Aktiver eller deaktiver skærmdeling for en organisation

Administratoren Webex-opkald aktivere indstillinger på organisationsniveau, såsom skærmdeling, video på mobil eller desktop, og adgang for ekstern kontrol.

Som standard er skærmdeling til/fra aktiveret og gælder for hele organisationen. Hvis skærmdeling ændres på organisationsniveau, gælder disse indstillinger for alle brugere under organisationen.

For at skærmdeling mulighed for organisationsniveau, skal du udføre disse trin:

1

I administratorvisningen i skal du https://admin.webex.comgå til Opkald under Tjenester > Klientindstillinger. Siden med indstillinger vises.

2

Fra oplevelsen under opkaldet skaldu vælge skift skærmdeling for at dele skærmen på organisationsniveau.

Aktiver eller deaktiver skærmdeling for en bruger

Administrator Webex-opkald kan aktivere skærmdeling for den valgte bruger. Denne værdi har forrang over indstillinger på organisationsniveau og brugergruppeniveau.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Brugere.

2

Vælg den bruger, du vil ændre.

3

Gå til Opkald, og rul ned til Oplevelsenunder opkald, og vælg skift af skærmdeling for at aktivere eller deaktivere skærmdeling for brugeren.


 

Når denne indstilling er konfigureret for en bruger, foretages yderligere ændringer på brugerniveau. Brugerindstillinger vil ikke automatisk vende tilbage til organisationens standardindstilling.

Aktiver eller deaktiver skærmdeling for en brugergruppe

Administratoren kan aktivere skærmdeling for en brugergruppe via en opkaldsskabelon. De værdier, som er konfigureret i opkaldsskabelonen, gælder for alle brugere i gruppen.

Du kan bruge opkaldsskabeloner til at anvende indstillinger for en hel gruppe. Control Hub letter søgning efter en eksisterende skabelon, får vist de indstillinger, der anvendes, dupliker skabelonen og tildeler skabelon til en brugergruppe. Se afsnittet Administrer opkaldsskabeloner i artiklen Konfigurer indstillingsskabeloner for detaljer.

For at overvåge skærmdeling kapacitet på brugergruppeniveau skal du gennemføre disse trin:

1

For at aktivere og deaktivere skærmdeling for brugergruppen skal du identificere en opkaldsskabelon med skærmdeling aktiveret. For at se opkaldsskabelonerne skal du gå til Opkald under Tjenester > Klientindstillinger og klikke på Skabeloner.

2

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Brugere.

3

Naviger til Grupper , og under Indstillingsskabelonen tildeles skabelonen for brugergrupperne. Dette sikrer, at alle brugere har skærmdeling aktiveret.

Få markører, der skal overvejes, når opkaldsskabelonerne anvendes:

  • Når en bruger er onboardet til en organisation, så overtager brugeren indstillingerne fra organisationsniveau.

  • Hvis brugeren tilføjes til en brugergruppe, gælder indstillingerne fra opkaldsskabelonen.

  • Hvis en bruger tilhører flere brugergrupper, så har skabelonen med den laveste værdi den højeste præcedens, og de skabelonindstillinger gælder.

  • Hvis brugeren har individuelle brugerindstillinger, får disse indstillinger forrang over indstillinger på brugergruppe- eller organisationsniveau.