נסה את השלבים הבאים אם לאוזנייה אין אפשרות להתחבר עם התקן השיחות המיועד:

  • הפעל מחדש את האוזניות.

  • נתק התקנים Bluetooth משויכים אחרים מהאוזניות.

    ראה ניהול ההתקשרויות הBluetoothות.

  • אתחל מחדש את התקן הBluetooth שברצונך לזווג עם האוזנייה האלחוטית.

  • נקה את כל ההתקנים המזווגים מהאוזניות.

    ראו מחיקת התקנים מזווגים.

  • ודא שהאוזניות שלך במרחק של 3 מטרים (מטר אחד) של המכשיר המיועד.