Aktiver eller deaktiver skjermdeling for en organisasjon

Webex Calling - administrator kan aktivere innstillinger på organisasjonsnivå som skjermdeling, video på mobil eller skrivebord og tilgang for fjernkontroll.

Som standard er bryteren for skjermdeling aktivert og gjelder for hele organisasjonen. Hvis skjermdeling endres på organisasjonsnivå, gjelder disse innstillingene for alle brukere under organisasjonen.

Hvis du vil aktivere skjermdeling for organisasjonsnivå, gjør du følgende:

1

Fra administrasjonsvisningen ihttps://admin.webex.com , gå til Ringer under Tjenester > Klientinnstillinger . Innstillingssiden vises.

2

Fra Erfaring med samtale , velger du Skjermdeling bryter for å dele skjermen på organisasjonsnivå.

Aktiver eller deaktiver skjermdeling for en bruker

Webex Calling - administrator kan aktivere skjermdeling for den valgte brukeren. Denne verdien har forrang over innstillingene på organisasjonsnivå og brukergruppe.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere.

2

Velg brukeren du vil endre.

3

Gå til Ringer og bla til Erfaring med samtale , velger du Skjermdeling veksle for å aktivere eller deaktivere deling av skjermen for brukeren.


 

Når denne innstillingen er konfigurert for en bruker, gjøres ytterligere endringer på brukernivå. Brukerinnstillinger vil ikke automatisk gå tilbake til organisasjonens standardinnstilling.

Aktiver eller deaktiver skjermdeling for en brukergruppe

administrator kan aktivere skjermdeling for en brukergruppe via en anropsmal. Verdiene som er konfigurert i anropsmalen, gjelder for alle brukere i gruppen.

Du kan bruke anropsmaler til å bruke innstillinger for en hel gruppe. Control Hub gjør det enkelt å søke i en eksisterende mal, vise innstillingene som brukes, duplisere malen og tilordne malen til en brukergruppe. Se delen Administrere anropsmaler i Konfigurer innstillingsmaler artikkelen for detaljer.

Hvis du vil overvåke skjermdeling på brukergruppenivå, gjør du følgende:

1

Hvis du vil aktivere og deaktivere skjermdeling for brukergruppen, må du identifisere en anropsmal med bryteren for skjermdeling aktivert. Hvis du vil vise anropsmalene, går du til Ringer under Tjenester > Klientinnstillinger og klikk Maler .

2

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere.

3

Naviger til Grupper og under Innstillingsmal tilordne malen for brukergruppene. Dette sikrer at alle brukere har skjermdeling aktivert.

Noen få tips å vurdere når du bruker anropsmaler:

  • Når en bruker er integrert i en organisasjon, arver brukeren innstillingene fra organisasjonsnivå.

  • Hvis brukeren er lagt til i en brukergruppe, gjelder innstillingene fra anropsmalen.

  • Hvis en bruker tilhører flere brukergrupper, har malen med lavest rangering høyest prioritet, og de malinnstillingene gjelder.

  • Hvis brukeren har individuelle brukerinnstillinger, har disse innstillingene forrang over innstillingene for brukergruppe eller organisasjonsnivå.