Важлива інформація щодо техніки безпеки під час використання гарнітури

Високий звуковий тиск – уникайте тривалого прослуховування звуку з високою гучністю, щоб не погіршити слух.

Під час підключення гарнітури зменште гучність динаміка гарнітури й уже потім її надягайте. Якщо ви не забудете зменшити гучність перед тим, як вимкнути гарнітуру, під час наступного підключення гарнітури її гучність буде спочатку невеликою.

Не допускайте потрапляння вологи до амбушюрів, порту USB-C або роз’єму 3,5 мм.

Враховуйте те, що відбувається навколо. Гарнітура може заблокувати важливі зовнішні звуки, особливо в надзвичайних ситуаціях або в шумному середовищі. Не використовуйте гарнітуру під час керування транспортними засобами. Не залишайте гарнітуру або кабелі гарнітури там, де люди або домашні тварини можуть через них перечепитися. Завжди пильнуйте за дітьми, які перебувають поруч із гарнітурою або її кабелями.

Заяви про відповідність вимогам для ЄС

Маркування CE

На обладнання й упаковку нанесено позначку СЕ.

Логотип СЕ

Заява про вплив РЧ для ЄС (серія 8800, 8832)

Цей пристрій пройшов оцінювання, і його визнано таким, що відповідає Директиві 2014/53/EU ЄС щодо електромагнітних полів.

Заява про відповідність вимогам для США (серія 8800, 8832)

Загальна відповідність вимогам щодо впливу радіочастот

Пристрій протестований на рівень радіочастотного опромінення людини відповідно до обмежень ICNIRP (Міжнародного комітету із захисту від неіонізуючого випромінювання) та визнаний таким, що відповідає вимогам.

Частина 15. Радіопристрій

Цей пристрій відповідає правилам частини 15 FCC. Робота пристрою обмежується двома умовами:

 1. пристрій не має спричиняти шкідливих перешкод;

 2. пристрій повинен запобігати будь-якому втручанню, зокрема такому, що призводить до небажаної роботи.


 

Радіопристрій (відповідно до частини 15) працює з іншими пристроями на тій самій частоті без перешкод. Будь-які зміни або модифікації зазначеного виробу, які не були прямо схвалені компанією Cisco, включаючи використання антен виробництва не компанії Cisco, можуть позбавити користувача права на експлуатацію цього пристрою.

Заява про вплив РЧ для Канади (серія 8800, 8832)

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ ОБМЕЖЕННЯМ ISED RSS-102 R5 ЩОДО ВПЛИВУ РАДІОХВИЛЬ

Пристрій містить радіопередавач і приймач. Його розроблено так, щоб не перевищувати обмеження щодо загального (неконтрольованого) впливу радіохвиль (радіочастотних електромагнітних полів), як зазначено в RSS-102 з посиланням на Зведення 6 норм і правил щодо безпеки Міністерства охорони здоров’я Канади, а також передбачено суттєвий запас безпеки для захисту всіх людей незалежно від віку та стану здоров’я.

Системи розроблено з думкою про те, що під час експлуатації кінцевий користувач не повинен торкатись антен. Рекомендується розташувати систему в такому місці, де антени можуть залишатися принаймні на мінімальній зазначеній відстані від користувача згідно з нормативними правилами. Це допоможе зменшити загальний вплив на користувача або оператора.

Це обладнання слід встановлювати та експлуатувати, зберігаючи відстань не менше 0,5 см між радіатором і тілом.

У рамках сертифікації щодо радіочастот пристрій пройшов випробування, і було визначено, що він відповідає застосовним правилам.

Максимальне значення SAR для цієї моделі й умов реєстрації

Значення SAR біля голови

WLAN 5 ГГц

0,63 Вт/кг

SAR біля тіла

WLAN 5 ГГц

0,67 Вт/кг

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0.5 cm entre le radiateur et votre corps.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

DAS maximal pour ce modèle et conditions dans lesquelles il a été enregistré

DAS au niveau de la tête

WLAN 5 ГГц

0,63 Вт/кг

DAS près du corps

WLAN 5 ГГц

0,67 Вт/кг

Заява про відповідність вимогам для Сінгапуру (серія 8800, 8832)

Complies with IMDA Standards DB101992

Інформація про відповідність вимогам для Тайваню

Declaration of the presence condition of the restrictive substances marking for
      520
Declaration of the presence condition of the restrictive substances marking for
      530