Az alábbi segélyhívási szabályzat fontos információkat nyújt a VoIP szolgáltatást használó segélyhívások korlátairól, valamint az Ön és felhasználói kötelezettségeiről a VoIP használatával történő segélyhívások során. A szolgáltatás megkezdése előtt el kell olvasnia és bele kell akkanniuk az alábbi segélyhívási szabályzatba.

A jelen Segélyhívási szabályzatban szereplő "Ön" és "Felhasználó" kifejezések a vonatkozó feltételekkel jelentik őket.

A Cisco VoIP szolgáltatásból érkező segélyhívások másként működnek, mint a hagyományos segélyhívó szolgáltatások. A Cisco VoIP lehetővé teszi, hogy telefonhívásokat kezdeményezzen vagy fogadjon az interneten keresztül a nyilvános kapcsolt telefonhálózatra vagy a nyilvános telefonhálózatról. Bár a VoIP-szolgáltatások hasonló elven működnek, mint a hagyományos telefonos szolgáltatások, a VoIP-szolgáltatások természetéből fakadóan egyedi korlátozások és körülmények lépnek fel a vészhívások esetében.

1. Regisztrált helyszín

Mivel a VoIP-hívás bárhonnan elindítható, ha a felhasználó rendelkezik internetkapcsolattal, a hívó telefonszáma nem feltétlenül egyezik meg a hívó fizikai helyszínével. Ezért minden ügyfélnek biztosítania kell a Cisco számára egy „regisztrált helyszínt” az összes Felhasználó esetén, ha be van állítva a VoIP-szolgáltatás. A „regisztrált helyszín” az a cím, ahol a felhasználók használni fogják a VoIP-szolgáltatást.

Ha Ön vagy felhasználói áthelyezik a VoIP-hívások kezdeményezéséhez használt berendezést egy új helyre, Önnek vagy Felhasználóinak azonnal frissítenie kell a regisztrált helyet az eszköz új fizikai helyével a Control Hubban. Ha a regisztrált hely nincs frissítve, az eszközről kezdeményezett segélyhívásokat rossz segélyhívó központba lehet küldeni, és helytelen helyadatokat továbbítanak a segélyhívóknak, késleltetve a sürgősségi segítségnyújtást. A több Felhasználóval rendelkező ügyfelek felelősek azért, hogy pontos és naprakész regisztrált helyszín legyen megadva minden Felhasználó esetén, és hogy a Felhasználóik is tudják, hogyan módosíthatják a regisztrált helyszínt. Előfordulhat, hogy a regisztrált helyszín frissítése után nem tudjuk azonnal biztosítani a hívásátirányítást, valamint az új helyszínadatok továbbítását a vészhelyzeti hívásközpontnak.

Ön felelős azért, és vállalja, hogy értesíti a VoIP-szolgáltatások bármely Felhasználóját vagy potenciális Felhasználóját a VoIP-szolgáltatásokra irányuló segélyhívások jellegéről és korlátairól a jelen Szabályzatban leírtak szerint.

2. Vészhívás átirányítása

A VoIP szolgáltatáson keresztüli segélyhívásokat a hagyományos telefonszolgáltatástól eltérően kezelik. Amikor a Felhasználók segélyhívást kezdeményeznek, a Cisco (és/vagy egy harmadik fél szolgáltatója) megpróbálja automatikusan átirányítani a Felhasználó hívását az Ön vagy a Felhasználó fiókjában található regisztrált helynek megfelelő segélyhívó központba. Ha a Felhasználója hívását nem lehet átirányítani a kijelölt vészhelyzeti hívásközpontba, a hívás át lesz irányítva egy ilyen esetekre fenntartott hívásközpontba. Lehetséges, hogy a Felhasználójának meg kell adnia egy nevet, címet és telefonszámot a hívásközpontnak.

A Cisco megkísérli majd automatikusan továbbítani a vészhelyzeti hívásközpont diszpécserének vagy a vészhelyzeti szolgáltatás operátorának azt a nevet, regisztrált helyszínt és telefonszámot, amely az Ön vagy a Felhasználója fiókjához tartozik. Lehetséges, hogy a hívást fogadó diszpécser nem tudja rögzíteni vagy megőrizni ezeket az információkat. Ezért vészhívás indításakor a hívónak minden alkalommal, azonnal meg kell adnia a diszpécsernek a helyszínét (vagy a vészhelyzet helyszínét, ha különbözik). Ha a hívó nem tud beszélni, és a hívó helyadatai nem naprakészek, előfordulhat, hogy a diszpécser nem találja a hívó felet.

A hívónak a vészhívásban kell maradnia egészen addig, amíg a diszpécser azt nem mondja, hogy bontsa a kapcsolatot, mivel a diszpécser nem feltétlenül rendelkezik a hívó számával vagy kapcsolattartási adataival. Ha a hívó akaratán kívül megszakad a kapcsolat, a hívónak azonnal vissza kell hívnia a központot.

Technikai okokból kifolyólag – beleértve a hálózati túlterheltséget – lehetséges, hogy a vészhívás foglalt jelzést fog mutatni, vagy tovább fog tartani a kapcsolódás a hagyományos vészhívásokhoz képest.

3. Szolgáltatási korlátozások

A segélyhívás nem fog működni, ha:

  • Az Ön vagy felhasználói által a VoIP-hívások kezdeményezésére használt berendezés meghibásodik, vagy nincs megfelelően konfigurálva.

  • Ön vagy felhasználói áramkimaradást vagy az Internet szolgáltatás kimaradását, felfüggesztését vagy leválasztását tapasztalják.

  • A Cisco VoIP szolgáltatását megszüntették vagy felfüggesztették.

Ha Önt vagy a Felhasználóit nyugtalanítják a VoIP-szolgáltatással indított vészhívások korlátai, a Cisco azt javasolja, hogy Ön vagy a Felhasználói keressenek alternatív lehetőséget a hagyományos vészhívási szolgáltatások igénybevételére.

4. Felelősségvállalás

Kérjük Önt, hogy gondosan tekintse át a vészhelyzeti hívási szolgáltatásokért való felelősség korlátait, amelyek szerepelnek a feltételeiben.

Kézibeszélő matrica

A Cisco azt javasolja, hogy az alábbi nyelvvel nyomtatott matricát alkalmazzanak a Cisco VoIP szolgáltatással használt készülékekre:

FIGYELEM

A 9-1-1 tárcsázásakor készüljön fel a cím/hely megadására.