1

Prijavite se na organizaciju klijenta na https://admin.webex.com.

2

Pomoću navigacionog okna sa leve strane, u odeljku Usluge, kliknite na Contact Center > Funkcije.

3

Izaberite karticu Virtuelni agent i odaberite virtuelnog pomoćnika koji želite da uredite.

4

Izmenite atribut koji želite da promenite.

5

Kliknite na dugme "Završi" da biste sačuvali uređivanja.