For at gøre denne funktion tilgængelig skal en workspace-licens tildeles til arbejdsområdet.

1

Fra kundevisningen i skal https://admin.webex.comdu gå til Arbejdsområder og vælge det arbejdsområde, du vil redigere.

2

I Arbejdsområder i afsnittet Opkald skal du klikke på linket Administrer opkaldsindstillingermidlertidigt fra den klassiske visning.

3

Klik på > avancerede opkaldsindstillinger > opkaldsnappe.

4

Slå knappen til/fra for at ændre indstillingerne for arbejdsområdet.

5

Under Indgående opkaldskal du vælge Tillad alle indgående opkald eller Opsnappe alle indgående opkald.

6

Hvis du vælger Opsnappe alle indgående opkald, skal du opsætte de funktioner, du skal bruge:

  • Hvis du vil sende workspace-opkald til indtalt besked, skal du markere afkrydsningsfeltet Send alle opkald til indtalt besked.

  • Når du vælger Meddelelser, skal du vælge standardhilsenen eller overføre en brugertilpasset lydhilsenfra rullegardinmenu, og derefter klikke på Overfør fil.

7

Under Meddelelser om telefonnummer skaldu vælge mellem følgende valgmuligheder og indtaste nummeromdirigeringerne:

  • Afspil nye nummermeddelelser—Dette er det nummer, som vil blive annonceret til opkalderen som det nye nummer, der skal ringes til.
  • Overfør "0" til dette telefonnummer—Opkalderen overføres til det nummer, der indtastes, når 0 trykkes.

 

Hvis begge disse valgmuligheder er markerede, er det muligt at indtaste to forskellige numre for hver valgmulighed, men dette vil resultere i en misledende meddelelse. Hvis meddelelserne Afspil nyt nummer for eksempel er indstillet til 1111 og overførsel den '0' til dette telefonnummer til 2222, vil opkaldere høre meddelelsen "Nummeret, du forsøger at kontakte, er ikke i brug. Det nye nummer er 1111. Tryk på 0 nu, hvis du ønsker at blive overført til den nye placering." I dette tilfælde sender et tryk på '0' opkaldere til 2222 i stedet for 1111.

8

For udgåendeopkald skal du vælge mellem følgende:

  • Opsnappe alleudgående opkald—Når arbejdsområdet forsøger udgående opkald, hører opkalderen en meddelelse om, at deres linje ikke er i brug.
  • Tillad kun nationale udgående opkald—Arbejdsområdet har kun tilladelse til at foretage nationale opkald.
  • Overfør opsnappedeopkald til et telefonnummer—Udgående opkald, som det opsnappede arbejdsområde foretager, overføres til et angivet nummer.
9

Klik på Gem for at bekræfte dine ændringer.