1

Prijavite se u organizaciju klijenata na https://admin.webex.com.

2

U oknu za navigaciju sa leve strane, u odeljku Usluge izaberite stavku Kontakt centar > funkcije.

3

Izaberite karticu Virtuelni agent i odaberite virtuelnog pomoćnika koji želite da uredite.

4

Izmenite atribut koji želite da promenite.

5

Kliknite na dugme "Završi" da biste sačuvali uređivanja.