Не мога да свържа ново устройство към слушалките

Опитайте следните стъпки, ако слушалките не могат да се свържат с предвиденото устройство за повикване:

  • Рестартирайте наушниците си.

  • Изключете други сдвоени Bluetooth® устройства от слушалките си.

    Вижте Управление на вашите Bluetooth връзки.

  • Рестартирайте Bluetooth устройство, което искате да сдвоите със слушалките.

  • Изчистете всички сдвоени устройства от слушалките.

    Вижте Изтриване на сдвоени устройства.

  • Уверете се, че слушалките ви са в рамките на 3 фута (1 метър) от предвиденото устройство.

  • Уверете се, че драйверите за Bluetooth на вашето устройство с Windows или Mac са актуални.