1

Prijavite se u organizaciju korisnika nahttps://admin.webex.com.

2

U navigacijskom oknu na lijevoj strani, u odjeljku Usluge, kliknite Kontakt centar > Značajke.

3

Odaberite karticu Virtualni agent i odaberite virtualnog asistenta kojeg želite urediti.

4

Izmijenite atribut koji želite promijeniti.

5

Kliknite Završi kako biste spremili izmjene.