1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Arbetsytor och väljer den arbetsyta som du vill redigera.

2

I avsnittet Samtal klickar du på länken i Hantera samtalsinställningar för tillfälligt från klassisk vy.

3

Klicka på > Avancerade samtalsinställningar för > avlyssning av samtal.

4

Växla knappen för att ändra inställningarna för arbetsytan.

5

Under Inkommande samtalväljer du Tillåt alla inkommande samtal eller Avlyssna alla inkommande samtal.

6

Om du väljer Avlyssna alla inkommande samtalska du konfigurera de funktioner du behöver:

  • För att skicka arbetsytesamtal till röstbrevlådan markerar du kryssrutan Skicka alla samtal till röstbrevlåda.

  • När du väljer Meddelanden, väljer du standardhälsningen eller överför en anpassad ljudhälsning från listruta och klickar sedan på Överför fil.

7

Under Meddelanden om telefonnummerväljer du mellan följande alternativ och anger antalet omdirigeringar:

  • Spela upp nya nummer meddelanden– detta är det nummer som kommer att meddelasden som ringer som det nya numret att ringa.
  • Överför "0" till det här telefonnumret– inringaren överförs till det nummer som angavs när 0 trycks.

 

Om båda dessa alternativ är markerade går det att ange två olika nummer för varje alternativ, men det leder till ett missvisande meddelande. Om spela upp nya nummermeddelanden är inställd på 1111 och överföring på "0" till det här telefonnumret är satt till 2222 kommer inringare att höra meddelandet "Numret du försöker nå är inte i bruk. Det nya numret är 1111. Tryck 0 nu om du vill överföras till den nya platsen." I detta fall skickas uppringare som trycker på '0' till 2222 i stället för 1111.

8

För utgåendesamtal, välj från följande:

  • Avlyssna alla utgåendesamtal – När arbetsytan försöker utgående samtal hör den som ringer ett meddelande om att linjen inte är i bruk.
  • Tillåt endast nationella utgåendesamtal – Arbetsytan tillåts endast ringa nationella samtal.
  • Överföring avlyssade samtal till ett telefonnummer– alla utgående samtal som den avlyssade arbetsytan gör överförs till ett anvisat nummer.
9

Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.