Aktivera eller inaktivera skärmdelning för en organisation

Webex Calling-administratören kan aktivera inställningar på organisationsnivå som skärmdelning, video på mobil eller skrivbord och åtkomst för fjärrkontroll.

Som standard är skärmdelningsväxlingen aktiverad och gäller för hela organisationen. Om skärmdelningen ändras på organisationsnivå gäller dessa inställningar för alla användare under organisationen.

Om du vill aktivera skärmdelningsfunktionen på organisationsnivå gör du följande:

1

Från administratörsvyn i https://admin.webex.com navigerar du till Samtal under Tjänster > Klientinställningar. Inställningssidan visas.

2

Från I-samtalsupplevelsen väljer du Skärmdelning för att dela skärmen på organisationsnivå.

Aktivera eller inaktivera skärmdelning för en användare

Webex Calling-administratören kan aktivera skärmdelning för den valda användaren. Det här värdet har företräde framför inställningar på organisationsnivå och användargruppsnivå.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com, gå till Användare.

2

Välj den användare som du vill ändra.

3

Gå till Samtal och bläddra till Under samtal och välj Skärmdelning för att aktivera eller inaktivera delning av skärmen för användaren.


 

När den här inställningen har konfigurerats för en användare görs ytterligare ändringar på användarnivå. Användarinställningar återgår inte automatiskt till organisationens standardinställning.

Aktivera eller inaktivera skärmdelning för en användargrupp

Administratören kan aktivera skärmdelning för en användargrupp via en samtalsmall. Värdena som har konfigurerats i samtalsmallen gäller för alla användare i gruppen.

Du kan använda samtalsmallar för att tillämpa inställningar för en hel grupp. Control Hub gör det enkelt att söka efter en befintlig mall, visa de inställningar som tillämpas, duplicera mallen och tilldela mallen till en användargrupp. Mer information finns i avsnittet Hantera samtalsmallar i artikeln Konfigurera inställningsmallar.

Utför följande steg för att övervaka skärmdelningsfunktionen på användargruppsnivå:

1

För att aktivera och inaktivera skärmdelning för användargruppen identifierar du en samtalsmall med skärmdelning aktiverat. Om du vill visa samtalsmallar går du till Samtal under Tjänster > Klientinställningar och klickar på Mallar.

2

Från kundvyn i https://admin.webex.com, gå till Användare.

3

Navigera till Grupper och under inställningsmallen tilldela mallen till användargrupperna. Detta säkerställer att alla användare har skärmdelning aktiverat.

Få pekare att tänka på när du tillämpar samtalsmallar:

  • När en användare registreras till en organisation ärver användaren inställningarna från organisationsnivå.

  • Om användaren läggs till i en användargrupp tillämpas inställningarna från samtalsmallen.

  • Om en användare tillhör flera användargrupper prioriteras mallen med den lägsta rangordningen högst och mallinställningarna gäller.

  • Om användaren har individuella användarinställningar tar dessa inställningar precendens över användargruppsinställningar eller organisationsnivå.