1

Přihlásit se do organizace zákazníka na https://admin.webex.com

2

V levém navigačním podokně v části služby klepněte na tlačítko > funkce centra kontaktů.

3

Klikněte na Virtuální agent a vyberte virtuálního asistenta, kterého chcete upravit.

4

Upravte atribut, který chcete změnit.

5

Klepnutím na tlačítko Dokončit uložte změny.