1

Prijavite se na organizaciju korisnika pomoću URL-a https://admin.webex.com i idite na Usluge > Kontakt centar > Značajke.

2

Odaberite karticu Virtualni agent i odaberite virtualnog asistenta kojeg želite urediti.

3

Izmijenite atribut koji želite promijeniti.

4

Kliknite Završi kako biste implementirali uređivanja.