Jeg kan ikke koble en ny enhet til hodetelefonene

Prøv disse trinnene hvis hodetelefonene ikke kan koble til den tiltenkte anropsenheten:

  • Start headsettet på nytt.

  • Koble andre sammenkoblede Bluetooth® enheter fra hodetelefonene.

    Se Administrere Bluetooth tilkoblinger.

  • Start den Bluetooth enheten du vil pare med headsettet, på nytt.

  • Fjern alle sammenkoblede enheter fra hodesettet.

    Se Slette sammenkoblede enheter.

  • Sørg for at VR-brillene er innenfor 1 meters rekkevidde (3 fot) fra den tiltenkte enheten.

  • Sørg for at Bluetooth-driverne på Windows-eller Mac-enheten er oppdatert.