Önemli Kulaklık Emniyeti Bilgileri

Yüksek Ses Basıncı—Olası işitme zararını önlemek için uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemekten kaçının.

Kulaklığınızı bağlayınca, düşük, kulaklığı takmadan önce kulaklık hoparlörünün ses seviyesini azaltın. Kulaklığı çıkarmadan önce ses seviyesini azaltmayı unutmazsanız, kulaklığı yeniden taktığınızda ses düşük seviyeden başlar.

Bulunduğunuz ortama dikkat edin. Kulaklığınız kullanılırken özellikle acil durumlarda veya gürültülü ortamlarda önemli dış seslerin duyulmasını engelleyebilir. Kulaklığı sürüş sırasında kullanmayın. Kulaklığınızı veya kulaklık kablolarını insanların veya evcil hayvanların takılıp düşebileceği bir yerde bırakmayın. Kulaklığınızın veya kulaklık kablolarının yakınında bulunan çocukları her zaman gözetim altında tutun.

Avrupa Birliği için Uyumluluk Beyanları

CE İşareti

Aşağıdaki CE işareti ekipmana ve ambalaja yapıştırılmıştır.

CE logosu

Avrupa Birliği için RF Maruziyeti Beyanı

Bu cihaz 2014/53/EU sayılı AB EMI Direktifi uyarınca değerlendirilmiş ve uyumlu bulunmuştur.

ABD için Uyumluluk Beyanları

Genel RF Maruziyeti Uyumluluğu

Bu cihaz, İnsan RF Maruziyeti için ICNIRP (Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Komitesi) sınırları uyarınca değerlendirilmiş ve uyumlu bulunmuştur.

Kısım 15 Radyo Cihazı


Kısım 15 radyo cihazı, bu frekansta çalışan diğer cihazlarda girişime neden olmayan bir esasta çalışır. Söz konusu ürün üzerinde Cisco markalı olmayan antenlerin kullanımı da dahil olmak üzere Cisco tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Kanada RF Maruziyeti Beyanı

BU CİHAZ ISED RSS-102 R5 REFERANSLI RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA SINIRLARINI KARŞILAR

Cihazınız bir radyo iletici ve alıcı içerir. Ürün, Health Canada Emniyet Kodu 6'ya referans veren RSS-102'de belirtildiği gibi, radyo dalgalarına maruz kalma (radyo frekansı elektromanyetik alanları) durumu için Genel nüfus (kontrol dışı) sınırlarını aşmamak üzere tasarlanmıştır ve yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm kişilerin emniyetini sağlamak için tasarlanmış önemli bir güvenlik sınırı içerir.

Bundan dolayı, sistemler son kullanıcıların antenlerle temas etmesinden kaçınılacak şekilde tasarlanmıştır. Sistemi, düzenleyici yönergelere uygun şekilde, antenlerin kullanıcıdan belirtilen en az minimum mesafede olabileceği bir konuma ayarlamanız önerilir. Bu yönergeler, kullanıcının veya operatörün genel maruz kalma oranını azaltmak için tasarlanmıştır.

Cihaz test edilmiş ve radyo sertifika sürecinin parçası olarak geçerli düzenlemelerle uyumlu bulunmuştur.

Déclaration d'Exposition aux RF Canadienne

CE PÉRIPHÉRIQUE RESPECTE LES LIMITES DÉCRITES PAR LA NORME RSS-102 R5 D'EXPOSITION À DES ONDES RADIO

Votre appareil comprend un émetteur et un récepteur radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites applicables à la population générale (ne faisant pas l'objet de contrôles périodiques) d'exposition à des ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) comme indiqué dans la norme RSS-102 qui sert de référence au règlement de sécurité n°6 sur l'état de santé du Canada et inclut une marge de sécurité importantes conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et état de santé.

En tant que tels, les systèmes sont conçus pour être utilisés en évitant le contact avec les antennes par l'utilisateur final. Il est recommandé de positionner le système à un endroit où les antennes peuvent demeurer à au moins une distance minimum préconisée de l'utilisateur, conformément aux instructions des réglementations qui sont conçues pour réduire l'exposition globale de l'utilisateur ou de l'opérateur.

Le périphérique a été testé et déclaré conforme aux réglementations applicables dans le cadre du processus de certification radio.

Singapur için Uyumluluk Beyanı

IMDA DB101992 Standartlarına uygundur