Voer de volgende stappen uit als uw headset geen verbinding kan maken met het gewenste gespreksapparaat:

  • Start uw headset opnieuw op.

  • Ontkoppel andere gekoppelde Bluetooth-apparaten van uw headset.

    Zie Uw Bluetooth-verbindingen beheren.

  • Start het Bluetooth-apparaat dat u wilt koppelen met uw headset opnieuw op.

  • Verwijder alle gekoppelde apparaten van de headset.

    Zie Gekoppelde apparaten verwijderen.

  • Zorg ervoor dat de headset zich binnen de 1 meter (3 ft) van het gewenste apparaat bevindt.