Aktiver eller deaktiver skjermdeling for en organisasjon

Administratoren for Webex Calling kan aktivere innstillinger på organisasjonsnivå som skjermdeling, video på mobil eller skrivebord og tilgang for fjernkontroll.

Som standard er bryteren for skjermdeling aktivert og gjelder for hele organisasjonen. Hvis skjermdelingen endres på organisasjonsnivå, gjelder disse innstillingene for alle brukere under organisasjonen.

For å aktivere skjermdeling for organisasjonsnivå, fullfør disse trinnene:

1

Fra administratorvisningen i https://admin.webex.com, naviger til Ring under Tjenester > Klientinnstillinger. Innstillingssiden vises.

2

Velg Skjermdeling fra samtaleropplevelse for å dele skjermen på organisasjonsnivå.

Aktiver eller deaktiver skjermdeling for en bruker

Administratoren for Webex Calling kan aktivere skjermdeling for den valgte brukeren. Denne verdien har forrang over innstillingene på organisasjonsnivå og brukergruppenivå.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere.

2

Velg brukeren du vil endre.

3

Gå til Ring og rull til Anropsopplevelse, velg Skjermdeling for å aktivere eller deaktivere deling av skjermen for brukeren.


 

Når denne innstillingen er konfigurert for en bruker, gjøres ytterligere endringer på brukernivå. Brukerinnstillinger vil ikke automatisk gå tilbake til organisasjonens standardinnstilling.

Aktiver eller deaktiver skjermdeling for en brukergruppe

Administratoren kan aktivere skjermdeling for en brukergruppe gjennom en ringemal. Verdiene som er konfigurert i anropsmalen gjelder for alle brukere i gruppen.

Du kan bruke anropsmaler til å bruke innstillinger for en hel gruppe. Control Hub gjør det lettere å søke i en eksisterende mal, se innstillingene som brukes, duplisere malen og tilordne malen til en brukergruppe. Se delen Administrer anropsmaler i artikkelen Konfigurer innstillingsmaler for detaljer.

For å overvåke skjermdelingsfunksjonen på brukergruppenivå, fullfør disse trinnene:

1

For å aktivere og deaktivere skjermdeling for brukergruppen, identifiser en anropsmal med skjermdeling aktivert. For å se anropsmalene, gå til Ring under Tjenester > Klientinnstillinger og klikk på Maler.

2

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere.

3

Naviger til Grupper og tilordne malen for brukergruppene under Innstillingsmal. Dette sikrer at alle brukere har skjermdeling aktivert.

Noen få tips å vurdere når du bruker anropsmalene:

  • Når en bruker er ombord på en organisasjon, arver brukeren innstillingene fra organisasjonsnivå.

  • Hvis brukeren legges til i en brukergruppe, gjelder innstillingene fra Calling-malen.

  • Hvis en bruker tilhører flere brukergrupper, har malen med lavest rangering høyest prioritet og at malinnstillingene gjelder.

  • Hvis brukeren har individuelle brukerinnstillinger, har disse innstillingene forrang over innstillinger på brukergruppe- eller organisasjonsnivå.