Nemohu připojit nové zařízení k náhlavní soupravě

Pokud se náhlavní souprava nemůže připojit k určenému zařízení pro volání, vyzkoušejte tyto kroky:

  • Restartujte náhlavní soupravu.

  • Odpojte od náhlavní soupravy ostatní spárovaná Bluetooth® zařízení.

    Viz Správa připojení Bluetooth.

  • Restartujte zařízení Bluetooth, které chcete spárovat s náhlavní soupravou.

  • Z náhlavní soupravy vymažte všechna spárovaná zařízení.

    Viz Odstranění spárovaných zařízení.

  • Zkontrolujte, zda se náhlavní souprava nenachází dále než 3 metry od požadovaného zařízení.

  • Zkontrolujte, zda jsou ovladače Bluetooth v zařízení se systémem Windows nebo Mac aktuální.