשתהיה מוכן לחדש את ההקלטה שוב.


יש לך גם את אפשרויות ההקלטה הבאות:

  • לפי דרישה– כאשר שיחה מתחילה, הקלטת שיחות מופעלת באופן אוטומטי בשרת. אם תלחץ על התחללהקליט, הקלטת השיחה מאוחסנת בשרת. ניתן להשהות ולחדש גם את ההקלטה.

  • לפי דרישה עם 'התחליזום משתמש' – מצב זה מאפשר לך להתחיל, לעצור, להשהות ולחדש את הקלטת השיחות בכל עת. בכל פעם שמתחילה הקלטה, הקלטה נפרדת נשמרת בשרת.

1

במהלך שיחה, הקש על עוד , ולאחר מכן הקש על התחל הקלטה.

אם אינך רואה אפשרויות הקלטת שיחות, משמעות הדבר היא שתצורתך מוגדרת באמצעות סביבת Call Record Always. תראה אינדיקציה לכך שההקלטה מתבצעת כשאתה בשיחה.

קול מכריז שההקלטה החלה ומחוון מופיע בחלון השיחה כדי ליידע אותך שההקלטה בעיצומה.


 

המחוון נעלם לאחר שלוש שניות, אך באפשרותך להחזיר אותו בכל עת במהלך ההקלטה על-ידי הקשה בכל מקום בחלון השיחה.

2

לאחר שתסיים להקליט את השיחה, הקש על עוד ולאחר מכן הקש על הפסק להקליט.