K náhlavnej súprave sa nedá pripojiť nové zariadenie

Ak sa náhlavná súprava nemôže pripojiť k zamýšľanému zariadeniu na volanie, vyskúšajte tieto kroky:

  • Reštartujte náhlavnú súpravu.

  • Odpojte od náhlavnej súpravy ostatné spárované zariadenia Bluetooth® .

    Pozrite si tému Správa pripojení Bluetooth.

  • Reštartujte Bluetooth zariadenie, ktoré chcete spárovať s náhlavnou súpravou.

  • Vymažte zo slúchadiel všetky spárované zariadenia.

    Pozrite si tému Vymazanie spárovaných zariadení.

  • Uistite sa, že náhlavná súprava je vo vzdialenosti do 3 stôp (1 meter) od určeného zariadenia.

  • Uistite sa, že ovládače Bluetooth v zariadení so systémom Windows alebo Mac sú aktuálne.