De functie voor scherm delen in- of uitschakelen

De Webex Calling beheerder kan instellingen op organisatieniveau inschakelen, zoals scherm delen, video op mobiel of desktop en toegang voor extern beheer.

De schakelknop is scherm delen standaard ingeschakeld en is van toepassing op de gehele organisatie. Als de scherm delen wordt gewijzigd op organisatieniveau, zijn deze instellingen van toepassing op alle gebruikers onder de organisatie.

U kunt scherm delen op organisatieniveau inschakelen door de volgende stappen uit te voeren:

1

Navigeer vanuit de beheerweergave in https://admin.webex.comnaar Bellen onder Services > clientinstellingen. De pagina Instellingen wordt weergegeven.

2

Selecteer in de ervaring tijdenshet gesprek de schakelknop Scherm delen om het scherm op organisatieniveau te delen.

De functie voor scherm delen in- of uitschakelen

De Webex Calling beheerder kan de scherm delen gebruiker inschakelen. Deze waarde heeft voorrang boven de instellingen op organisatieniveau en op gebruikersgroepsniveau.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar gebruikers.

2

Selecteer de gebruiker die u wilt wijzigen.

3

Ga naar Bellen en scrol naar Ervaring tijdens het gesprek, selecteer de schakelaar voor scherm delen om het delen van het scherm voor de gebruiker in of uit te schakelen.


 

Zodra deze instelling voor een gebruiker is geconfigureerd, worden verdere wijzigingen aangebracht op het gebruikersniveau. Gebruikersinstellingen worden niet automatisch terug ingesteld op de standaardinstelling van de organisatie.

De optie voor scherm delen gebruikersgroep in- of uitschakelen

De beheerder kan de scherm delen voor een gebruikersgroep inschakelen via een belsjabloon. De waarden die in de belsjabloon zijn geconfigureerd, zijn van toepassing op alle gebruikers in de groep.

U kunt belsjablonen gebruiken om instellingen toe te passen voor een hele groep. Via Control Hub kunt u een bestaande sjabloon doorzoeken, de instellingen weergeven die worden toegepast, de sjabloon dupliceren en de sjabloon toewijzen aan een gebruikersgroep. Zie het gedeelte Belsjablonen beheren in het artikel Instellingensjablonen configureren voor meer informatie.

Als u de functie scherm delen gebruikersgroep wilt controleren, gaat u als volgen te werk:

1

Voor het in- en uitschakelen scherm delen gebruikersgroep, stelt u een Gesprekssjabloon vast waarbij scherm delen in-/uitschakelen is ingeschakeld. Als u de Belsjablonen wilt weergeven, gaat u naar Bellen onder Services > clientinstellingen en klikt u op Sjablonen.

2

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar gebruikers.

3

Ga naar Groepen en onder Instellingensjabloon de sjabloon toewijzen voor de gebruikersgroepen. Dit zorgt ervoor dat alle gebruikers scherm delen ingeschakeld.

Weinig aanwijzers om rekening mee te houden bij het toepassen van de belsjablonen:

  • Als een gebruiker is geïntegreerde bij een organisatie, neemt de gebruiker de instellingen over van het organisatieniveau.

  • Als de gebruiker aan een gebruikersgroep wordt toegevoegd, zijn de instellingen in het Belsjabloon van toepassing.

  • Als een gebruiker tot meerdere gebruikersgroepen behoort, heeft de sjabloon met de laagste waarde de hoogste prioriteit en zijn de instellingen van die sjabloon van toepassing.

  • Als de gebruiker afzonderlijke gebruikersinstellingen heeft, worden deze instellingen vooraf ingesteld voor gebruikersgroep- of organisatieniveau-instellingen.