Bir kuruluş için ekran paylaşımı devre dışı bırakma

Yönetici Webex Calling video gibi kuruluş düzeyindeki ayarları ekran paylaşımı, mobil cihazlarda veya masaüstünde videoya erişimi uzaktan kontrol.

Varsayılan olarak, ekran paylaşımı ayarı etkindir ve kuruluşun tamamı için geçerlidir. Varsayılan ekran paylaşımı kuruluş düzeyinde değiştirilirse, bu ayarlar kuruluşun altındaki tüm kullanıcılar için geçerlidir.

Organizasyonel ekran paylaşımı etkinliğe olanak sağlamak için şu adımları tamamlayın:

1

görünümündeki yönetici görünümünde, Hizmetler https://admin.webex.comve İstemci Ayarları altında >'ye gidin. Ayarlar sayfası görüntülenir.

2

Gelen arama deneyiminden, ekran paylaşımını seçerek ekranı kuruluş seviyesinde paylaşın.

Kullanıcı için e-ekran paylaşımı devre dışı bırakma

Yönetici Webex Calling yönetici, ekran paylaşımı kullanıcı için devre dışıyı etkinleştir olabilir. Bu değer, kuruluş düzeyinde ve kullanıcı grubu düzeyindeki ayarlara göre önceliklidir.

1

'daki müşteri görünümünden Kullanıcılar'a https://admin.webex.comgidin.

2

Değiştirmek istediğiniz kullanıcıya seçin.

3

Arama'ya gidin ve Çağrılar için deneyim'e kaydırın, kullanıcı için ekran paylaşımını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Ekran paylaşımını seçin.


 

Bu ayar kullanıcı için yapılandırıldığında, diğer değişiklikler kullanıcı seviyesinde yapılır. Kullanıcı ayarları, kuruluşun varsayılan ayarına otomatik olarak geri dönmez.

Kullanıcı grubu için ekran paylaşımı devre dışı bırakma

Yönetici, ekran paylaşımı şablonuyla kullanıcı grubu için etkinleştirebilirsiniz. Çağrı şablonunda yapılandırılan değerler, gruptaki tüm kullanıcılar için geçerlidir.

Tüm grup için ayarları uygulamak için çağrı şablonlarını kullanabilirsiniz. Control Hub, mevcut bir şablonu aramayı, uygulanan ayarları görüntülemeyi, şablonu çoğaltmayı ve şablonu kullanıcı grubuna atamayı kolaylaştırır. Ayrıntılar için şablon ayarlamayı yapılandırma makalesinde Arama şablonlarını yönetme bölümüne bakın.

Kullanıcı grubu ekran paylaşımı özellik özelliğini izlemek için şu adımları tamamlayın:

1

Kullanıcı grubu için ses özelliğini ekran paylaşımı devre dışı bırakmak için düğmeyi değiştirerek bir ekran paylaşımı tanımlayın. Çağrı şablonlarını görüntülemek için Hizmetler ve İstemci Ayarları altında >'ye tıklayın.

2

'daki müşteri görünümünden Kullanıcılar'a https://admin.webex.comgidin.

3

Gruplar'a gidin ve Ayarlar Şablonu altında kullanıcı grupları için şablonu attayın. Bu, tüm kullanıcıların etkin ekran paylaşımı sağlar.

Çağrı şablonları uygularken dikkate gereken birkaç işaretçi:

  • Kullanıcı, bir kuruluşa onboarded olduğunda, kullanıcı kuruluş düzeyindeki ayarları devralınan.

  • Kullanıcı bir kullanıcı grubuna eklenirse Çağrı şablonu ayarları geçerlidir.

  • Kullanıcı birden fazla kullanıcı gruplarına aitse en düşük düzeye sahip şablon en yüksek önceliklidir ve bu şablon ayarları geçerli olur.

  • Kullanıcının tek tek kullanıcı ayarları varsa bu ayarlar kullanıcı grubu veya kuruluş düzeyindeki ayarlara göre önceden kontrol olur.