Prova dessa steg om ditt headset inte kan ansluta till den avsedda samtalsenheten:

  • Starta om ditt headset.

  • Koppla bort andra anslutna Bluetooth-enheter från ditt headset.

    Se Hantera dina Bluetooth-anslutningar.

  • Starta om Bluetooth-enheten som du vill parkoppla till ditt headset.

  • Rensa alla parkopplade enheter från headsetet.

    Se Ta bort parkopplade enheter.

  • Se till att avståndet mellan headsetet och den avsedda enheten är högst en meter.