1

Zaloguj się do organizacji klienta pod adresem https://admin.webex.com.

2

W okienku nawigacji po lewej stronie w sekcji Usługi kliknij pozycję Contact Center > Funkcje.

3

Wybierz kartę Agent wirtualny i wybierz wirtualnego asystenta, którego chcesz edytować.

4

Zmodyfikuj atrybut, który chcesz zmienić.

5

Kliknij przycisk Zakończ , aby zapisać zmiany.