Följande policy för nödsamtal ger viktig information om begränsningarna för nödsamtal med en VoIP-tjänst samt dina och dina användares skyldigheter när ni ringer nödsamtal med VoIP-tjänsten. Du måste läsa och samtycka till följande policy för nödsamtal innan du startar tjänsten.

Begreppen ”du” och ”användare” i den här policyn för nödsamtal har den innebörd som anges i de tillämpliga villkoren.

Nödsamtal från Cisco VoIP-tjänsten fungerar annorlunda än traditionella nödsamtalstjänster. Med Cisco VoIP kan du ringa eller ta emot telefonsamtal via internet till eller från det allmänna telefonnätet (PSTN). Även om VoIP-tjänster liknar traditionella telefonitjänster skapar VoIP-tjänsternas egenskaper unika begränsningar och omständigheter för nödsamtal.

1. Registrerad plats

Eftersom ett VoIP-samtal kan göras överallt där en användare har en internetanslutning överensstämmer inte alltid uppringarens telefonnummer med uppringarens fysiska plats. Alla kunder måste därför tillhandahålla Cisco en ”registrerad plats” för varje användare när VoIP-tjänsten konfigureras. ”Registrerad plats” är den gatuadress där användarna kommer att använda VoIP-tjänsten.

Om du eller dina användare flyttar utrustningen som används för att ringa VoIP-samtal till en ny plats måste du eller dina användare omedelbart uppdatera den registrerade platsen med den nya fysiska platsen för enheten i Control Hub. Om den registrerade platsen inte uppdateras kan eventuella nödsamtal som görs från enheten skickas till fel larmcentral och felaktig platsinformation skickas till räddningspersonal, vilket fördröjer nödhjälpen. Kunder med flera användare ansvarar för att säkerställa att en korrekt och uppdaterad registrerad plats upprätthålls för varje användare och att deras användare är medvetna om hur man gör för att ändra den registrerade platsen. Det kan uppstå en fördröjning i att göra den uppdaterade registrerade platsen tillgänglig för omkoppling och nödsamtalscentraler.

Du ansvarar för att meddela, och du samtycker till att meddela, alla användare eller potentiella användare av VoIP-tjänsterna om egenskaper och begränsningar för nödsamtal via VoIP-tjänster som beskrivs i denna policy.

2. Samtalsomkoppling vid nödsituationer

Nödsamtal via VoIP-tjänsten kommer att hanteras på ett annat sätt än för traditionella telefontjänster. När användarna ringer ett nödsamtal kommer Cisco (och/eller en tjänsteleverantör från tredje part) att försöka att automatiskt omkoppla användarens samtal till den nödsamtalscentral som motsvarar den registrerade platsen på ditt eller användarens konto. Om användarens samtal inte kan omkopplas till den angivna nödsamtalscentralen omkopplas samtalen till ett specialiserat callcenter. Användarna kan behöva uppge namn, adress och telefonnummer till det specialiserade callcentret.

Cisco försöker automatiskt att tillhandahålla namn, registrerad plats och telefonnummer som är kopplat till ditt eller användarens konto till nödsamtalscentralens operatör. Det är möjligt att operatören som tar emot samtalet inte kan ta emot eller behålla denna information. Vid nödsamtal ska uppringaren alltid omedelbart informera operatören om var hen befinner sig (eller var nödsituationen finns). Om uppringare inte kan tala och deras platsinformation inte är uppdaterad kommer operatören kanske inte att kunna lokalisera uppringaren.

Uppringaren bör stanna kvar i alla nödsamtal tills hen uppmanas av operatören att lägga på, eftersom operatören kanske inte har uppringarens nummer eller kontaktuppgifter. Om en uppringare av misstag kopplas från ska uppringaren omedelbart ringa tillbaka.

Av tekniska skäl, inklusive nätverksöverbelastning, kan det hända att ett nödsamtal ger en upptagetsignal eller tar längre tid att ansluta jämfört med traditionella nödsamtal.

3. Tjänstebegränsningar

Nödsamtal från fungerar inte om:

  • Den utrustning som du eller användarna använder för att ringa VoIP-samtal stöter på problem eller inte är korrekt konfigurerad.

  • Du eller användarna upplever ett strömavbrott eller avbrott, avstängning eller urkoppling av internettjänsten.

  • Din Cisco VoIP-tjänst har avslutats eller stängts av.

Om du eller användarna inte är nöjda med begränsningarna för nödsamtal som görs med hjälp av en VoIP-tjänst rekommenderar Cisco att du eller användarna överväger alternativa sätt att få tillgång till traditionella nödsamtalstjänster.

4. Ansvar

Vi ber dig att noggrant granska ansvarsbegränsningarna för nödsamtalstjänster som ingår i villkoren.

Luretikett

Cisco rekommenderar att en etikett med följande meddelande sätts på alla lurar som används med Ciscos VoIP-tjänst:

OBS!

Var redo att ange adress/plats när du ringer nödcentralen.