Kendte problemer og begrænsninger for Cisco Webex Training

Links genereret af Webex Meetings- og Webex-optagelsestjenester

Som en del af vores fortsatte opdateringer, der skal forbedre sikkerheden, foretager Cisco ændringer med henblik på at forbedre administrationen af kryptografiske nøgler, der bruges til at generere URL-adresser, som bruges i Webex Meetings-suiten og Webex-optagelsestjenesterne. Som et resultat er eksisterende links, der blev genereret af disse tjenester, blevet opdateret, og i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at anmode om nye links.

Langsom deltag-tider efter en stor opgradering

Efter en stor Webex Meetings Suite-opgradering, der indeholder flere nye funktioner end en almindelig servicepakkeudgivelse, kan indlæsningen tage lang tid, da flere filer skal downloades og installeres. Indlæsningstider afhænger af dit netværks båndbredde og mængden af trafik på tidspunktet for download. Generelt kan indlæsningstider variere fra 20 sekunder til 3 minutter eller mere.

Værtsrolle overtaget ved at tilslutte sig alternativ vært

I nogle tilfælde kan værtsrollen overtages af en alternativ vært, når man deltager i et møde eller en session, selv hvis værten allerede deltager. Hvis dette forekommer, anbefaler vi, at den alternative vært tildeler værtsrollen tilbage til værten.

Understøttelse af flerskærmsskærm i Windows 10

Delt indhold kan blive beskåret eller kun delvist vist, når der deles fra en sekundær skærm, der har en højere opløsning end den primære skærm. For at afhjælpe dette anbefaler vi, at du vælger den største skærm som primær skærm under skærmindstillingerne for Windows.

Support til Microsoft Office 2013 og senere

 • Hvis du har Microsoft Office 2013 installeret, understøttes følgende funktioner ikke ved deling af PowerPoint 2013-filer:

  • Animationer og overgange

  • Indlejrede video- eller lydfiler

  • UCF Toolkit

 • Hvis du har tilpasset din oplysningsfane, understøttes nogle brugerdefinerede elementer muligvis ikke. Vi anbefaler, at du validerer den for at sikre, at den fortsat vises korrekt i et Webex-møde.

 • I nogle få tilfælde kan der opstå følgende problemer:

  • Tekst og fyldfarver kan afvige en anelse fra de faktiske farver i et dias.

  • Visse grafiske elementer mangler muligvis i et dias.

  • Skrifttyper kan forekomme slørede på et dias eller kan være forskellige fra de oprindelige.

  • Størrelsen på former kan være forskellig fra den oprindelige.

 • Hvis et objekt i en PowerPoint-præsentation ikke vises korrekt i redigeringstilstand, bliver det automatisk fjernet i visningen Diasshow. Objektet kan dog fortsat blive vist, når filen deles på et Webex-møde.

 • Du kan ikke dele adgangskodebeskyttede PowerPoint 2013-filer ved hjælp af fildelingsfunktionen. Brug i stedet applikationsdelings- eller desktop-delingsfunktionerne.

 • Du kan ikke dele Excel 2013-filer på Windows 8 ved hjælp af fildelingsfunktionen. Brug i stedet funktionerne applikationsdeling eller skærmdeling (tidligere kaldet "desktop-deling").

 • Du kan ikke dele Word 2013 (64-bit) dokumenter på Windows 8 (64-bit) ved hjælp af fildelingsfunktionen. Brug i stedet applikationsdelings- eller skærmdelingsfunktionerne.

Microsoft Office PowerPoint

I Microsoft PowerPoint 2007 og senere fungerer tekst, der er kopieret fra en hjemmeside og sat ind i Notes-panelet, måske ikke ordentligt. Løsningen er at kopiere teksten ind i Microsoft Word eller Microsoft Notepad, dernæst kopieres teksten igen fra redigeringsprogrammet i Note Panel.

Initialer i avatarer

Forbogstavet i en brugers fornavn og forbogstavet i brugerens efternavn bruges i avatarer, når der ikke findes et tilgængeligt billede. Brugere med flere navne sammensat af mere end et ord vil ikke blive vis korrekt som tre bogstaver, for eksempel, "Mary Van Buren" og "Robert Smith Jr." vil henholdsvist blive vist som "MB" og "RJ".

Delte dokumenter viser kvalitet

Webex Meetings bruger en printerdriver til at importere dokumenter, der ikke understøttes lokalt. Præsentationskvaliteten af dokumenter, der deles i Print Driver-tilstanden, såsom Microsoft Word, Excel og Adobe PDF-dokumenter, kan ikke være bedre end en hard-copy-udskrift af det samme dokument, udskrevet af en fysisk printer. Dette problem er særligt udtalt, når disse dokumenter indeholder billeder af tekst.

Deling af streaming-medier

Mødedeltagernes videoopløsning er optimeret til 480p. Videofiler med højere opløsning nedskaleres, så de passer til (640 x 480) opløsning. Følgende mediefilformater understøttes i øjeblikket: WMV, WMA, WAV, MP3, ASF, AVI, MPG, MPEG, FLV, F4V, og MP4.

Anbefalede systemkrav til videofildeling på præsentationsværtens side:

 • Core2-Duo E6750 ved 2,66 GHz til VGA-fil er påkrævet

 • AMD 9650 2,3 GHz (4 core) 8 GB foretrækkes

 • Intel® Core™ 2 Duo -E7400 2,8 GHz 2,79 GHz foretrækkes

Video i HD

Højdefinitionsvideo er kun tilgængelig for den primære session. Der er ingen support til undergruppesessioner på nuværende tidspunkt.

Video i høj kvalitet

Video i høj kvalitet er kun tilgængelig for den primære session. Der er ingen support til undergruppesessioner på nuværende tidspunkt.

Operativsystembegrænsninger

Hvis du bruger Solaris eller Linux, kan du ikke:

 • Vise UCF PowerPoint-animationer og -overgange

 • Gemme kursusmateriale, før sessionen starter

 • Se indikatoren Mødedeltager klar

 • Brug integreret video til Webex Meetings

 • Optag sessioner med Webex Meetings-optageren, eller rediger dem med Webex-optagelsesredigeringsprogrammet

 • Afspille en undervisningssessions optagelsesfil (WRF format) på Solaris eller Linux

 • Bruge PCNow

 • Installere integrationen til Microsoft Outlook

 • Foretage praktiske laboratorier

Linux-platformen understøtter ikke den nye grænseflade, panelet Undervisningskontrol, streaming af videodeling, computerlydforbedringer, panelet Ny deltager og adfærd for video i høj kvalitet, herunder adfærd for video på fuld skærm.

På Linux kan præsentationsværter ikke dele Microsoft Office-, Open Office- eller StarOffice-filer. Kun UCF-fildeling understøttes

Hvis du bruger Mac-platformen, kan du ikke:

 • Installere integration til Microsoft Outlook

 • Vise PowerPoint-noter i et panel

 • Bruge Lynstart

 • Invitere eller påminde mødedeltagere fra bjælken Sessionsvalgmulighed under dokument-, applikations- eller desktop-deling på fuldskærm

 • Indstille valgmuligheder for praktisk laboratorium

 • Optag sessioner på en lokal computer med den lokale Webex Meetings-optager, eller rediger dem med Webex-optagelsesredigeringsprogrammet (kun .WRF-format).

Andre Mac begrænsninger

 • Mac-brugere kan kun deltage en session ad gangen.

 • Hvis en vært på en Mac-computer tildeler rollen som præsentationsvært til en mødedeltager på en Mac og samtidig har valgmulighederne meningsmålingsliste, invitationsvalgmuligheder eller Spørgsmål og svar åbne, lukker disse valgmuligheder ikke automatisk for den nye præsentationsvært, hvis personen kører i fuldskærmsvisning eller deler applikation/desktop

 • En vært kan ikke starte en session på en Mac samtidig med, at vedkommende ser en netværksbaseret Webex Meetings-optagelse.

 • Tekstfeltet Chat og Spørgsmål og svar har ikke et rullepanel, når der indtastes store mængder tekst i meddelelsen

 • Hvis en mødedeltager skiftede til en præsentationsværtsrolle, mens vedkommende tog en test, kan de stadig tage testen.

 • Mødedeltagere kan se præsentationsværtens Deling-menu under desktop-deling, hvis præsentationsværten benytter en Intel Mac.

 • Hvis en præsentationsvært under desktop-deling samtidig forsøger at tildele mødedeltagere til undergruppesessioner fra bjælken Sessionsvalgmuligheder, overlapper panelet dialogboksen Tildeling, og denne dialogboks forsvinder, hvis præsentationsværten klikker et vilkårligt sted på desktoppen.

 • Rullepanelsplads til meningsmålinger vises, selvom der ikke er noget rullepanel

Sessionsvalgmuligheder vises altid oven på andre vinduer, hvis de åbnes under desktop-deling, og der bruges andre funktioner fra bjælken Sessionsvalgmuligheder.

Sporing af opmærksomhed

Hvis en mødedeltager bruger Solaris eller Unix, og de tager en test i sessionen, antages det, at de altid er opmærksomme i sessionen, så længe de er på sessionen, både under og efter afslutning af testen.

Registrering til tilbagevendende sessioner

Ved enkelte tilbagevendende sessioner gælder det, at hvis en registreret mødedeltager fra en senere session manuelt inviteres af præsentationsværten til den aktuelt igangværende session, så mister de deres registrering fra den session, som de oprindeligt registrerede sig til, og vises som en mødedeltager i den aktuelle session i brugsrapporterne.

Metadatanavn

Ved indtastning af data til SCORM 2004 kan metadatanavnet ikke indeholde visse specialtegn, selvom den oprindelige session indeholdte disse tegn i titlen.

Registrering via e-maillink

Hvis en mødedeltager inviteres til at registrere sig til en session og klikker på e-mail-linket for at gøre dette, er deres navn ikke forhåndsudfyldt på tilmeldingsblanketten.

Værtskontofiler

Hvis din værtsbrugerkonto slettes, vil dine filer stadig være inkluderet i din tildelte plads på webstedets lagerplads.

Netværksbaseret optagelse

 • Den netværksbaserede optager optager ikke:

  • Private chatsessioner med værter

  • Resultater af meningsmålinger (medmindre resultaterne deles med mødedeltagere)

  • Tests og undergruppesessioner

 • Filer i Webex Meetings Advanced Recording Format (.ARF) understøttes i UCF-visningsprogrammet.

Deaktivering af Lynstart

Hvis din webstedsadministrator deaktiverer Lynstart-siden i sessionstypen, og du gemmer en planlægningsskabelon for denne sessionstype, vises Lynstart stadig i skabelonens valgmuligheder. Dog vil Lynstart-siden ikke vises i sessionen.

Luk dialogvinduer i Firefox-browseren

Når du bruger Firefox, vil nogle dialogvinduer eventuelt ikke lukke, når der klikkes på knappen Luk eller OK som følge af en teknisk begrænsning i Firefox.

Funktionsforbedringer til Macintosh

Funktionsforbedringerne i denne version er tilgængelig for Windows, Solaris og Linux. Forbedringer og flere understøttede funktioner til Macintosh vil være tilgængelige kort efter denne version.

Videosystemer

Webex Training understøtter ikke start af eller deltagelse i sessioner fra videosystemer. Du kan for eksempel ikke deltage fra Webex Boards, Webex Room skrivebords- eller lokalesystemer osv.