Az alábbi, Segélyhívással kapcsolatos szabályzat fontos információkat tartalmaz a VoIP-szolgáltatással való segélyhívás korlátaival kapcsolatban, valamint az Ön és a Felhasználók kötelezettségeire vonatkozóan, ha a VoIP-szolgáltatás használatával indítanak segélyhívást. A szolgáltatás igénybevétele előtt el kell olvasnia és el kell fogadnia az alábbi, Segélyhívással kapcsolatos szabályzatot.

A jelen, Segélyhívással kapcsolatos szabályzatban szereplő „Ön” és „Felhasználó” kifejezések a Segélyhívással kapcsolatos szabályzatban meghatározott jelentéssel bírnak.

A Cisco VoIP-szolgáltatásából indított segélyhívás más módon működik, mint a hagyományos segélyhívási szolgáltatások. A Cisco VoIP-szolgáltatások lehetővé teszik az Ön számára, hogy telefonhívást indítson vagy fogadjon az interneten keresztül nyilvános kapcsolt telefonhálózaton vagy ilyen telefonhálózatról. Bár a VoIP-szolgáltatások hasonló elven működnek, mint a hagyományos telefonos szolgáltatások, a VoIP-szolgáltatások természetéből fakadóan egyedi korlátozások és körülmények érvényesek a segélyhívások esetében.

1. Regisztrált helyszín

Mivel a VoIP-hívás bárhonnan elindítható, ha a felhasználó rendelkezik internetkapcsolattal, a hívó telefonszáma nem feltétlenül egyezik meg a hívó fizikai helyszínével. Ezért minden ügyfélnek biztosítania kell a Cisco számára egy „regisztrált helyszínt” az összes Felhasználó esetén, ha be van állítva a VoIP-szolgáltatás. A „regisztrált helyszín” az a cím, ahol a felhasználók használni fogják a VoIP-szolgáltatást.

Ha Ön vagy a Felhasználói új helyszínre helyezik át a VoIP-hívásokhoz használt eszközt, Önnek vagy a Felhasználóinak azonnal frissíteniük kell a regisztrált helyszín adatait az eszköz új fizikai helyszínével a Control Hubban. Ha nincs frissítve a regisztrált helyszín, akkor az eszközről indított bármely segélyhívásnál előfordulhat, hogy nem a megfelelő, segélyhívást fogadó központba érkezik, és helytelen helyszíninformációkat közvetít a szolgálat munkatársainak, ezzel késleltetve a vészhelyzeti segítségnyújtást. A több Felhasználóval rendelkező ügyfelek felelősek azért, hogy pontos és naprakész regisztrált helyszín legyen megadva minden Felhasználó esetén, és hogy a Felhasználóik is tudják, hogyan módosíthatják a regisztrált helyszínt. Előfordulhat, hogy a regisztrált helyszín frissítése után nem tudjuk azonnal biztosítani a hívásátirányítást, valamint az új helyszínadatok továbbítását a segélyhívó központnak.


 

A Webex Calling esetében az E911 szolgáltatás konfigurálása során a Webex alkalmazás ismeretlen hálózathoz való csatlakozáskor felszólítja a felhasználót a vészhelyzeti cím megadására. Ezt a címet használják diszpécseri címként, amikor segélyhívások érkeznek. Ha nem használja az E911 szolgáltatás funkciót, a rendszer a regisztrált címet használja vészhelyzeti címként vészhívás esetén.

Ön felelős azért, hogy értesítse, illetve beleegyezik, hogy értesíti a VoIP-szolgáltatásai valamennyi Felhasználóját és lehetséges jövőbeli Felhasználóját a VoIP-szolgáltatásokon keresztül bonyolított segélyhívásoknak a jelen szabályzatban tárgyalt természetéről és korlátozásairól.

2. Segélyhívás átirányítása

A VoIP-szolgáltatáson keresztül indított segélyhívások kezelése más módon történik, mint a hagyományos telefonos szolgáltatás esetén. Amikor a Felhasználói segélyhívást indítanak, a Cisco (és/vagy egy harmadik félnek számító szolgáltató) megkísérli automatikusan átirányítani a Felhasználója hívását az Ön vagy a Felhasználója fiókjában megadott regisztrált helyszínnek megfelelő segélyhívó központba. Ha a Felhasználója hívását nem lehet átirányítani a kijelölt vészhelyzeti hívásközpontba, a hívás át lesz irányítva egy ilyen esetekre fenntartott telefonos ügyfélszolgálatra. Lehetséges, hogy a Felhasználójának meg kell adnia egy nevet, címet és telefonszámot a telefonos ügyfélszolgálatnak.

A Cisco megkísérli majd automatikusan továbbítani a segélyhívó központ diszpécserének vagy a sürgősségi segélyszolgálat operátorának azt a nevet, regisztrált helyszínt és telefonszámot, amely az Ön vagy a Felhasználója fiókjához tartozik. Lehetséges, hogy a hívást fogadó diszpécser nem tudja rögzíteni vagy megőrizni ezeket az információkat. Ezért segélyhívás indításakor a hívónak minden alkalommal, azonnal meg kell adnia a diszpécsernek a helyszínét (vagy a vészhelyzet helyszínét, ha különbözik). Ha a hívó nem tud beszélni, és a hívó helymeghatározó adatai nem naprakészek, előfordulhat, hogy a diszpécser nem tudja bemérni a hívót.

A hívónak a segélyhívásban kell maradnia egészen addig, amíg a diszpécser azt nem mondja, hogy bontsa a kapcsolatot, mivel a diszpécser nem feltétlenül rendelkezik a hívó számával vagy kapcsolattartási információival. Ha a hívó akaratán kívül megszakad a kapcsolat, a hívónak azonnal vissza kell hívnia a központot.

Technikai okokból kifolyólag – beleértve a hálózati túlterheltséget – lehetséges, hogy a segélyhívás foglalt jelzést fog mutatni, vagy tovább fog tartani a kapcsolódás a hagyományos segélyhívásokhoz képest.

3. Szolgáltatási korlátozások

A segélyhívás nem fog működni, ha:

  • Az Ön vagy a Felhasználó által VoIP-hívásra használt eszköz hibás vagy nem megfelelően van konfigurálva.

  • Ön vagy a Felhasználói áramszünetet, illetve internetszolgáltatási kimaradást, felfüggesztést vagy megszakadást tapasztalnak.

  • Az Ön Cisco VoIP-szolgáltatása megszűnt vagy felfüggesztésre került.

Ha Önt vagy a Felhasználóit nyugtalanítják a VoIP-szolgáltatással indított segélyhívások korlátai, a Cisco azt javasolja, hogy Ön vagy a Felhasználói keressenek alternatív lehetőséget a hagyományos segélyhívási szolgáltatások igénybevételére.

4. Felelősségvállalás

Kérjük, hogy figyelmesen tekintse át a feltételekben szereplő, a segélyhívási szolgáltatásokra vonatkozó felelősségkorlátozásokat.

Matrica a kézibeszélőre

A Cisco azt javasolja, hogy a Cisco VoIP-szolgáltatással használt kézibeszélőkre ragasszon fel egy, az alábbi szöveggel nyomtatott matricát:

FIGYELEM

A segélyhívó szolgálat tárcsázásakor készüljön fel a cím/helyszín megadására.