A következő segélyhívási szabályzat fontos információkat nyújt a VoIP-szolgáltatás használatával történő segélyhívás korlátairól, valamint az Ön és a felhasználók kötelezettségeiről a VoIP használatával történő segélyhívások során. A szolgáltatás megkezdése előtt el kell olvasnia és hozzájárulását kell adnia a következő segélyhívási szabályzathoz.

A jelen segélyhívási szabályzatban az „Ön” és a „Felhasználó” kifejezés jelentése a vonatkozó feltételekben van megadva.

A Cisco VoIP szolgáltatásból másként történik a segélyhívás, mint a hagyományos segélyhívó szolgáltatások esetében. A Cisco VoIP lehetővé teszi, hogy telefonhívásokat kezdeményezzen vagy fogadjon az interneten keresztül a nyilvános kapcsolt telefonhálózatra vagy onnan. Bár a VoIP-szolgáltatások hasonlóak a hagyományos telefonszolgáltatásokhoz, a VoIP-szolgáltatások jellege egyedi korlátozásokat és körülményeket teremt a segélyhíváshoz.

1. Regisztrált hely

Mivel a VoIP hívás bárhol kezdeményezhető, ahol a Felhasználó rendelkezik internetkapcsolattal, a hívó telefonszáma nem feltétlenül felel meg a hívó fizikai helyének. Ezért minden ügyfélnek meg kell adnia a Cisco számára minden Felhasználó „Regisztrált helyét”, amikor beállítja a VoIP-szolgáltatást. A „Regisztrált hely” az az utca és házszóm, ahol a Felhasználók a VoIP-szolgáltatást használni fogják.

Ha Ön vagy az Ön Felhasználói a VoIP-hívásokhoz használt berendezést új helyre helyezi át, Önnek, illetve a Felhasználóinak azonnal frissíteniük kell a Regisztrált helyet az eszköz új fizikai helyével a Control Hubban. Ha a Regisztrált hely nincs frissítve, az eszközről kezdeményezett segélyhívások rossz katasztófaelhárítási központba kerülhetnek, és helytelen helyadatokat továbbíthatnak azoknak, akik a segélykéréssel foglalkoznak, késleltetve a sürgősségi segítségnyújtást. A több Felhasználóval rendelkező ügyfelek felelősek annak biztosításáért, hogy minden Felhasználó Regisztrált tartózkodási helye mindig pontos és naprakész legyen, és hogy Felhasználóik tisztában legyenek a Regisztrált hely megváltoztatásának módjával. Előfordulhat, hogy késik a Frissített regisztrált hely elérhetővé tétele az útválasztáshoz és a segélyhívó központokhoz.

Ön a felelős azért, hogy tájékoztassa a VoIP-szolgáltatások bármely Felhasználóját vagy potenciális Felhasználóját a VoIP-szolgáltatások segélyhívásainak jellegéről és korlátairól a jelen Szabályzatban leírtak szerint, és Ön vállalja hogy meg is teszi ezt a tájékoztatást.

2. A segélyhívás útvonala

A VoIP-szolgáltatáson keresztül érkező segélyhívásokat a hagyományos telefonos szolgáltatástól eltérően kezelik. Amikor a Felhasználók segélyhívást kezdeményeznek, a Cisco (és/vagy egy harmadik fél szolgáltató) megpróbálja automatikusan átirányítani a Felhasználó hívását az Ön vagy a Felhasználó fiókjában Regisztrált helynek megfelelő segélyhívó központba. Ha a Felhasználó hívása nem irányítható a kijelölt segélyhívó központba, a hívás egy speciális hívásközpontba kerül. Előfordulhat, hogy a Felhasználónak meg kell adnia egy nevet, címet és telefonszámot a speciális hívásközpontnak.

A Cisco megkísérli automatikusan megadni a segélyhívó központ diszpécserének vagy a sürgősségi segélyszolgálatnak az Ön vagy a Felhasználó fiókjához társított nevet, Regisztrált helyet és telefonszámot. Előfordulhat, hogy a hívást fogadó diszpécser nem tudja rögzíteni vagy megőrizni ezeket az információkat. Ezért segélyhíváskor a hívóknak mindig azonnal tájékoztatniuk kell a diszpécsert a helyükről (vagy a vészhelyzet helyéről, ha az más). Ha a hívó nem tud beszélni, és a hívó helyadatai nem naprakészek, akkor előfordulhat, hogy a diszpécser nem tudja megtalálni a hívó felet.

A hívóknak mindaddig a segélyhívásban kell maradniuk, amíg a diszpécser nem kéri őket a hívás befejezésére, mivel előfordulhat, hogy a diszpécser nem rendelkezik a hívó számával vagy elérhetőségével. Ha a hívás véletlenül megszakad, a hívónak azonnal vissza kell hívnia.

Technikai okokból, a hálózati torlódásokat is ideértve, lehetséges, hogy egy segélyhívás foglalt jelet ad, vagy hosszabb ideig tart a csatlakozás, mint a hagyományos segélyhívások esetében.

3. A szolgáltatás korlátai

A segélyhívás nem fog működni, ha:

  • Az Ön vagy az Ön Felhasználói által a VoIP-hívások kezdeményezéséhez használt berendezések meghibásodnak vagy nincsenek megfelelően konfigurálva.

  • Ön vagy az Ön Felhasználói áramkimaradást vagy az internetszolgáltatás megszakadását, felfüggesztését vagy leválasztását tapasztalják.

  • A Cisco VoIP szolgáltatása megszűnt vagy felfüggesztésre került.

A Cisco azt javasolja, hogy ha Önnek vagy az Ön Felhasználóinak nem felelnek meg a VoIP-szolgáltatás használatával kezdeményezett segélyhívások korlátai, akkor fontolják meg annak lehetőségét, hogy alternatív eszközökkel érik el a hagyományos segélyhívó szolgáltatásokat.

4. Felelősség

Kérjük, hogy alaposan vizsgálja felül az Ön feltételeiben foglalt segélyhívó szolgáltatásokra vonatkozó felelősségkorlátozásokat.

Matrica a kézibeszélőn

A Cisco azt javasolja, hogy ragasszon az alábbi szöveget tartalmazó matricát a Cisco VoIP szolgáltatásban használt kézibeszélőkre:

FIGYELEM!

A 9-1-1 tárcsázásakor készüljön fel a cím/hely megadására.