לא ניתן להתחיל או להצטרף לפגישות Cisco Webex ב-Mac - המערכת נתקעת בשלב ההתחברות

לא ניתן להתחיל או להצטרף לפגישות Cisco Webex ב-Mac - המערכת נתקעת בשלב ההתחברות.

תיבת הדו-שיח 'מתחבר' לא נעלמתב-Mac.

כיצד ניתן להתקין את Java ב-Mac שלי כדי להצטרף לפגישות Webex?

הערה: 

כדי להשתמש ב-Webex בגרסאות הייצור הנוכחיות, שדרג ל-Mac OS 10.13 ואילך.

פתרון:

כדי להצטרף לפגישת Webex, עליך להתקין ולהפעיל את התוסף של Java.

התקנה חדשה של Java:

  1. הורד אתהגרסה האחרונה מהדף הורדת Java בחינם.
  2. פתח את תמונת הדיסק שהורדת.
  3. פתח את תוכנית ההתקנה הכלולה ובצע את ההוראות המופיעות על המסך.
  4. הפעל מחדש את המחשב.

Java כבר מותקן:

  1. בחר בתפריט Apple > העדפות המערכת.
  2. בחר תצוגה > Java כדי לפתוח את יישום לוח הבקרה של Java.
  3. לחץ על הלשונית עדכון.
  4. לחץ על לחצן עדכן כעת ובצע את ההוראות המופיעות על המסך.
  5. הפעל מחדש את המחשב.


הערה:

  • מחשבי Mac מבוססי PowerPC אינם נתמכים עוד על-ידי Webex.
אם אתה עדיין נתקל בבעיות בהתחברות למפגש, פנה ךתמיכה הטכנית של Webex.

האם המאמר הועיל לך?