Опитайте тези стъпки, ако слушалките ви не могат да се свържат с предвиденото устройство за повикване:

  • Рестартирайте слушалките си.

  • Изключете други сдвоени Bluetooth устройства от вашите слушалки.

    Виж Управлявайте вашите Bluetooth връзки.

  • Рестартирайте Bluetooth устройството, което искате да сдвоите със слушалките си.

  • Изчистете всички сдвоени устройства от слушалките.

    Виж Изтриване на сдвоени устройства.

  • Уверете се, че слушалките ви са в рамките на 3 фута (1 метър) от предвиденото устройство.