Önemli Kulaklık Emniyeti Bilgileri

Yüksek Ses Basıncı—Olası işitme zararını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemekten kaçının.

Kulaklığınızı bağlayınca, düşük, kulaklığı takmadan önce kulaklık hoparlörünün ses seviyesini azaltın. Kulaklığı çıkarmadan önce ses seviyesini azaltmayı unutmazsanız, kulaklığı yeniden taktığınızda ses düşük seviyeden başlar.

Nemin kulaklık kapaklarına, USB-C yuvasına veya 3,5 mm jaka girmesine izin vermeyin.

Bulunduğunuz ortama dikkat edin. Kulaklığınız kullanılırken özellikle acil durumlarda veya gürültülü ortamlarda önemli dış seslerin duyulmasını engelleyebilir. Kulaklığı sürüş sırasında kullanmayın. Kulaklığınızı veya kulaklık kablolarını insanların veya evcil hayvanların takılıp düşebileceği bir yerde bırakmayın. Kulaklığınızın veya kulaklık kablolarının yakınında bulunan çocukları her zaman gözetim altında tutun.

Avrupa Birliği İçin Uyumluluk Beyanları

CE İşareti

Aşağıdaki CE işareti ekipmana ve ambalaja yapıştırılmıştır.

CE logosu

Avrupa Birliği İçin RF Maruziyeti Beyanı (8800 Serisi, 8832)

Bu cihaz 2014/53/EU sayılı AB EMI Direktifi uyarınca değerlendirilmiş ve uyumlu bulunmuştur.

ABD İçin Uyumluluk Beyanları (8800 Serisi, 8832)

Genel RF Maruziyeti Uyumluluğu

Bu cihaz, İnsan RF Maruziyeti için ICNIRP (Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesi) sınırları uyarınca değerlendirilmiş ve uyumlu bulunmuştur.

Kısım 15 Radyo Cihazı

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur. Çalışma, aşağıdaki iki koşula tabidir:

 1. Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve

 2. Bu cihaz, İstenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.


 

Kısım 15 radyo cihazı, bu frekansta çalışan diğer cihazlarda girişime neden olmayan bir esasta çalışır. Söz konusu ürün üzerinde Cisco markalı olmayan antenlerin kullanımı da dahil olmak üzere Cisco tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Kanada RF Maruziyeti Beyanı (8800 Serisi, 8832)

BU CİHAZ ISED RSS-102 R5 REFERANSLI RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA SINIRLARINI KARŞILAR

Cihazınızda radyo iletici ve alıcı bulunur. Ürün, Health Canada Emniyet Kodu 6'ya referans veren RSS-102'de belirtildiği gibi, radyo dalgalarına maruz kalma (radyo frekansı elektromanyetik alanları) durumu için Genel nüfus (kontrol dışı) sınırlarını aşmamak üzere tasarlanmıştır ve yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm kişilerin emniyetini sağlamak için tasarlanmış önemli bir güvenlik sınırı içerir.

Bundan dolayı, sistemler son kullanıcıların antenlerle temas etmesinden kaçınılacak şekilde tasarlanmıştır. Sistemi, düzenleyici yönergelere uygun şekilde, antenlerin kullanıcıdan belirtilen en az minimum mesafede olabileceği bir konuma ayarlamanız önerilir. Bu yönergeler, kullanıcının veya operatörün genel maruz kalma oranını azaltmak için tasarlanmıştır.

Bu ekipman, radyatörle aranızda en az 0,5 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

Cihaz test edilmiş ve radyo sertifika sürecinin parçası olarak geçerli düzenlemelerle uyumlu bulunmuştur.

Bu Model için maksimum SAR ve bunun Kaydedildiği Koşullar

Başta SAR

WLAN 5 GHz

0,63 W/kg

Gövdede SAR

WLAN 5 GHz

0,67 W/kg

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0.5 cm entre le radiateur et votre corps.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

DAS maximal pour ce modèle et conditions dans lesquelles il a été enregistré

DAS au niveau de la tête

WLAN 5 GHz

0,63 W/kg

DAS près du corps

WLAN 5 GHz

0,67 W/kg

Singapur İçin Uyumluluk Beyanı (8800 Serisi, 8832)

Complies with IMDA Standards DB101992

Tayvan İçin Uyumluluk Bilgileri

Declaration of the presence condition of the restrictive substances marking for
      520
Declaration of the presence condition of the restrictive substances marking for
      530