Важлива інформація про безпеку гарнітури

Високий звуковий тиск — уникайте прослуховування високої гучності протягом тривалого часу, щоб запобігти можливим пошкодженням слуху.

Коли ви підключаєте гарнітуру, зменшіть гучність динаміка гарнітури, перш ніж одягати гарнітуру. Якщо ви не забудете зменшити гучність перед тим, як зняти гарнітуру, гучність почне знижуватися, коли ви знову підключите гарнітуру.

Будьте в курсі свого оточення. Коли ви використовуєте гарнітуру, вона може блокувати важливі зовнішні звуки, особливо в надзвичайних ситуаціях або в шумному середовищі. Не використовуйте гарнітуру під час водіння. Не залишайте гарнітуру або кабелі гарнітури в місцях, де люди або домашні тварини можуть спіткнутися об них. Завжди наглядайте за дітьми, які знаходяться поруч із гарнітурою або кабелями гарнітури.

Заяви про відповідність для Європейського Союзу

Маркування CE

Наступний знак CE нанесений на обладнання та упаковку.

Логотип CE

Заява про вплив радіочастот на Європейський Союз

Цей пристрій було оцінено та визнано відповідним відповідно до Директиви ЄС щодо електромагнічної електромагнітної дії 2014/53/EU.

Заяви про відповідність для США

Загальна відповідність вимогам щодо впливу радіочастот

Цей пристрій було оцінено та визнано відповідним обмеженням ICNIRP (Міжнародного комітету із захисту від неіонізуючого випромінювання) щодо опромінення людини радіочастотним опроміненням.

Частина 15 Радіопристрій


Радіопристрій Part 15 працює без перешкод з іншими пристроями, що працюють на цій частоті. Будь-які зміни або модифікація зазначеного продукту, не схвалена прямо компанією Cisco, включно з використанням антен, що не належать Cisco, можуть позбавити користувача права керувати цим пристроєм.

Заява про вплив радіочастот на Канаду

ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ ОБМЕЖЕННЯМ, ВИКОРИСТАНИМ ISED RSS-102 R5 ДЛЯ ВПЛИВУ РАДІОХВИЛЬ

Ваш пристрій містить радіопередавач і приймач. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати загальні (неконтрольовані) ліміти для впливу радіохвиль (радіочастотних електромагнітних полів), як зазначено в RSS-102, який посилається на Кодекс безпеки охорони здоров’я Канади 6 і включає значний запас безпеки, призначений для забезпечення безпеки всіх людей незалежно від віку та стану здоров’я.

Таким чином, системи розроблені таким чином, щоб уникати контакту кінцевого користувача з антенами. Рекомендується встановлювати систему в такому місці, де антени можуть залишатися принаймні на мінімальній відстані, визначеній від користувача відповідно до нормативних інструкцій, які призначені для зменшення загального впливу користувача або оператора.

Пристрій було перевірено та визнано відповідним застосовним нормам у рамках процесу сертифікації радіозв’язку.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Використовуйте радіоприймач і радіоприймач. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme daniféréféfécze comme daniféréféféczе au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de securité importantes conçue pour garantir la securité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une minimalnu distance préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire de l'utilisateur réduire de l'utilisateur глобального викладу.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Заява про відповідність для Сінгапуру

Відповідає стандартам IMDA DB101992