Prøv disse trinnene hvis headsettet ditt ikke kan koble til den tiltenkte anropsenheten:

  • Start headsettet på nytt.

  • Koble andre sammenkoblede Bluetooth-enheter fra headsettet.

    Se Administrer Bluetooth-tilkoblingene dine.

  • Start Bluetooth-enheten du vil pare med headsettet på nytt.

  • Fjern alle sammenkoblede enheter fra headsettet.

    Se Slett sammenkoblede enheter.

  • Sørg for at headsettet ditt er innenfor 1 meter (3 fot) fra den tiltenkte enheten.