1

Prihláste sa do zákazníckej organizácie na # https://admin.webex.com.

2

Na navigačnej table vľavo v časti Služby kliknite na položku Centrum kontaktov > funkcie.

3

Vyberte záložku Virtuálny agent a vyberte virtuálneho asistenta, ktorého chcete upraviť.

4

Upravte atribút, ktorý chcete zmeniť.

5

Kliknutím na tlačidlo Dokončiť uložte úpravy.