Fejhallgatókra vonatkozó fontos biztonsági információ

Nagy hangerő terhelés—Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében lehetőleg ne használja a készüléket huzamosabb ideig magas hangerőn.

Amikor csatlakoztatja a fejhallgatót, halkítsa le a fejhallgató hangszóróit mielőtt felvenné azt. Ha nem felejti el lehalkítani a fejhallgatót mielőtt leveszi, a hangerő alacsonyan marad, amikor ismét csatlakoztatja a fejhallgatót.

Ügyeljen a környezetére. Amikor fejhallgatót használ, a fontos külső hangokat, így például a megkülönböztető jelzéssel közlekedő járműveket, vagy hangos környezeti hangok, kizárhatja a készülék. Vezetés közben ne használja a fejhallgatót. Ne hagyja a fejhallgatót vagy annak kábelét elöl, ahol mások áteshetnek rajta, vagy a háziállatok belegabalyodhatnak. Mindig figyeljen a fejhallgató vagy annak vezetéke közelében lévő gyerekekre.

Megfelelőségi nyilatkozatok az Európai Unió számára

CE-jelölés

Az alábbi CE jelölés került a készülékre és a csomagolásra.

CE jelölés

A rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó nyilatkozat az Európai Unió számára

Az eszköz a teszteken megfelelt az 2014/53/EU számú EU EMF irányelv előírásainak.

Megfelelőségi nyilatkozatok az USA számára

Általános rádiófrekvenciás kitettségi megfelelőség

Ez a készülék a tesztek során megfelelt a rádiófrekvenciás emberi kitettség ICNIRP (International Committee on Non-Ionizing Radiation Protection) által meghatározott határértékeinek.

15. cikkely szerinti rádiófrekvenciás eszköz


A 15. cikkelynek megfelelő rádiófrekvenciás eszköz nem okoz interferenciát az ugyanezen a frekvenciasávon működő más eszközökkel. A felhasználó által az említett terméken végzett minden olyan változtatás és módosítás, amelyet a Cisco nem hagyott kifejezetten jóvá – beleértve a nem Cisco által forgalmazott antenna használatát is –, érvénytelenítheti a felhasználó készüléküzemeltetési jogát.

Kanadára vonatkozó nyilatkozat a rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettségről

EZ A KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOKNAK VALÓ KITETTSÉGRE VONATKOZÓ ISED RSS-102 R5 SZABVÁNYBAN SZEREPLŐ KORLÁTOKNAK

A készülék egy rádióadót és vevőt tartalmaz. A készüléket úgy tervezték, hogy ne haladja meg az RSS-102 szabványban hivatkozott rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó általános nem kontrollált határértékeket, amelyre a Health Canada Biztonsági kódex 6. kötete is hivatkozik, valamint jelentős biztonsági tartalékot építettek be a készülék használóinak biztonságát szavatolandó életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

Ezért a rendszereket úgy tervezték, hogy a végfelhasználó lehetőleg ne érintkezzen az antennákkal. Javasolt a rendszert olyan helyre telepíteni, ahol az antennák legalább a vonatkozó szabályozásban szereplő minimális távolságra maradhatnak a felhasználótól, és így általánosan csökkenthető a felhasználó vagy kezelő kitettsége.

A készüléket ellenőrizték és a rádió tanúsítási eljárásban a vonatkozó szabályozásoknak megfelelőnek találták.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Szingapúrra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok

Megfele az IMDA szabványoknak DB101992