מידע חשוב באבטחת אוזניות

לחץ קול גבוה-הימנע מהאזנה לרמות עוצמת קול גבוהות לתקופות ארוכות כדי למנוע נזק אפשרי לשמע.

בעת חיבור האוזנייה האלחוטית, הנמך את עוצמת הקול של רמקול האוזניות לפני הכנסת האוזניות. אם תזכור להנמיך את עוצמת הקול לפני שתוריד את האוזניות, עוצמת הקול תתחיל לרדת יותר בעת חיבור האוזניות שוב.

להיות מודעים לסביבתך. כאשר אתה משתמש באוזניות, הוא עשוי לחסום צלילים חיצוניים חשובים, בייחוד במקרי חירום או בסביבות רועשות. אין להשתמש באוזנייה האלחוטית בעת הנהיגה. אל תשאיר את כבלי האוזניות או האוזניות באזור שבו אנשים או חיות מחמד יכולים למעוד עליהם. יש לפקח תמיד על ילדים הנמצאים בסמוך לכבלי האוזניות או האוזניות.

הצהרות ציות לאיחוד האירופי

סימון CE

מארק CE הבא מוצמדת לציוד ולאריזה.

לוגו CE

משפט חשיפה RF לאיחוד האירופי

מכשיר זה הוערך ונמצא תואם בהתאם לאיחוד האירופי EMF הוראה 2014/53/האיחוד האירופי.

הצהרות ציות לארה ב

תאימות לחשיפת RF כללי

התקן זה הוערך ונמצא תואם את ICNIRP (הוועד הבינלאומי על הגנת קרינה לא מייננת) מגבלות על חשיפה אנושית של חשיפה RF.

חלק 15 מכשיר רדיו


מכשיר הרדיו של החלק 15 פועל על בסיס שאינו מפריע למכשירים אחרים הפועלים בתדר זה. כל השינויים או השינויים למוצר האמור לא אושרו במפורש על-ידי Cisco, כולל השימוש באנטנות שאינן Cisco, עלול לבטל את הסמכות של המשתמש להפעיל את ההתקן.

הצהרת החשיפה של RF קנדי

מכשיר זה עומד במגבלות כפי שISED RSS-102 R5 לחשיפה לגלי רדיו

המכשיר כולל משדר רדיו ומקלט. הוא מעוצב לא לחרוג ממגבלות האוכלוסייה הכללית (לא מבוקרת) לחשיפה לגלי רדיו (תדר רדיו שדות אלקטרו-מגנטי) כפי שניתן להפנות לRSS-102 אשר מתייחסים לבריאות בטוח בקנדה קוד 6 וכוללים שולי בטיחות משמעותית שנועד להבטיח את ביטחונם של כל האנשים, ללא קשר לגיל וב

ככזה מערכות מתוכננות להופעל על מנת למנוע מגע עם אנטנות על ידי משתמש הקצה. מומלץ להגדיר את המערכת במיקום שבו האנטנה יכולה להישאר לפחות במרחק מינימלי כפי שמצוין מהמשתמש בהתאם להנחיות הרגולטוריות המיועדות לצמצם את החשיפה הכוללת של המשתמש או האופרטור.

המכשיר נבדק ונמצא תואם לתקנות הישימות כחלק מתהליך ההסמכה לרדיו.

Déclaration d'Exposition-RF aux Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE לכבד לס מגביל DÉCRITES לנורם לה הנורמה RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES רדיו

Votre appareil comprend הémetteur לרדיו של האו ם récepteur. Il est conçu למזוג ne pas dépasser les מגביל את החלים à la אוכלוסייה générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes רדיו (שאנז électromagnétiques de fréquences רדיו) קשר indiqué dans la להנורמה RSS-102 קוואי sert de référence au règlement de sécurité n ° 6 סור l'état de santé du קנדה et inclut une מארג ' sécurité החשוב conçue לשפוך garantir לה sécurité דה toutes לס personnes, quels soient leur âge et état דה santé.

En tant-tels, les systèmes sont conçus לשפוך être utilisés en évitant לה ליצור קשר avec לס antennes נקוב l'utilisateur סופי. Il est recommandé de positionner le système-a endroit לoù les antennes peuvent demeurer א פחות une המרחק מינימלי préconisée de l'utilisateur, conformément הוראות aux des réglementations קוואי sont conçues לשפוך réduire l'exposition גלובל דה l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré להתעדכן aux réglementations החל dans le קאדר du processus דה הסמכה רדיו.

הצהרת ציות לסינגפור

תואם לתקני IMDA DB101992