מדיניות שיחות החירום הבאה מספקת מידע חשוב על המגבלות של שיחות חירום באמצעות שירות VoIP, כמו גם על החובות שלך ושל המשתמשים שלך בעת ביצוע שיחות חירום באמצעות VoIP. אתה נדרש לקרוא ולהסכים למדיניות שיחות החירום הבאה לפני תחילת השירות.

למונחים "אתה" ו"משתמש" במדיניות שיחות חירום זו יש את המשמעות שניתנה להם בתנאים הרלוונטיים.

שיחות חירום משירות ה-VoIP של Cisco פועלות באופן שונה משירותי שיחות החירום המסורתיים. Cisco VoIP מאפשר לך לבצע או לקבל שיחות טלפון דרך האינטרנט אל רשת הטלפונים הציבורית הממותגת או ממנה. למרות ששירותי VoIP הם דומים לשירותי טלפון מסורתיים, שירותי VoIP יוצרים מטבעם מגבלות ונסיבות ייחודיות לגבי שיחות חירום.

1. מיקום רשום

מאחר שניתן לבצע שיחת VoIP מכל מקום שבו למשתמש יש חיבור לאינטרנט, מספר הטלפון של המתקשר לא בהכרח יתאים למיקום הפיזי של המתקשר. לכן, כל הלקוחות צריכים לספק ל-Cisco "מיקום רשום" עבור כל משתמש כאשר שירות VoIP מוגדר. "המיקום הרשום" הוא הכתובת שבה המשתמשים ישתמשו בשירות VoIP.

אם אתה או המשתמשים שלך מעבירים את הציוד המשמש לביצוע שיחות VoIP למיקום חדש, אתה או המשתמשים שלך חייבים לעדכן באופן מיידי את המיקום הרשום במיקום הפיזי החדש של המכשיר במרכז הבקרה. אם המיקום הרשום לא יעודכן, כל שיחות החירום שבוצעו מהמכשיר עשויות להישלח למרכז התגובה הלא נכון לחירום ויעבירו מידע שגוי על מיקום למגיבי החירום, מה שיעכב את סיוע החירום. לקוחות בעלי משתמשים מרובים אחראים להבטיח שמיקום רשום מדויק ועדכני נשמר עבור כל משתמש, ושהמשתמשים שלהם מודעים לאופן שבו המיקום הרשום יכול להשתנות. ייתכן שיחול עיכוב בהפיכת המיקום הרשום המעודכן לזמין עבור ניתוב ועבור מוקדי שירות חירום.

אתה אחראי להודיע, ואתה מסכים להודיע, לכל משתמש או למשתמשים פוטנציאליים בשירותי VoIP על האופי והמגבלות של שיחות חירום בשירותי VoIP כמתואר במדיניות זו.

2. ניתוב שיחות חירום

שיחות חירום באמצעות שירות VoIP יטופלו באופן שונה משירות הטלפון המסורתי. כאשר המשתמשים שלך מבצעים שיחת חירום, Cisco (ו/או ספק שירות של צד שלישי) ינסו לנתב באופן אוטומטי את שיחת המשתמש שלך למוקד החירום המתאים למיקום הרשום בחשבון שלך או של המשתמש שלך. אם לא ניתן יהיה לנתב את השיחה של המשתמש שלך למוקד שירות החירום הייעודי, השיחה תנותב למוקד שירות מיוחד. ייתכן שהמשתמש שלך יידרש לספק שם, כתובת ומספר טלפון למוקד השירות המיוחד.

Cisco תנסה לספק אוטומטית למשגר של מוקד שירות החירום או למפעיל שירות החירום את השם, המיקום הרשום ומספר הטלפון המשויכים לחשבון שלך או של המשתמש שלך. ייתכן שהמשגר שמקבל את השיחה אינו יכול לתעד או לשמור את המידע הזה. לכן, בעת ביצוע שיחת חירום, המתקשרים צריכים תמיד ליידע את המשגר מיד לגבי המיקום שלהם (או המיקום של מצב החירום, אם הוא שונה). אם המתקשר אינו מסוגל לדבר ופרטי המיקום של המתקשר אינם מעודכנים, ייתכן שהמוקד לא יוכל לאתר את המתקשר.

המתקשרים צריכים להישאר בכל שיחת חירום עד שהמשגר יאמר להם לנתק, משום שייתכן שלמשגר אין את המספר או פרטי הקשר של המתקשר. אם מתקשר מתנתק בטעות, עליו להתקשר שוב מיד.

מסיבות טכניות, כולל עומס ברשת, ייתכן ששיחת חירום תפיק צליל "תפוס" או שייקח לה יותר זמן להתחבר בהשוואה לשיחות חירום מסורתיות.

3. מגבלות שירות

שיחת חירום מתוך לא תעבוד אם:

  • הציוד שבו אתה או המשתמשים שלך משתמשים בו כדי לבצע שיחות VoIP נכשל או שאינו מוגדר כראוי.

  • אתה או המשתמשים שלך חווים הפסקת חשמל או הפסקה, השעיה או ניתוק של שירות האינטרנט שלך.

  • שירות ה-VoIP של Cisco הופסק או הושעה.

אם אתה או המשתמשים שלך לא חשים בנוח עם המגבלות של שיחות החירום המבוצעות באמצעות שירות VoIP‏, Cisco ממליצה שאתה או המשתמשים שלך תשקלו אמצעי חלופי של גישה לשירותי שיחות חירום מסורתיים.

4. חבות

אנו מזמינים אותך לבחון בקפידה את מגבלות האחריות לשירותי שיחות חירום הכלולות בתנאים שלך.

מדבקת שפופרת

סיסקו ממליצה להחיל מדבקה המודפסת בשפה שלהלן על כל המכשירים המשמשים בשירות ה-VoIP של Cisco:

תשומת לב

בעת חיוג 9-1-1, היו מוכנים לספק את הכתובת/המיקום שלכם.