Tipy a triky pro párování se zařízením Cisco Webex Share

  • Zavřete dveře konferenční místnosti, abyste zabránili rušení zvenčí.

  • Zkontrolujte, zda je povolen mikrofon počítače.

  • Ujistěte se, že mikrofon počítače nepoužívá jiná aplikace.

Zapnutí automatického párování z počítače se systémem Windows

1

Klikněte na ikonu profilu a vyberte možnost Nastavení.

2

Klepněte na Zařízení a zjistěte, zda je zaškrtnuta možnost Automatické párování. Pokud není, zaškrtněte ji a klepněte na tlačítko Uložit.

3

Pokud je možnost Automatické párování zaškrtnuta a nefunguje, je možné, že ji váš počítač nepodporuje. V takovém případě zkuste párování provést ručně. Podívejte se na článek Ruční připojení k zařízením Cisco Webex ze služby Cisco Webex Teams.

Zapnutí automatického párování z počítače Mac

1

Na panelu nabídek klikněte na položku Webex Teams a vyberte možnost Předvolby.

2

Zkontrolujte, zda je zaškrtnuta možnost Automatické párování. Pokud není, zaškrtněte ji a zavřete vyskakovací okno.

3

Pokud je možnost Automatické párování zaškrtnuta a nefunguje, je možné, že ji váš počítač nepodporuje. V takovém případě zkuste párování provést ručně. Podívejte se na článek Ruční připojení k zařízením Cisco Webex ze služby Cisco Webex Teams.