Tilgængelige funktioner for indtalte beskeder

Afhængigt af hvad du laver, kan du bruge din telefon, Webex-indstillinger og appen Webex til at styre dine talemeddelelser og -indstillinger.

Fra din telefon kan du:
  • Optage en personlig hilsen og ændre den til enhver tid.

  • Lytte til, gemme eller slette dine talemeddelelsesbeskeder.

  • Nulstille din PIN til indtalt besked.

Under Webex-indstillinger kan du nulstille din voicemailpinkode.

Regler for PIN til indtalt besked

Din PIN til indtalt besked skal opfylde følgende krav:

  • Skal indeholde mindst seks cifre. Kun tal!

  • Må ikke være nogen af dine tidligere fem PIN-koder.

  • Må ikke matche den numeriske gengivelse af dit for- eller efternavn.

  • Må ikke indeholde dit lokalnummer.

  • Må ikke indeholde enkelte eller grupper af gentagne cifre (f.eks. 228883, 121212 eller 408408).

  • Må ikke være en numerisk sekvens (f.eks. 012345 eller 987654).

  • Må ikke indeholde tal, der er tastet i en lige linje på tastaturet.

Aktiver din konto til indtalt besked

Når du får din telefon, skal du fuldføre et par trin for at få din voicemail op at køre. Du kan bruge de samme trin til at nulstille din pinkode.

Før du begynder

Gør dig bekendt med reglerne for indstilling af din PIN til indtalt besked.

Vær opmærksom på, at Webex-brugere ikke kan konfigurere en anden voicemailkonto.

1

Gå til Webex-indstillinger, og gå til fanen Min profil.

2

Gå til Skift voicemailpinkode.

3

Angiv den nye voicemailpinkode, så den overholder kravene.

4

Indtast pinkoden igen i Bekræft voicemailpinkode, og klik på Gem.