1

Logg inn i kundeorganisasjonen på https://admin.webex.com.

2

Fra navigasjonsvinduen til venstre, i Service område, klikk Kontaktsenter > Egenskaper.

3

Velg Virtual Agent-fanen , og velg den virtuelle assistenten du vil redigere.

4

Endre attributtet du vil endre.

5

Klikk Fullfør for å lagre endringene.