1

היכנס לארגון הלקוחות בכתובת https://admin.webex.com.

2

מחלונית הניווט משמאל, בסעיף שירותים, לחץ מוקד אנשי קשר > מאפיינים.

3

בחר בכרטיסיה סוכן וירטואלי ובחר את העוזר הווירטואלי שברצונך לערוך.

4

שנה את התכונה שברצונך לשנות.

5

לחצו על 'סיום' כדי לשמור את שינויי העריכה.