Poniższe zasady dotyczące połączeń alarmowych zawierają ważne informacje na temat ograniczeń dotyczących połączeń alarmowych przy użyciu usługi VoIP, jak również zobowiązań Twoich i Twoich użytkowników podczas wykonywania połączeń alarmowych przy użyciu VoIP. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi wymagane jest przeczytanie i zaakceptowanie zasad dotyczących połączeń alarmowych.

Terminy „Ty” i „Użytkownik” w tych zasadach dotyczących połączeń alarmowych mają znaczenie nadane im w obowiązujących warunkach korzystania z usługi.

Połączenia alarmowe z usługi Cisco VoIP działają inaczej niż tradycyjne usługi połączeń alarmowych. Cisco VoIP umożliwia nawiązywanie lub odbieranie połączeń telefonicznych przez Internet do lub z publicznej komutowanej sieci telefonicznej. Usługi VoIP są podobne do tradycyjnych usług telefonicznych, jednak zasady działania usług VoIP stwarzają wyjątkowe ograniczenia i okoliczności dotyczące połączeń alarmowych.

1. Zarejestrowana lokalizacja

Połączenie VoIP można nawiązać z dowolnego miejsca, w którym Użytkownik ma połączenie internetowe. Numer telefonu dzwoniącego nie musi odpowiadać fizycznej lokalizacji dzwoniącego. Dlatego podczas konfigurowania usługi VoIP wszyscy klienci muszą podać firmie Cisco „Zarejestrowaną lokalizację” dla każdego Użytkownika. „Zarejestrowana lokalizacja” jest adresem, pod którym Użytkownicy będą korzystać z usługi VoIP.

Jeśli sprzęt używany do nawiązywania połączeń VoIP zostanie przeniesiony przez Ciebie lub Twoich Użytkowników do nowej lokalizacji, należy jak najszybciej zaktualizować zarejestrowaną lokalizację przy użyciu nowej lokalizacji urządzenia w narzędziu Control Hub. Jeśli Zarejestrowana lokalizacja nie zostanie zaktualizowana, połączenia alarmowe nawiązywane przy użyciu urządzenia mogą być wysyłane do nieodpowiedniego centrum powiadamiania ratunkowego i będą przesyłać nieprawidłowe informacje o lokalizacji do służb ratowniczych, opóźniając pomoc w nagłych sytuacjach. Klienci mający wielu Użytkowników są odpowiedzialni za utrzymywanie prawidłowych i aktualnych danych dotyczących Zarejestrowanej lokalizacji dla każdego Użytkownika oraz poinformowanie Użytkowników o sposobie zmiany zarejestrowanej lokalizacji. Może wystąpić opóźnienie w udostępnianiu zaktualizowanej Zarejestrowanej lokalizacji do trasowania i dla centrów połączeń alarmowych.


 

W przypadku usługi Webex Calling po skonfigurowaniu usługi E911 aplikacja Webex poprosi Użytkownika o podanie adresu alarmowego, gdy połączy się on z nieznaną siecią. Po nawiązaniu połączenia alarmowego to na ten adres zostanie wysłana pomoc. Jeśli nie korzystasz z usługi E911, w przypadku połączenia alarmowego 112 jako adres alarmowy użyty zostanie adres zarejestrowanej lokalizacji.

Wyrażasz zgodę na obowiązek powiadamiania wszystkich Użytkowników lub potencjalnych Użytkowników usług VoIP o zasadzie działania i ograniczeniach dotyczących połączeń alarmowych przy użyciu usług VoIP opisanych w tych Zasadach.

2. Trasowanie połączeń alarmowych

Połączenia alarmowe nawiązywane za pośrednictwem usługi VoIP będą obsługiwane inaczej niż tradycyjna usługa telefoniczna. Podczas nawiązywania połączenia alarmowego przez Twoich Użytkowników firma Cisco (i/lub inny dostawca usług) podejmie próbę automatycznego przekierowania połączenia użytkownika do centrum połączeń alarmowych odpowiadającego Zarejestrowanej lokalizacji przypisanej do Twojego konta lub konta Twojego Użytkownika. Jeśli połączenie Twojego Użytkownika nie może zostać przekierowane do wyznaczonego centrum połączeń alarmowych, zostanie przekierowane do wyspecjalizowanego centrum połączeń. Wyspecjalizowane centrum połączeń może wymagać podania przez użytkownika imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu.

Firma Cisco podejmie próbę automatycznego przekazania dyspozytorowi centrum połączeń alarmowych lub operatorowi służb ratunkowych imienia i nazwiska, zarejestrowanej lokalizacji i numeru telefonu powiązanego z Twoim kontem lub kontem Twojego Użytkownika. Jest możliwe, że dyspozytor odbierający połączenie nie będzie mógł przechwycić lub zachować tych informacji. Dlatego podczas nawiązywania połączenia alarmowego dzwoniący powinni natychmiast poinformować dyspozytora o swojej lokalizacji (lub miejscu zdarzenia, jeśli jest inne). Jeśli dzwoniący nie będzie w stanie mówić, a informacje o jego lokalizacji nie będą aktualne, dyspozytor może nie mieć możliwości ustalenia lokalizacji dzwoniącego.

Dzwoniący nie powinni kończyć połączenia alarmowego do czasu rozłączenia się dyspozytora, ponieważ dyspozytor może nie mieć numeru ani danych kontaktowych dzwoniącego. Jeśli dzwoniący zostanie nieumyślnie rozłączony, powinien natychmiast oddzwonić.

Z przyczyn technicznych, w tym z powodu przeciążenia sieci, może się zdarzyć, że połączenie alarmowe wygeneruje sygnał zajętości lub zajmie więcej czasu w porównaniu z tradycyjnymi połączeniami alarmowymi.

3. Ograniczenia usługi

Wychodzące połączenia alarmowe nie będą nawiązywane, jeśli:

  • sprzęt używany przez Ciebie lub Twoich Użytkowników do nawiązywania połączeń VoIP nie działa lub nie jest poprawnie skonfigurowany;

  • u Ciebie lub u Twoich użytkowników występuje przerwa w dostawie prądu lub awaria zasilania, bądź świadczenie usługi internetowej zostało zawieszone lub została ona odłączona;

  • świadczenie usługi Cisco VoIP zostało zakończone lub zawieszone.

Jeśli ograniczenia dotyczące połączeń alarmowych nawiązywanych za pośrednictwem usługi VoIP nie są możliwe do zaakceptowania przez Ciebie lub Twoich Użytkowników, firma Cisco zaleca rozważenie użycia alternatywnych sposobów dostępu do tradycyjnych usług połączeń alarmowych.

4. Odpowiedzialność

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z ograniczeniami odpowiedzialności w zakresie usług połączeń alarmowych zawartymi w obowiązujących warunkach korzystania z usługi.

Naklejka na słuchawki

Firma Cisco zaleca wydrukowanie naklejek z widocznym poniżej tekstem w danym języku i umieszczenie ich na wszystkich słuchawkach, na których używana będzie usługa Cisco VoIP:

UWAGA

Podczas połączenia z numerem 1-1-2 może być konieczne podanie adresu/lokalizacji.