1

Tijekom poziva kliknite Više.

Ako ne vidite mogućnosti snimanja poziva, to znači da ste konfigurirani u okruženju Uvijek snimanje poziva. Vidjet ćete naznaku da je snimka u tijeku kada ste u pozivu.


 

Ako je snimka pokrenuta, ovisno o tome kako vas je administrator postavio, možda ćete čuti i zvučnu najavu ili zvučne signale.

Ako vam se pridaje mogućnost pauze, nalazimo se u okruženju za podršku za snimanje poziva uvijek sa pauziranjem/nastavkom i možete slijediti sljedeći korak.

2

Kliknite Pauziraj ako želite privremeno pauzirati snimanje.

Vidjet ćete naznaku da je snimka pauzirana. Kada budete spremni za ponovni nastavak snimanja, kliknite Nastavi snimanje.


Ako vašu telefonsku uslugu hostira davatelj usluga, imate i sljedeće mogućnosti snimanja:

  • Na zahtjev– kada se poziv pokrene, snimanje poziva automatski se pokreće na poslužitelju. Ako pritisnete Pokreni snimanje , snimanje poziva pohranjuje se naposlužitelju. Možete pauzirati i nastaviti snimanje.

  • Na zahtjev s pokretanjem koje je pokrenuo korisnik– ovaj način rada omogućuje vam pokretanje, zaustavljanje, pauziranje i nastavak snimanja poziva u bilo kojem trenutku. Svaki put kada se snimka pokrene, na poslužitelj se sprema zasebna snimka.

1

Tijekom poziva kliknite Više , a zatim Pokreni snimanje.

Ako ne vidite mogućnosti snimanja poziva, to znači da ste konfigurirani u okruženju Uvijek snimanje poziva. Vidjet ćete naznaku da je snimka u tijeku kada ste u pozivu.

Glas najavljuje da je snimanje započelo i da se u prozoru poziva pojavljuje indikator koji vas obavijesti da je snimanje u tijeku.

2

Kada završite sa snimanjem poziva, kliknite Više, a zatim Zaustavi snimanje.

1

Tijekom poziva dodirnite Više.

Ako ne vidite mogućnosti snimanja poziva, to znači da ste konfigurirani u okruženju Uvijek snimanje poziva. Vidjet ćete naznaku da je snimka u tijeku kada ste u pozivu.


 

Ako je snimka pokrenuta, ovisno o tome kako vas je administrator postavio, možda ćete čuti i zvučnu najavu ili zvučne signale.

Ako vam se pridaje mogućnost pauze, nalazimo se u okruženju za podršku za snimanje poziva uvijek sa pauziranjem/nastavkom i možete slijediti sljedeći korak.

2

Ako želite privremeno pauzirati snimku, dodirnite Pauziraj.

Vidjet ćete naznaku da je snimka pauzirana. Kada budete spremni za ponovni nastavak snimanja, kliknite Nastavi snimanje.


Ako vašu telefonsku uslugu hostira davatelj usluga, imate i sljedeće mogućnosti snimanja:

  • Na zahtjev– kada se poziv pokrene, snimanje poziva automatski se pokreće na poslužitelju. Ako pritisnete Pokreni snimanje , snimanje poziva pohranjuje se naposlužitelju. Možete pauzirati i nastaviti snimanje.

  • Na zahtjev s pokretanjem koje je pokrenuo korisnik– ovaj način rada omogućuje vam pokretanje, zaustavljanje, pauziranje i nastavak snimanja poziva u bilo kojem trenutku. Svaki put kada se snimka pokrene, na poslužitelj se sprema zasebna snimka.

1

Tijekom poziva dodirnite Više, a zatim Pokreni snimanje.

Ako ne vidite mogućnosti snimanja poziva, to znači da ste konfigurirani u okruženju Uvijek snimanje poziva. Vidjet ćete naznaku da je snimka u tijeku kada ste u pozivu.

Glas najavljuje da je snimanje započelo i da se u prozoru poziva pojavljuje indikator koji vas obavijesti da je snimanje u tijeku.


 

Indikator nestaje nakon tri sekunde, ali ga možete vratiti u bilo kojem trenutku tijekom snimanja dodirom bilo gdje u prozoru poziva.

2

Kada završite sa snimanjem poziva, dodirnite Više, a zatim Zaustavi snimanje.