1

Podczas połączenia kliknij przycisk Więcej.

Jeśli nie widzisz opcji nagrywania rozmów, skonfigurowano środowisko Nagrywanie rozmów zawsze. Otrzymasz wizualne wskazanie, że rozmowa jest nagrywana.


 

Jeśli rozmowa jest nagrywana, możesz również usłyszeć komunikat dźwiękowy lub sygnał dźwiękowy, w zależności od konfiguracji administratora.

Jeśli widzisz opcję wstrzymania, jesteś w środowisku Nagrywanie połączeń zawsze z pauzą/ wznawianiem obsługi i możesz wykonać następny krok.

2

Kliknij przycisk Wstrzymaj , jeśli chcesz wstrzymać nagrywanie.

Zostanie wyświetlony monit o wstrzymanie nagrywania. Możesz kliknąć przycisk Wznów nagrywanie , gdy wszystko będzie gotowe do ponownego wznowienia nagrywania.


 

Dostępne są również następujące opcje nagrywania:

  • Na żądanie— po rozpoczęciu połączenia nagrywanie na serwerze jest automatycznie uruchamiane. Jeśli wybierzesz opcję Rozpocznij nagrywanie, nagranie rozmowy zostanie zapisane na serwerze. Możesz także wstrzymać i wznowić nagrywanie.

  • Na żądanie z uruchamianieminicjowanym przez użytkownika — ten tryb umożliwia uruchamianie, zatrzymywanie, wstrzymywanie i wznawianie nagrywania rozmów w dowolnym momencie. Za każdym razem, gdy rozpoczyna się nagrywanie, na serwerze zapisywane jest osobne nagranie.

1

Podczas połączenia kliknij pozycję Więcej, a następnie kliknij pozycję Rozpocznij nagrywanie.

Jeśli nie widzisz opcji nagrywania rozmów, oznacza to, że skonfigurowano środowisko Call Record Always. Zobaczysz wskazówkę, że nagrywanie jest w toku, gdy prowadzisz rozmowę.

Głos informuje, że nagrywanie zostało rozpoczęte, a w oknie połączenia pojawi się wskaźnik informujący, że nagrywanie jest w toku.

2

Po zakończeniu nagrywania połączenia kliknij pozycję Więcej , a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj nagrywanie.

1

Podczas połączenia stuknij opcję Więcej.

Jeśli nie widzisz opcji nagrywania rozmów, oznacza to, że skonfigurowano środowisko Call Record Always. Zobaczysz wskazówkę, że nagrywanie jest w toku, gdy prowadzisz rozmowę.


 

Możesz również usłyszeć komunikat dźwiękowy lub sygnał dźwiękowy, jeśli rozpocznie się nagrywanie, w zależności od konfiguracji administratora.

Jeśli widzisz opcję wstrzymania, jesteś w środowisku Nagrywanie połączeń zawsze z pauzą/ wznawianiem obsługi i możesz wykonać następny krok.

2

Stuknij opcję Wstrzymaj , jeśli chcesz tymczasowo wstrzymać nagrywanie.

Zobaczysz wskazówkę, że nagrywanie zostało wstrzymane. Możesz kliknąć przycisk Wznów nagrywanie , gdy wszystko będzie gotowe do ponownego wznowienia nagrywania.


Dostępne są również następujące opcje nagrywania:

  • Na żądanie— po rozpoczęciu rozmowy nagrywanie rozmów rozpoczyna się automatycznie na serwerze. Jeśli naciśniesz Rozpocznij nagrywanie, nagranie rozmowy zostanie zapisane na serwerze. Możesz także wstrzymać i wznowić nagrywanie.

  • Na żądanie z uruchamianieminicjowanym przez użytkownika — ten tryb umożliwia uruchamianie, zatrzymywanie, wstrzymywanie i wznawianie nagrywania rozmów w dowolnym momencie. Za każdym razem, gdy rozpoczyna się nagrywanie, na serwerze zapisywane jest osobne nagranie.

1

Podczas rozmowy naciśnij pozycję Więcej , a następnie naciśnij pozycję Rozpocznij nagrywanie.

Jeśli nie widzisz opcji nagrywania rozmów, oznacza to, że skonfigurowano środowisko Call Record Always. Zobaczysz wskazówkę, że nagrywanie jest w toku, gdy prowadzisz rozmowę.

Głos informuje, że nagrywanie zostało rozpoczęte, a w oknie połączenia pojawi się wskaźnik informujący, że nagrywanie jest w toku.


 

Wskaźnik znika po trzech sekundach, ale możesz go przywrócić w dowolnym momencie podczas nagrywania, dotykając dowolnego miejsca w oknie połączenia.

2

Po zakończeniu nagrywania rozmowy naciśnij pozycję Więcej, a następnie naciśnij pozycję Zatrzymaj nagrywanie.