1

Podczas połączenia kliknij Więcej.

Jeśli nie widzisz opcji nagrywania połączeń, masz skonfigurowane środowisko Zawsze nagrywania połączeń. Dostajesz wizualną wskazówkę, że połączenie jest nagrywane.


 

Jeśli połączenie jest nagrywane, można również usłyszeć komunikat dźwiękowy lub sygnał dźwiękowy, w zależności od konfiguracji administratora.

Jeśli widzisz opcję pauzy, zawsze korzystasz z rekordu połączeń ze środowiskiem wstrzymania/wznawiania pomocy technicznej i możesz wykonać następny krok.

2

Kliknij przycisk Wstrzymaj, jeśli chcesz wstrzymać nagrywanie.

Widzisz wskazanie, że nagranie jest wstrzymane. Możesz kliknąć opcję Wznów nagrywanie , gdy chcesz ponownie wznowić nagrywanie.


 

Dostępne są również następujące opcje nagrywania:

  • Na żądanie— po rozpoczęciu połączenia nagranie jest uruchamiane automatycznie na serwerze. Jeśli wybierzesz opcję Rozpocznij nagrywanie, nagrywanie połączeń będzie przechowywane na serwerze. Możesz także wstrzymać i wznowić nagrywanie.

  • Na żądanie z uruchomionym uruchomieniem przez użytkownika — ten tryb umożliwia rozpoczynanie, zatrzymywanie, wstrzymywanie i wznawianie nagrywania połączeń w dowolnym momencie. Za każdym razem, gdy nagranie jest rozpoczęte, osobne nagranie jest zapisywane na serwerze.

1

Podczas połączenia kliknij Więcej, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij nagrywanie.

Jeśli nie widzisz opcji nagrywania połączeń, oznacza to, że masz skonfigurowane środowisko Zawsze nagrywania połączeń. Podczas połączenia będzie widoczna informacja, że nagranie jest w toku.

Głos informuje, że nagranie zostało rozpoczęte, a w oknie połączenia pojawi się wskaźnik informujący o trwającym nagraniu.

2

Po zakończeniu nagrywania połączenia kliknij przycisk Więcej, a następnie kliknij przycisk Zatrzymaj nagrywanie.

1

Podczas połączenia dotknij Więcej.

Jeśli nie widzisz opcji nagrywania połączeń, oznacza to, że masz skonfigurowane środowisko Zawsze nagrywania połączeń. Podczas połączenia będzie widoczna informacja, że nagranie jest w toku.


 

Po rozpoczęciu nagrywania można również usłyszeć komunikat dźwiękowy lub sygnał dźwiękowy, w zależności od konfiguracji przez administratora.

Jeśli widzisz opcję pauzy, zawsze korzystasz z rekordu połączeń ze środowiskiem wstrzymania/wznawiania pomocy technicznej i możesz wykonać następny krok.

2

Dotknij opcji Wstrzymaj, jeśli chcesz tymczasowo wstrzymać nagrywanie.

Zobaczysz wskazanie, że nagranie jest wstrzymane. Możesz kliknąć opcję Wznów nagrywanie , gdy chcesz ponownie wznowić nagrywanie.


 

Dostępne są również następujące opcje nagrywania:

  • Na żądanie— po rozpoczęciu połączenia nagranie połączenia jest uruchamiane automatycznie na serwerze. Jeśli naciśniesz przycisk Rozpocznij nagrywanie, nagrywanie połączeń będzie przechowywane na serwerze. Możesz także wstrzymać i wznowić nagrywanie.

  • Na żądanie z uruchomionym uruchomieniem przez użytkownika — ten tryb umożliwia rozpoczynanie, zatrzymywanie, wstrzymywanie i wznawianie nagrywania połączeń w dowolnym momencie. Za każdym razem, gdy nagranie jest rozpoczęte, osobne nagranie jest zapisywane na serwerze.

1

Podczas połączenia dotknij Więcej, a następnie dotknij opcji Rozpocznij nagrywanie.

Jeśli nie widzisz opcji nagrywania połączeń, oznacza to, że masz skonfigurowane środowisko Zawsze nagrywania połączeń. Podczas połączenia będzie widoczna informacja, że nagranie jest w toku.

Głos informuje, że nagranie zostało rozpoczęte, a w oknie połączenia pojawi się wskaźnik informujący o trwającym nagraniu.


 

Wskaźnik znika po trzech sekundach, ale można go przywrócić w dowolnym momencie podczas nagrywania, dotykając dowolnego miejsca w oknie połączenia.

2

Po zakończeniu nagrywania połączenia dotknij opcji Więcej, a następnie dotknij opcji Zatrzymaj nagrywanie.