Pokud se vám nedaří připojit náhlavní soupravu k požadovanému volacímu zařízením, proveďte tyto kroky:

  • Restartujte náhlavní soupravu.

  • Od náhlavní soupravy odpojte ostatní spárovaná zařízení Bluetooth.

    Viz Správa připojení Bluetooth.

  • Restartujte zařízení Bluetooth, které chcete spárovat s náhlavní soupravou.

  • Z náhlavní soupravy vymažte všechna spárovaná zařízení.

    Viz Odstranění spárovaných zařízení.

  • Zkontrolujte, zda se náhlavní souprava nenachází dále než 3 metry od požadovaného zařízení.