Poniższe Zasady dotyczące połączeń alarmowych zawierają ważne informacje na temat ograniczeń połączeń alarmowych przy użyciu usługi VoIP, a także obowiązków Twoich i Twoich Użytkowników podczas wykonywania połączeń alarmowych za pomocą VoIP. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi należy przeczytać i wyrazić zgodę na następujące Zasady dotyczące połączeń alarmowych.

Terminy "Ty" i "Użytkownik" w niniejszej Polityce połączeń alarmowych mają znaczenie nadane im w odpowiednich warunkach.

Połączenia alarmowe z usługi Cisco VoIP działają inaczej niż tradycyjne usługi połączeń alarmowych. Cisco VoIP umożliwia nawiązywanie lub odbieranie połączeń telefonicznych przez Internet do lub z publicznej komutowanej sieci telefonicznej. Usługi VoIP są podobne do tradycyjnych usług telefonicznych, jednak zasady działania usług VoIP stwarzają wyjątkowe ograniczenia i okoliczności dotyczące połączeń alarmowych.

1. Zarejestrowana lokalizacja

Połączenie VoIP można nawiązać z dowolnego miejsca, w którym Użytkownik ma połączenie internetowe. Numer telefonu dzwoniącego nie musi odpowiadać fizycznej lokalizacji dzwoniącego. Dlatego podczas konfigurowania usługi VoIP wszyscy klienci muszą podać firmie Cisco „Zarejestrowaną lokalizację” dla każdego Użytkownika. „Zarejestrowana lokalizacja” jest adresem, pod którym Użytkownicy będą korzystać z usługi VoIP.

Jeśli Użytkownik lub Jego Użytkownicy przeniosą sprzęt używany do kierowania połączeniami VoIP do nowej lokalizacji, Użytkownik lub Jego Użytkownicy muszą natychmiast zaktualizować Zarejestrowaną lokalizację o nową fizyczną lokalizację urządzenia w centrum sterowania. Jeśli zarejestrowana lokalizacja nie zostanie zaktualizowana, wszelkie połączenia alarmowe wykonane z urządzenia mogą zostać wysłane do niewłaściwego centrum reagowania kryzysowego i prześlą nieprawidłowe informacje o lokalizacji do służb ratowniczych, opóźniając pomoc w nagłych wypadkach. Klienci mający wielu Użytkowników są odpowiedzialni za utrzymywanie prawidłowych i aktualnych danych dotyczących Zarejestrowanej lokalizacji dla każdego Użytkownika oraz poinformowanie Użytkowników o sposobie zmiany zarejestrowanej lokalizacji. Może wystąpić opóźnienie w udostępnianiu zaktualizowanej Zarejestrowanej lokalizacji do trasowania i dla centrów połączeń alarmowych.

Użytkownik jest odpowiedzialny za powiadomienie i zgadza się powiadomić każdego Użytkownika lub potencjalnych Użytkowników usług VoIP o charakterze i ograniczeniach połączeń alarmowych w usługach VoIP opisanych w niniejszej Polityce.

2. Trasowanie połączeń alarmowych

Połączenia alarmowe za pośrednictwem usługi VoIP będą obsługiwane inaczej niż tradycyjna usługa telefoniczna. Gdy Użytkownicy Użytkownika nawołują połączenie alarmowe, Cisco (i/lub zewnętrzny dostawca usług) podejmie próbę automatycznego kierowania połączenia Użytkownika do centrum obsługi alarmowej odpowiadającego Zarejestrowanej Lokalizacji na koncie Użytkownika lub Użytkownika. Jeśli połączenie Twojego Użytkownika nie może zostać przekierowane do wyznaczonego centrum połączeń alarmowych, zostanie przekierowane do wyspecjalizowanego centrum połączeń. Wyspecjalizowane centrum połączeń może wymagać podania przez użytkownika imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu.

Firma Cisco podejmie próbę automatycznego przekazania dyspozytorowi centrum połączeń alarmowych lub operatorowi służb ratunkowych imienia i nazwiska, zarejestrowanej lokalizacji i numeru telefonu powiązanego z Twoim kontem lub kontem Twojego Użytkownika. Jest możliwe, że dyspozytor odbierający połączenie nie będzie mógł przechwycić lub zachować tych informacji. Dlatego podczas nawiązywania połączenia alarmowego dzwoniący powinni natychmiast poinformować dyspozytora o swojej lokalizacji (lub miejscu zdarzenia, jeśli jest inne). Jeśli dzwoniący nie jest w stanie mówić, a informacje o lokalizacji dzwoniącego nie są aktualne, dyspozytor może nie być w stanie zlokalizować dzwoniącego.

Dzwoniący nie powinni kończyć połączenia alarmowego do czasu rozłączenia się dyspozytora, ponieważ dyspozytor może nie mieć numeru ani danych kontaktowych dzwoniącego. Jeśli dzwoniący zostanie nieumyślnie rozłączony, powinien natychmiast oddzwonić.

Z przyczyn technicznych, w tym z powodu przeciążenia sieci, może się zdarzyć, że połączenie alarmowe wygeneruje sygnał zajętości lub zajmie więcej czasu w porównaniu z tradycyjnymi połączeniami alarmowymi.

3. Ograniczenia usług

Połączenie alarmowe z nie zadziała, jeśli:

  • Sprzęt używany przez Ciebie lub Twoich Użytkowników do tworzenia połączeń VoIP nie działa lub nie jest poprawnie skonfigurowany.

  • Użytkownik lub Jego Użytkownicy doświadczają przerwy w zasilaniu lub awarii, zawieszenia lub odłączenia usługi internetowej Użytkownika.

  • Usługa Cisco VoIP została zakończona lub zawieszona.

Jeśli ograniczenia dotyczące połączeń alarmowych nawiązywanych za pośrednictwem usługi VoIP nie są możliwe do zaakceptowania przez Ciebie lub Twoich Użytkowników, firma Cisco zaleca rozważenie użycia alternatywnych sposobów dostępu do tradycyjnych usług połączeń alarmowych.

4. Zobowiązanie

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z ograniczeniami odpowiedzialności za usługi połączeń alarmowych zawartymi w Twoich warunkach.

Naklejka na słuchawkę

Firma Cisco zaleca nałożenie naklejki wydrukowanej w poniższym języku na wszystkie telefony używane z usługą Cisco VoIP:

UWAGA

Wybierając numer 9-1-1, przygotuj się na podanie adresu/lokalizacji.