Sljedeća Pravila o hitnim pozivima pružaju važne informacije o ograničenjima hitnog poziva putem VoIP usluge, kao i o obvezama vaših i vaših korisnika prilikom upućivanja hitnih poziva pomoću VoIP-a. Prije pokretanja usluge dužni ste pročitati i dati pristanak na sljedeća Pravila o hitnim pozivima.

Pojmovi "Vi" i "Korisnik" u ovim Pravilima o hitnim pozivima imaju značenje koje im je dano u primjenjivim uvjetima.

Hitni pozivi cisco VoIP službe djeluju drugačije od tradicionalnih hitnih poziva. Cisco VoIP vam omogućuje da telefonite ili primate telefonske pozive putem interneta na ili s javne telefonske mreže. Iako su VoIP usluge slične tradicionalnim telefonskim uslugama, priroda VoIP usluga stvara jedinstvena ograničenja i okolnosti za hitne pozive.

1. Registrirana lokacija

Budući da se VoIP poziv može obaviti bilo gdje gdje korisnik ima internetsku vezu, telefonski broj pozivatelja neće nužno odgovarati fizičkoj lokaciji pozivatelja. Svi kupci stoga moraju ciscu pružiti "Registriranu lokaciju" za svakog korisnika prilikom postavljanja VoIP usluge. "Registrirana lokacija" je ulična adresa na kojoj će Korisnici koristiti VoIP uslugu.

Ako vi ili vaši korisnici premjestite opremu koja se koristi za voIP pozive na novu lokaciju, vi ili vaši korisnici morate odmah ažurirati registriranu lokaciju novom fizičkom lokacijom uređaja u Kontrolnom središtu. Ako se registrirana lokacija ne ažurira, svi hitni pozivi upućeni s uređaja mogu se poslati u pogrešan centar za hitne slučajeve i prenijet će netočne podatke o lokaciji hitnim službama, odgađajući hitnu pomoć. Korisnici s više korisnika odgovorni su za održavanje točne i ažurirane registrirane lokacije za svakog korisnika te za to da su njihovi korisnici svjesni kako se registrirana lokacija može promijeniti. Može doći do kašnjenja u tome da ažurirana registrirana lokacija bude dostupna za usmjeravanje i pozivnim centrima za hitne slučajeve.

Odgovorni ste za obavještavanje i suglasni ste obavijestiti bilo kojeg korisnika ili potencijalne korisnike VoIP usluga o prirodi i ograničenjima hitnih poziva na VoIP usluge kako je opisano u ovim Pravilima.

2. Usmjeravanje hitnih poziva

Hitni pozivi putem VoIP usluge rješavat će se drugačije od tradicionalne telefonske usluge. Kada vaši korisnici pozovu u slučaju nužde, Cisco (i/ili davatelj usluga treće strane) pokušat će automatski usmjeriti poziv vašeg korisnika u pozivni centar za hitne slučajeve koji odgovara registriranoj lokaciji na vašem ili korisničkom računu. Ako se poziv vašeg korisnika ne može preusmjeriti u određeni pozivni centar za hitne slučajeve, poziv će se preusmjeriti u specijalizirani pozivni centar. Od korisnika se može tražiti da specijaliziranom pozivnom centru navede ime, adresu i telefonski broj.

Cisco će pokušati automatski pružiti dispečeru pozivnog centra za hitne slučajeve ili operateru hitne službe ime, registriranu lokaciju i telefonski broj povezan s vašim ili korisničkim računom. Moguće je da dispečer koji prima poziv možda neće moći snimiti ili zadržati te informacije. Stoga, prilikom upućivanja hitnog poziva, pozivatelji uvijek trebaju odmah obavijestiti dispečera o svojoj lokaciji (ili lokaciji hitne pomoći, ako je drugačije). Ako pozivatelj ne može govoriti, a podaci o lokaciji pozivatelja nisu ažurirani, dispečer možda neće moći pronaći pozivatelja.

Pozivatelji bi trebali ostati na bilo kojem hitnom pozivu dok im dispečer ne kaže da se isključe, jer dispečer možda nema broj pozivatelja ili podatke za kontakt. Ako je pozivatelj nenamjerno isključen, pozivatelj bi se trebao odmah javiti.

Zbog tehničkih razloga, uključujući i opterećenje mreže prometom, moguće je kako će hitni poziv rezultirati signalom zauzete linije ili će mu pak trebati dulje vrijeme za spajanje u usporedbi s tradicionalnim hitnim pozivima.

3. Ograničenja usluge

Hitni pozivi neće funkcionirati ako:

  • Oprema koju vi ili vaši korisnici koristite za voIP pozive ne uspijeva ili nije ispravno konfigurirana.

  • Vi ili Vaši korisnici imate nestanak struje ili prekid opskrbe, obustavu ili prekid veze vaše internetske usluge.

  • Vaša Cisco VoIP usluga je prekinuta ili obustavljena.

Ako vi ili vaši korisnici ne prihvaćate ograničenja poziva u hitnim slučajevima putem usluge VoIP, Cisco preporučuje da razmislite o alternativnim načinima pristupanja tradicionalnim pozivima u hitnim slučajevima.

4. Odgovornost

Pozivamo vas da pažljivo pregledate ograničenja odgovornosti za hitne usluge pozivanja uključena u Vaše uvjete.

Naljepnica za slušalice

Cisco preporučuje nanošenje naljepnice otisnute donjim jezikom na sve slušalice koje se koriste s Cisco VoIP uslugom:

PAŽNJA

Prilikom pozivanja 9-1-1 budite spremni navesti svoju adresu / lokaciju.