1

Podczas połączenia kliknij przycisk Więcej.

Jeśli nie widzisz opcji nagrywania rozmów, oznacza to, że skonfigurowano środowisko Call Record Always. Zobaczysz wskazówkę, że nagrywanie jest w toku, gdy prowadzisz rozmowę.


 

Możesz również usłyszeć komunikat dźwiękowy lub sygnał dźwiękowy, jeśli rozpocznie się nagrywanie, w zależności od konfiguracji administratora.

Jeśli widzisz opcję wstrzymania, jesteś w środowisku Nagrywanie połączeń zawsze z pauzą/ wznawianiem obsługi i możesz wykonać następny krok.

2

Kliknij przycisk Wstrzymaj, jeśli chcesz tymczasowo wstrzymać nagrywanie.

Zobaczysz wskazówkę, że nagrywanie zostało wstrzymane. Możesz kliknąć przycisk Wznów nagrywanie, gdy wszystko będzie gotowe do ponownego wznowienia nagrywania.


Jeśli usługa telefoniczna jest hostowana przez usługodawcę, dostępne są również następujące opcje nagrywania:

  • Na żądanie— po rozpoczęciu rozmowy nagrywanie rozmowy jest automatycznie rozpoczynane na serwerze. Jeśli naciśniesz Rozpocznijnagrywanie , nagranie rozmowy zostanie zapisane na serwerze. Możesz także wstrzymać i wznowić nagrywanie.

  • Na żądanie z uruchamianiem inicjowanym przez użytkownika— ten tryb umożliwia uruchamianie, zatrzymywanie, wstrzymywanie i wznawianie nagrywania rozmów w dowolnym momencie. Za każdym razem, gdy rozpoczyna się nagrywanie, na serwerze zapisywane jest osobne nagranie.

1

Podczas połączenia kliknij przycisk Więcej , a następnie kliknij polecenie Rozpocznijnagrywanie.

Jeśli nie widzisz opcji nagrywania rozmów, oznacza to, że skonfigurowano środowisko Call Record Always. Zobaczysz wskazówkę, że nagrywanie jest w toku, gdy prowadzisz rozmowę.

Głos informuje, że nagrywanie zostało rozpoczęte, a w oknie połączenia pojawi się wskaźnik informujący, że nagrywanie jest w toku.

2

Po zakończeniu nagrywania połączenia kliknij przycisk Więcej , a następnie kliknij przyciskZatrzymaj nagrywanie.

1

Podczas połączenia stuknij opcję Więcej.

Jeśli nie widzisz opcji nagrywania rozmów, oznacza to, że skonfigurowano środowisko Call Record Always. Zobaczysz wskazówkę, że nagrywanie jest w toku, gdy prowadzisz rozmowę.


 

Możesz również usłyszeć komunikat dźwiękowy lub sygnał dźwiękowy, jeśli rozpocznie się nagrywanie, w zależności od konfiguracji administratora.

Jeśli widzisz opcję wstrzymania, jesteś w środowisku Nagrywanie połączeń zawsze z pauzą/ wznawianiem obsługi i możesz wykonać następny krok.

2

Stuknij opcję Wstrzymaj, jeśli chcesz tymczasowo wstrzymać nagrywanie.

Zobaczysz wskazówkę, że nagrywanie zostało wstrzymane. Możesz kliknąć przycisk Wznów nagrywanie, gdy wszystko będzie gotowe do ponownego wznowienia nagrywania.


Jeśli usługa telefoniczna jest hostowana przez usługodawcę, dostępne są również następujące opcje nagrywania:

  • Na żądanie— po rozpoczęciu rozmowy nagrywanie rozmowy jest automatycznie rozpoczynane na serwerze. Jeśli naciśniesz Rozpocznijnagrywanie , nagranie rozmowy zostanie zapisane na serwerze. Możesz także wstrzymać i wznowić nagrywanie.

  • Na żądanie z uruchamianiem inicjowanym przez użytkownika— ten tryb umożliwia uruchamianie, zatrzymywanie, wstrzymywanie i wznawianie nagrywania rozmów w dowolnym momencie. Za każdym razem, gdy rozpoczyna się nagrywanie, na serwerze zapisywane jest osobne nagranie.

1

Podczas rozmowy naciśnij pozycję Więcej , a następnienaciśnij pozycję Rozpocznij nagrywanie.

Jeśli nie widzisz opcji nagrywania rozmów, oznacza to, że skonfigurowano środowisko Call Record Always. Zobaczysz wskazówkę, że nagrywanie jest w toku, gdy prowadzisz rozmowę.

Głos informuje, że nagrywanie zostało rozpoczęte, a w oknie połączenia pojawi się wskaźnik informujący, że nagrywanie jest w toku.


 

Wskaźnik znika po trzech sekundach, ale możesz go przywrócić w dowolnym momencie podczas nagrywania, dotykając dowolnego miejsca w oknie połączenia.

2

Po zakończeniu nagrywania połączenia naciśnij pozycję Więcej , a następnienaciśnij pozycję Zatrzymaj nagrywanie.