Jeśli zestaw słuchawkowy nie może nawiązać połączenia z urządzeniem, z którego ma być nawiązywane połączenie, spróbuj wykonać poniższe czynności:

  • Uruchom ponownie zestaw słuchawkowy.

  • Odłącz inne sparowane urządzenia Bluetooth od zestawu słuchawkowego.

    Patrz sekcja Zarządzaj połączeniami Bluetooth.

  • Uruchom ponownie urządzenie Bluetooth, które chcesz sparować z zestawem słuchawkowym.

  • Wyczyść wszystkie sparowane urządzenia z zestawu słuchawkowego.

    Zobacz Usuwanie sparowanych urządzeń.

  • Upewnij się, że zestaw słuchawkowy znajduje się w odległości mniejszej niż 3 stopy (1 metr) od urządzenia, dla którego jest przeznaczony.